Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Ochrona danych osobowych

Ważny komunikat

Zmiany godzin pracy Urzędu

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r. Urząd Miasta Ostrołęki, czynny będzie w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00, a we wtorek od godz. 7.00 do godz. 17.00. We wtorek do godziny 17.00 pozostaje w pracy niezbędna ilość pracowników wyznaczonych przez...

więcej o informacji: Zmiany godzin pracy Urzędu

Tablica ogłoszeń

Informacja o ofercie pracy w SP Nr 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce informuje o wolnych stanowiskach pracy w charakterze: - nauczyciela terapii sensorycznej , wymiar zatrudnienia: 5/22, na czas określony, - nauczyciela historii , wymiar zatrudnienia: etat, na czas określony, - nauczyciela...

Informacja o ofercie pracy w PM Nr 15

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Ostrołęce informuje o wolnych stanowiskach pracy w charakterze: - nauczyciela wychowania przedszkolnego , wymiar zatrudnienia: 14,5/22 na czas określony, w ięcej informacji na stronie:...

Informacja o ofercie pracy w PM Nr 15

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Ostrołęce informuje o wolnych stanowiskach pracy w charakterze: - intendenta , wymiar zatrudnienia: 0,5 etat u na czas określony, w ięcej informacji na stronie: http://pm15.bip.ostroleka.pl/images/Oferta_08-08-2019/Ogloszenie_o_naborze_01.pdf - pomocy...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

 o otwartym naborze Partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu „Kuźnia zawodowców - II edycja” nr RPMA.10.03.01-14-b364/18 w ramach konkursu numer RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego...

Informacja o ofercie pracy w SP Nr 3

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: referenta ds. płac , wymiar zatrudnienia: 0,875 etat u na czas określony. Więcej informacji na stronie: http://sp3.bip.ostroleka.pl/oferty-pracy Termin składania...

Informacja o ofercie pracy w PM Nr 7

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy w charakterze: kucharki , wymiar zatrudnienia: etat na czas określony. Więcej informacji na stronie: http://pm7.bip.ostroleka.pl/oferty-pracy Termin składania dokumentów do dnia: 19...

Praca

stanowisko: inspektor ds. obsługi rady miasta

stanowisko inspektor ds. obsługi rady miasta

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1, Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: Podinspektor ds. bezpieczeństwa informacji - 2 etaty

stanowisko Podinspektor ds. bezpieczeństwa informacji - 2 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1, Wydział Informatyki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: Zastępca Kierownika w Referacie Zarządzania Kryzysowego

stanowisko Zastępca Kierownika w Referacie Zarządzania Kryzysowego

miejsce pracy Praca w budynku urzędu, przy ul. Króla Jana Kazimierza 1 w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: inspektor ochrony danych

stanowisko inspektor ochrony danych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: inspektor ds. wdrażania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

stanowisko inspektor ds. wdrażania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1 , Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen.J.Bema 1

stanowisko: Dyrektor Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

stanowisko Dyrektor Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. J. Bema 1 w Ostrołęce,

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen.J.Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji, tj.: 1) „Budowa ulicy Ciasnej” 2) „Budowa ulicy Pionierów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Ciasnej i ulicy Pionierów”.

zamówienie na Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji, tj.: 1) „Budowa ulicy Ciasnej” 2) „Budowa ulicy Pionierów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Ciasnej i ulicy Pionierów”.

nr sprawy WIM.7011.16.1.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP II

zamówienie na przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce - ETAP II

nr sprawy KPZ.271.16.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury sieci komputerowych z wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce i II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn. „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” RPMA.10.01.01-14-a480/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamówienie na Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury sieci komputerowych z wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce i II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce w ramach realizacji projektu pn. „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” RPMA.10.01.01-14-a480/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

nr sprawy KPZ.271.15.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury sieci komputerowych z wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkołach Podstawowych Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. „Ostrołęckie szkoły kompetencji” RPMA.10.01.01-14-a477/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

zamówienie na Zaprojektowanie i rozbudowa infrastruktury sieci komputerowych z wdrożeniem wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkołach Podstawowych Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. „Ostrołęckie szkoły kompetencji” RPMA.10.01.01-14-a477/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

nr sprawy KPZ.271.14.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców.

zamówienie na budowa ul. D. Majewskiego w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców.

nr sprawy KPZ.271.7.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Wprowadzenie kontrapasów i kontraruchu na ulicach jednokierunkowych na os. Stare Miasto w Ostrołęce- w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki" dofinansowany z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"

zamówienie na Wprowadzenie kontrapasów i kontraruchu na ulicach jednokierunkowych na os. Stare Miasto w Ostrołęce- w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki" dofinansowany z "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020"

nr sprawy WD.271.42.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: RPB.6733.12.2019

Znak sprawy RPB.6733.12.2019

Znak pisma RPB.6733.12.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych ulic: Św. Królowej Jadwigi, Królowej Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Królowej Marysieńki na...

Znak sprawy: RPB.6721.2.10.2018

Znak sprawy RPB.6721.2.10.2018

Znak pisma RPB.6721.2.10.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na...

Znak sprawy: RPB.6721.5.11.2018

Znak sprawy RPB.6721.5.11.2018

Znak pisma RPB.6721.5.11.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Rolna” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Znak sprawy: RPB.6721.3.10.2018

Znak sprawy RPB.6721.3.10.2018

Znak pisma RPB.6721.3.10.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Korczaka” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Znak sprawy: RPB.6733.12.2019

Znak sprawy RPB.6733.12.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołękio wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych ulic: św. Królowej Jadwigi, Królowej Anny Jagiellonki, Królowej Bony,...

Znak sprawy: WAB.6733.11.2019

Znak sprawy WAB.6733.11.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej znak: BT 12631 Ostrołęka Żeromskiego II, jako elementu infrastruktury technicznej...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij