Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Ochrona danych osobowych

Tablica ogłoszeń

Informacja o ofercie pracy w PP-P

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: nauczyciela psychologa , wymiar zatrudnienia: etat tj. 20/20 na czas określony. W ięcej informacji na stronie:...

Informacja o ofercie pracy w SP 5

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: nauczyciela świetlicy , wymiar zatrudnienia: etat , na czas określony, W ięcej informacji na stronie: http://nbip.pl/sp5oka/i/?i=47960 Termin składania dokumentów do...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

 o otwartym naborze Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu „Kuźnia zawodowców - II edycja” nr RPMA.10.03.01-14-b364/18 w ramach konkursu numer RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 309 w Ostrołęce

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 309 w Ostrołęce Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 309 w Ostrołęce z dnia 12 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 309 o...

Praca

stanowisko: podinspektor ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geod. i kartograf.

stanowisko podinspektor ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geod. i kartograf.

miejsce pracy praca w budynku urzędu przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: inspektor ds. obsługi rady miasta

stanowisko inspektor ds. obsługi rady miasta

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1, Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: Podinspektor ds. bezpieczeństwa informacji - 2 etaty

stanowisko Podinspektor ds. bezpieczeństwa informacji - 2 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1, Wydział Informatyki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: Zastępca Kierownika w Referacie Zarządzania Kryzysowego

stanowisko Zastępca Kierownika w Referacie Zarządzania Kryzysowego

miejsce pracy Praca w budynku urzędu, przy ul. Króla Jana Kazimierza 1 w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: inspektor ochrony danych

stanowisko inspektor ochrony danych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: Wykonanie obsługi laboratoryjnej na zadaniu: Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce"

zamówienie na Wykonanie obsługi laboratoryjnej na zadaniu: Budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce"

nr sprawy WIM.7013.39.1.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesanta - Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. J.Bema 1

zamówienie na: "Wprowadzenie kontrapasów i kontraruchu na ulicach jednokierunkowych na os. Stare Miasto w Ostrołęce"- w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki" dofinansowany z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020".

zamówienie na "Wprowadzenie kontrapasów i kontraruchu na ulicach jednokierunkowych na os. Stare Miasto w Ostrołęce"- w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki" dofinansowany z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020".

nr sprawy WD.271.53.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP II, część 3

zamówienie na Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP II, część 3

nr sprawy KPZ.271.21.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP II,część 2

zamówienie na Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP II,część 2

nr sprawy KPZ.271.20.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Ostrołęki i jednostek podległych

zamówienie na dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Ostrołęki i jednostek podległych

nr sprawy KPZ.271.18.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji zamiennych projektów stałej organizacji ruchu w związku ze zmianą granic Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Ostrołęce

zamówienie na Opracowanie dokumentacji zamiennych projektów stałej organizacji ruchu w związku ze zmianą granic Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Ostrołęce

nr sprawy WD.271.52.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: RPB.6733.14.2019

Znak sprawy RPB.6733.14.2019

Znak pisma RPB.6733.14.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 30715/1, 30714/2, 30649, 30658 i 30643, obręb 0003 w...

Znak sprawy: RPB.6721.4.12.2018

Znak sprawy RPB.6721.4.12.2018

Znak pisma RPB.6721.4.12.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Fieldorfa Nila” w Ostrołęce i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: RPB.6733.12.2019

Znak sprawy RPB.6733.12.2019

Znak pisma RPB.6733.12.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii SN 15 kV i nN 0,4 kV na terenie działek oznaczonych nr 30643, 30640,...

Znak sprawy: RPB.6721.1.2.2019

Znak sprawy RPB.6721.1.2.2019

Znak pisma RPB.6721.1.2.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Elektrownia C" w Ostrołęce i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: RPB.6733.12.2019

Znak sprawy RPB.6733.12.2019

Znak pisma RPB.6733.12.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych ulic: Św. Królowej Jadwigi, Królowej Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Królowej Marysieńki na...

Znak sprawy: RPB.6721.2.10.2018

Znak sprawy RPB.6721.2.10.2018

Znak pisma RPB.6721.2.10.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij