Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Ochrona danych osobowych

Tablica ogłoszeń

Informacja o ofercie pracy w ZSZ Nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: sprzątaczki , wymiar zatrudnienia cały etat. Więcej informacji na stronie: http://bip.zsz2.ostroleka.edu.pl/ogloszenia/90-nabor-na-stanowisko ...

Informacja o ofercie pracy w SP 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: specjalisty ds. płac , wymiar zatrudnienia 0, 8 etatu na czas określony. Więcej informacji na stronie:...

Informacja o ofercie pracy w PM Nr 8

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 ,,Kraina Radości” w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: specjalisty ds. płac , wymiar zatrudnienia 0,1 etatu na czas określony. Więcej informacji na stronie:...

Praca

stanowisko: inspektor ds. wdrażania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

stanowisko inspektor ds. wdrażania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1 , Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen.J.Bema 1

stanowisko: Dyrektor Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

stanowisko Dyrektor Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1 w Ostrołęce,

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen.J.Bema 1

stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych

stanowisko inspektor ds. zamówień publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1 w Ostrołęce, Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: inspektor ds.wywłaszczeń, zwrotów, nabywania nieruchomości i ustalania odszkodowań oraz zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości

stanowisko inspektor ds.wywłaszczeń, zwrotów, nabywania nieruchomości i ustalania odszkodowań oraz zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1 w Ostrołęce w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: podinspektor ds. obsługi systemu ITS - 2 etaty

stanowisko podinspektor ds. obsługi systemu ITS - 2 etaty

miejsce pracy praca w budynku urzędu miasta usytuowanego przy ul. Króla Jana Kazimierza 1 w Ostrołęce

termin składania ofert

stanowisko: inspektor ds. bieżącego utrzymania dróg i mostów

stanowisko inspektor ds. bieżącego utrzymania dróg i mostów

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen.J. Bema 1 w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: Przegląd, przeliczenie i modernizacja szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej m. Ostrołęki do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

zamówienie na Przegląd, przeliczenie i modernizacja szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej m. Ostrołęki do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

nr sprawy KPZ.271.11.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną - ZSZ Nr 1 w Ostrołęce

zamówienie na Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną - ZSZ Nr 1 w Ostrołęce

nr sprawy KPZ.271.1.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: wykonanie projektów wykonawczych dwóch przejazdów rowerowych w ulicy kontr. Włodzimierza Steyera oraz w ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce.

zamówienie na wykonanie projektów wykonawczych dwóch przejazdów rowerowych w ulicy kontr. Włodzimierza Steyera oraz w ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce.

nr sprawy WD.271.39.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: Zamówienie na jednorazowe ręczne lub mechaniczne wykoszenie skarp i odmulanie dna rowów melioracyjnych na terenie Miasta Ostrołęki o łącznej długości 5200 mb.

zamówienie na Zamówienie na jednorazowe ręczne lub mechaniczne wykoszenie skarp i odmulanie dna rowów melioracyjnych na terenie Miasta Ostrołęki o łącznej długości 5200 mb.

nr sprawy GKOS.6331.2.2019

zamawiający Urząd Miasta Ostrołęki Plac gen.J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki ul.Kościuszki 45; Plac gen.J.Bema 11 - Biuro Podawcze, adres e-mail: teresa.wilga@um.ostroleka.pl oraz bozena.szymanska@um.ostroleka.pl

zamówienie na: Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego i ciągu pieszego wraz z obramowaniem kwater na cmentarzu miejskim w Ostrołęce.

zamówienie na Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego i ciągu pieszego wraz z obramowaniem kwater na cmentarzu miejskim w Ostrołęce.

nr sprawy GKOŚ.7040.2.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka Plac gen.J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołeki, ul. Kościuszki 45, Plac gen.J.Bema 1- Biuro Podawcze, adres e-mail:teresa.wilga@um.ostroleka.pl

zamówienie na: zakup 15 sztuk poleasingowych monitorów NEC MultiSync EA244WMi

zamówienie na zakup 15 sztuk poleasingowych monitorów NEC MultiSync EA244WMi

nr sprawy WI.2601.15.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie, zaszyfrowanym archiwum ZIP na e-mail: ofery-wi@um.ostroleka.pl

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: RPB.6733.12.2019

Znak sprawy RPB.6733.12.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołękio wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych ulic: św. Królowej Jadwigi, Królowej Anny Jagiellonki, Królowej Bony,...

Znak sprawy: WAB.6733.11.2019

Znak sprawy WAB.6733.11.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej znak: BT 12631 Ostrołęka Żeromskiego II, jako elementu infrastruktury technicznej...

Znak sprawy: RPB.6743.1.3.2019

Znak sprawy RPB.6743.1.3.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis 1. Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy: WAB.6743.1.3.2019 2. Data zgłoszenia budowy: 31.05.2019 r. 3. Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: TREI REAL ESTATE POLAND Sp. z o.o. 4. Adres projektowanego obiektu: Ostrołęka, ul. Zielna, działki nr ew. 40010/15, 40010/3, 40010/2, 40236/2, 40476, 40481/55 5....

Znak sprawy: WAB.6740.78.2019

Znak sprawy WAB.6740.78.2019

Znak pisma WAB.6740.78.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Prezydent Miasta Ostrołęki,  zawiadamia, że na wniosek HYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna, 07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 11, w dniu 22.05.2019 r,  wydana została decyzja  Nr 89/19 znak WAB.6740.78.2019 o pozwoleniu na budowę płyty...

Znak sprawy: WAB.6733.11.2019

Znak sprawy WAB.6733.11.2019

Znak pisma WAB.6733.11.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej znak: BT 12631 Ostrołęka Żeromskiego II, jako elementu...

Znak sprawy: WAB.6733.9.2019

Znak sprawy WAB.6733.9.2019

Znak pisma WAB.6733.9.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci WN-110 kV wraz z budową słupa w osi istniejącej linii WN-110 kV na terenie działek oznaczonych nr 40868, 40872, 40874,...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij