Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Ochrona danych osobowych

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie MWKZ

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków parkanu kościoła farnego pw. Nawiedzenia NMP, położonego na działce o numerze ewidencyjnym nr 20560, przy ul. Szwedzkiej w...

Zawiadomienie MWKZ

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru dobudowanej w latach 90. XX w. części kościoła farnego pw. Nawiedzenia NMP, położonej na działce o numerze ewidencyjnym nr 20560, przy ul. Szwedzkiej w Ostrołęce.

Informacja o ofercie pracy w SP 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: sprzątaczki , wymiar zatrudnienia: etat na czas określony. W ięcej informacji na stronie:...

Praca

stanowisko: Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomcy Społecznej w Ostrołęce.

stanowisko Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomcy Społecznej w Ostrołęce.

miejsce pracy Dom Pomocy Spłecznej w Ostrołęce ul. Rolna 27

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej Ostrołęki

stanowisko Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej Ostrołęki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Straż Miasta Ostrołęki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

stanowisko Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

miejsce pracy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) ul. Traugutta 19

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko inspektora ds. realizacji inwestycji uzbrojenia technicznego

stanowisko Nabór na stanowisko inspektora ds. realizacji inwestycji uzbrojenia technicznego

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Inwestycji i Drogownictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej Ostrołęki

stanowisko Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej Ostrołęki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Straż Miasta Ostrołęki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: ogłoszenie na sprzedaż drewna z lasów komunalnych

zamówienie na ogłoszenie na sprzedaż drewna z lasów komunalnych

nr sprawy GKOŚ.6164.127.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj przetargu Inne

termin składania ofert

miejsce składania ofert - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Ostrołęki ul. Kościuszki 45, Pl. Gen. Józefa Bema 1 – Biuro Podawcze,

zamówienie na: Dostarczenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty

zamówienie na Dostarczenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty

nr sprawy WO.4424.45.73.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów - parter, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: Wymiana latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Franciszka Blachnickiego

zamówienie na Wymiana latarni oświetlenia ulicznego przy ulicy Ks. Franciszka Blachnickiego

nr sprawy WID.7011.2.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesanta - Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. J.Bema 1

zamówienie na: Wykonanie pomiarów natężenia ruchu i zapełnienia pojazdów dla ulicy Janusza Korczaka

zamówienie na Wykonanie pomiarów natężenia ruchu i zapełnienia pojazdów dla ulicy Janusza Korczaka

nr sprawy WID.271.71.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: wykonywanie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki oraz Skarbu Państwa

zamówienie na wykonywanie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki oraz Skarbu Państwa

nr sprawy GN.271.6.2019 i GN.271.7.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: wykonywanie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. prac geodezyjnych w zakresie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki oraz Skarbu Państwa

zamówienie na wykonywanie w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. prac geodezyjnych w zakresie nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki oraz Skarbu Państwa

nr sprawy GN.271.3.2019 i GN.271.4.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: RPB.6721.3.2.2019

Znak sprawy RPB.6721.3.2.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia planu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: RPB.6220.5.2019

Znak sprawy RPB.6220.5.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Posadowieniu dwóch mobilnych zespołów maszyn do produkcji mieszanki betonowej o łącznej wydajności ok. 260 m 3 /h oraz zbiornika na olej napędowy o...

Znak sprawy: RPB.6220.4.2019

Znak sprawy RPB.6220.4.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynku handlowo - usługowego oraz budynku przedszkola” zlokalizowanego na dz. nr ew. 60634 w...

Znak sprawy: GN.6825.6.2019

Znak sprawy GN.6825.6.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, przy pl. gen. J. Bema 1, na tablicy ogłoszeń (II piętro) został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy...

Znak sprawy: RPB.6220.8.2019

Znak sprawy RPB.6220.8.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie stadionu miejskiego w Ostrołęce przy ul. Witosa 1” zlokalizowanego na dz. nr ew. 40008/7, 40008/8, 40008/10, 40008/12, 40008/9,...

Znak sprawy: RPB.6220.8.2019

Znak sprawy RPB.6220.8.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu punktu skupu i sprzedaży złomu stalowego, metali kolorowych, ze stacją demontażu pojazdów oraz zakładem zbierania i...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij