Okręg wyborczy nr 2

Klub: Klub Radnych "NASZA OSTROŁĘKA"

Wojciech Zarzycki
Komisje Rady Miasta
w pracach których Radny uczestniczy:


[start] [koniec]Radny został wybrany do Rady Miasta kadencji w okręgu wyborczym nr 2 z listy KWW "NASZA OSTROŁĘKA". Kandydatura została poparta 610 głosami wyborców.


Kontakt:

Biuro Rady Miasta

e-mail: wojciech.zarzycki@um.ostroleka.pl