Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45) pracuje w godzinach:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Ważny komunikat

Zmiany godzin pracy Urzędu.

14 sierpnia 2020r. oraz 24 grudnia 2020r. - Urząd będzie NIECZYNNY. Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 277/2020 z 23 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 188/2020 z 3...

więcej o informacji: Zmiany godzin pracy Urzędu.

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Podinspektor ds. sankcji

stanowisko Podinspektor ds. sankcji

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Kościuszki 45 Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1

stanowisko: Podinspektor ds. praw jazdy

stanowisko Podinspektor ds. praw jazdy

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Kościuszki 45 Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1

stanowisko: Dyrektor Wydziału Informatyki

stanowisko Dyrektor Wydziału Informatyki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki pl. gen. J. Bema 1 Wydział Informatyki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

stanowisko Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji stanu cywilnego

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji stanu cywilnego

miejsce pracy Urząd Stanu Cywilnego w Ostrołęce, ul. B. Joselewicza 2 w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

stanowisko Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Informatyki, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: wykonanie dokumentacji: projekt lokalizacji tablic informacyjnych dla obiektu "parkuj i jedź", parkingu zlokalizowanego przy ul. Krańcowej w Ostrołęce. Zamówienie wykonywane jest w ramach projektu: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie miasta Ostrołęki" w ramach przebudowy infrastruktury na potrzeby obiektu "parkuj i jedź".

zamówienie na wykonanie dokumentacji: projekt lokalizacji tablic informacyjnych dla obiektu "parkuj i jedź", parkingu zlokalizowanego przy ul. Krańcowej w Ostrołęce. Zamówienie wykonywane jest w ramach projektu: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie miasta Ostrołęki" w ramach przebudowy infrastruktury na potrzeby obiektu "parkuj i jedź".

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WID.271.54.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka

zamówienie na: plac zabaw przy Żłobku Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: "Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce"

zamówienie na plac zabaw przy Żłobku Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: "Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.27.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: bieżąca konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki

zamówienie na bieżąca konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta Ostrołęki

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.28.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka plac gen. Józefa Bema 1 ,07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście Ostrołęka

zamówienie na Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w mieście Ostrołęka

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.25.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki

zamówienie na Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.26.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka plac gen. Józefa Bema 1 ,07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: GKOŚ.6140.8.2019

Znak sprawy GKOŚ.6140.8.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka w 2020 roku.

Znak sprawy: RPB.6733.2.2020

Znak sprawy RPB.6733.2.2020

Znak pisma RPB.6733.2.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działki oznaczonej nr 50424/12 w obrębie 0005 – ul. Storczykowa, Magnoliowa, Sasankowa,...

Znak sprawy: RPB.6220.3.2020

Znak sprawy RPB.6220.3.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększeniu efektywności układu oczyszczania ścieków przemysłowych” zlokalizowanego na dz. nr ew. 30024/24, 30024/25, 30024/26, 30024/28.

Znak sprawy: RPB.6220.4.2020

Znak sprawy RPB.6220.4.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie budynku produkcyjnego konstrukcji stalowych o dział warsztatu mechanicznego, spawalnię, magazyn surowca i wyrobów gotowych na...

Znak sprawy: RPB.6733.7.2020

Znak sprawy RPB.6733.7.2020

Znak pisma RPB.6733.7.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Przedszkola Miejskiego Nr 18 przy ulicy Karłowicza w Ostrołęce

Znak sprawy: RPB.6733.5.2020

Znak sprawy RPB.6733.5.2020

Znak pisma RPB.6733.5.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie działek oznaczonych nr 61075/4 i 61075/1 w rejonie ulicy...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij