[start]W dniach 10-30.01.2017 r. odbędą się z mieszkańcami Miasta Ostrołęki konsultacje w sprawie zmiany granic miasta. [koniec]


Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety, która przekazana będzie mieszkańcom podczas otwartych spotkań  na wszystkich ostrołęckich Osiedlach.

Ankieta będzie również dostępna do wypełnienia w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki mieszczących się przy: Pl. gen. J. Bema 1, ul. Kościuszki 45, ul. B. Joselewicza 2, ul. Gorbatowa 15 oraz w budynkach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przy. ul. gen. J. Hallera 12, Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Berka Joselewicza 1, Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Kurpiowskiej 21 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Terminy spotkań konsultacyjnych określa załącznik do zarządzenia.