Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45) pracuje w godzinach:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Tablica ogłoszeń

Od czwartku 23 kwietnia br. Urząd Miasta Ostrołęki częściowo wznawia nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

W związku z epidemią koronawirusa od 19 marca br. zawieszone zostały procesy rekrutacyjne i działania z nimi związane, w tym rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez Urząd Miasta w Ostrołęce.   W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w Urzędzie Miasta Ostrołęki...

Praca

stanowisko: Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

stanowisko Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki lokalowej i spraw organizacyjnych

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki lokalowej i spraw organizacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. kultury,sportu i turystyki

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. kultury,sportu i turystyki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 7 A

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji uzbrojenia technicznego

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji uzbrojenia technicznego

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Inwestycji i Drogownictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds.pracowniczych

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds.pracowniczych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Organizacji i Kadr, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: Budowa ulic: św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki i Królowej Anny Jagiellonki w Ostrołęce

zamówienie na Budowa ulic: św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki i Królowej Anny Jagiellonki w Ostrołęce

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.13.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Świadczenie usług zabezpieczania kąpieliska miejskiego na plaży miejskiej w Ostrołęce

zamówienie na Świadczenie usług zabezpieczania kąpieliska miejskiego na plaży miejskiej w Ostrołęce

Status zamówienia aktualne

nr sprawy DGK.434.10.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka

zamówienie na: Wykonanie przeglądów szczegółowych w ramach okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na terenie miasta Ostrołęki

zamówienie na Wykonanie przeglądów szczegółowych w ramach okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki na terenie miasta Ostrołęki

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WID.271.30.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka

zamówienie na: "Zakup wraz z dostawą 2 sztuk autobusów z napędem elektrycznym" w ramach zadania: Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki"

zamówienie na "Zakup wraz z dostawą 2 sztuk autobusów z napędem elektrycznym" w ramach zadania: Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.9.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/328716

zamówienie na: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z „Remont Przedszkola Miejskiego nr 8”

zamówienie na Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z „Remont Przedszkola Miejskiego nr 8”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy WID.7011.16.1.2020

zamawiający Urzędu Miasta Ostrołęki

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: GKOŚ.6140.8.2019

Znak sprawy GKOŚ.6140.8.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka w 2020 roku.

Znak sprawy: RPB.6220.7.2019

Znak sprawy RPB.6220.7.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa stadionu miejskiego w Ostrołęce przy ul. Witosa 1” zlokalizowanego na dz. nr ew. 40008/7, 40008/8, 40008/10, 40008/12, 40008/9, 40186.

Znak sprawy: RPB.6220.9.2019

Znak sprawy RPB.6220.9.2019

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km...

Znak sprawy: RPB.6220.7.2019

Znak sprawy RPB.6220.7.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie  Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie stadionu miejskiego w Ostrołęce przy ul. Witosa 1” zlokalizowanego na dz. nr ew. 40008/7, 40008/8, 40008/10, 40008/12,...

Znak sprawy: RPB.6740.51.2020

Znak sprawy RPB.6740.51.2020

Znak pisma RPB.6740.51.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Prezydent Miasta Ostrołęki, zawiadamia, że na wniosek Pilkington IGP Sp. z o.o.  27-600 Sandomierz ul. Portowa 24, wydana została decyzja  Nr 67/20 z dnia 30.04.2020 r. znak RPB.6740.51.2020 o pozwoleniu na rozbudowę budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną Pilkington IGP...

Znak sprawy: RPB.6733.1.2020

Znak sprawy RPB.6733.1.2020

Znak pisma RPB.6733.1.2020

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki oznaczonej nr 50424/12 w obrębie 0005 – w liniach rozgraniczających ulic:...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij