Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Ochrona danych osobowych

Tablica ogłoszeń

Informacja o ofercie pracy w SP 4

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: sprzątaczki , wymiar zatrudnienia: etat na czas określony. W ięcej informacji na stronie:...

Informacja o ofercie pracy w PM Nr 9 w Ostrołęce

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 9 Bajkowa Kraina w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: woźnej , wymiar zatrudnienia: etat na czas określony.   W ięcej informacji na stronie: http://pm9.bip.ostroleka.pl/oferty-pracy   Termin składania dokumentów...

Praca

stanowisko: Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

stanowisko Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

miejsce pracy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) ul. Traugutta 19

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej Ostrołęki

stanowisko Nabór na stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej Ostrołęki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Straż Miasta Ostrołęki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podispektora ds.gospodarki lokalowej

stanowisko Nabór na stanowisko podispektora ds.gospodarki lokalowej

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: Analiza dokumentacji (technicznej i prawnej) znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dotyczącej działek położonych w Ostrołęce w rejonie ul. Ekologicznej, oznaczonych obecnie numerami: 50779 i 50789 w zakresie: współrzędnych punktów granicznych pomiędzy ww. działkami, powierzchni ww. działek. Wskazanie w terenie przebiegu granicy prawnej ww. działek.

zamówienie na Analiza dokumentacji (technicznej i prawnej) znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, dotyczącej działek położonych w Ostrołęce w rejonie ul. Ekologicznej, oznaczonych obecnie numerami: 50779 i 50789 w zakresie: współrzędnych punktów granicznych pomiędzy ww. działkami, powierzchni ww. działek. Wskazanie w terenie przebiegu granicy prawnej ww. działek.

nr sprawy WGK.271.5.2019

zamawiający Skarb Państwa - Prezydent Miasta Ostrołęki, pl. gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" 15 pok. 53, 07-410 Ostrołęka - w formie pisemnej (osobiście lub listownie)

zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego

zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego

nr sprawy KPZ.271.17.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania dot.: "Przeglądu, przeliczenia i modernizacji szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej m. Ostrołęki do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH"

zamówienie na Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania dot.: "Przeglądu, przeliczenia i modernizacji szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej m. Ostrołęki do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH"

nr sprawy WGK.271.4.2019

zamawiający Skarb Państwa - Prezydent Miasta Ostrołęki, pl. gen. J.Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" 15 pok. 56, 07-410 Ostrołęka

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie ciągu pieszego pomiędzy ulicą rtm. Witolda Pileckiego i ulicą kadm. Włodzimierza Steyera w Ostrołęce

zamówienie na Opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie ciągu pieszego pomiędzy ulicą rtm. Witolda Pileckiego i ulicą kadm. Włodzimierza Steyera w Ostrołęce

nr sprawy WD.271.68.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka Pl. Gen. Józefa Bema 1, 07 - 400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: Przygotowanie i dostawa paczek dla dzieci

zamówienie na Przygotowanie i dostawa paczek dla dzieci

nr sprawy ORM.2410.19.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce

zamówienie na Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce

nr sprawy KPZ.271.23.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: RPB.6721.2.2.2019

Znak sprawy RPB.6721.2.2.2019

Znak pisma RPB.6721.2.2.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” w Ostrołęce i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: GKOS.6253.3.2019

Znak sprawy GKOS.6253.3.2019

Znak pisma PZ-V.721.2.2018.EW

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: RPB.6740.184.2019

Znak sprawy RPB.6740.184.2019

Znak pisma RPB.6740.184.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki o wydaniu w dniu 16.10.2019 r, decyzji Nr 233/19 znak RPB.6740.184.2019 zmieniającej pozwolenie na budowę Nr 20/2011 z dnia 14.01.2011 r. znak GNB.6740/1068/2010 obejmujące budowę Elektrowni C o mocy ok. 1000 MW z niezbędnym zapleczem kubaturowym,...

Znak sprawy: RPB.6733.16.2019

Znak sprawy RPB.6733.16.2019

Znak pisma RPB.6733.16.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach...

Znak sprawy: RPB.6733.14.2019

Znak sprawy RPB.6733.14.2019

Znak pisma RPB.6733.14.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 30715/1, 30714/2, 30649, 30658 i...

Znak sprawy: RPB.6740.200.2019

Znak sprawy RPB.6740.200.2019

Znak pisma RPB.6740.200.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki, o wydaniu w dniu 30.09.2019 r, decyzji  Nr 215/19 znak RPB.6740.200.2019 zmieniającej pozwolenie na budowę obejmujące budowę systemu kolekcjonowania i spalania niestężonych gazów z celulozowni na terenie zakładu Stora Enso Poland S.A. w...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij