Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45) pracuje w godzinach:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Tablica ogłoszeń

Informacja

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych.

Informacja

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Praca

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji uzbrojenia technicznego

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji uzbrojenia technicznego

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Inwestycji i Drogownictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds.pracowniczych

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds.pracowniczych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Organizacji i Kadr, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. urbanistyki i architektury

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. urbanistyki i architektury

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

stanowisko Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Informatyki, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomcy Społecznej w Ostrołęce.

stanowisko Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomcy Społecznej w Ostrołęce.

miejsce pracy Dom Pomocy Spłecznej w Ostrołęce ul. Rolna 27

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: ogłoszenie na sprzedaż drewna z lasów komunalnych

zamówienie na ogłoszenie na sprzedaż drewna z lasów komunalnych

Status zamówienia aktualne

nr sprawy GKOŚ.6164.127.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Inne

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów

zamówienie na: Zakup wraz z dostawą 10 sztuk autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (gazem CNG)

zamówienie na Zakup wraz z dostawą 10 sztuk autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (gazem CNG)

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.4.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert ePUAP: /umostroleka/skrytka

zamówienie na: Budowa oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ulicy Steyera w Ostrołęce"

zamówienie na Budowa oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ulicy Steyera w Ostrołęce"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WID.7013.8.1.2020

zamawiający Urzędu Miasta Ostrołęki

tryb zamówienia zapytanie cenowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Miasta Ostrołęki, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenie procedury dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

zamówienie na Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych i Miasta Ostrołęki, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki oraz przeprowadzenie procedury dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Status zamówienia aktualne

zamawiający Miasto Ostrołęka Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Ostrołęki ul. Kościuszki 45, Pl. Gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. "Ścieżka rowerowa w drodze krajowej nr 61 w ulicy Romualda Traugutta, alei Wojska Polskiego i ulicy Łomżyńskiej w Ostrołęce wraz z ciągiem pieszym". Projekt: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki" - Etap II - od Ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich do granic miasta.

zamówienie na Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych wraz z obiektem "parkuj i jedź" na terenie miasta Ostrołęki oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. "Ścieżka rowerowa w drodze krajowej nr 61 w ulicy Romualda Traugutta, alei Wojska Polskiego i ulicy Łomżyńskiej w Ostrołęce wraz z ciągiem pieszym". Projekt: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki" - Etap II - od Ronda 5 Pułku Ułanów Zasławskich do granic miasta.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.6.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: GKOŚ.6140.8.2019

Znak sprawy GKOŚ.6140.8.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka w 2020 roku.

Znak sprawy: RPB.6721.7.1.2019

Znak sprawy RPB.6721.7.1.2019

Znak pisma RPB.6721.7.1.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Gomulickiego” w Ostrołęce oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Znak sprawy: RPB.6721.6.12.2018

Znak sprawy RPB.6721.6.12.2018

Znak pisma RPB.6721.6.12.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Traugutta” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Znak sprawy: GN.6853.1.2020

Znak sprawy GN.6853.1.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej.

Znak sprawy: RPB.6721.5.2.2019

Znak sprawy RPB.6721.5.2.2019

Znak pisma RPB.6721.5.2.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Natura” w Ostrołęce oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Znak sprawy: RPB.6721.6.2.2019

Znak sprawy RPB.6721.6.2.2019

Znak pisma RPB.6721.6.2.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Cieplińskiego” w Ostrołęce i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij