Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji (ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45) pracuje w godzinach:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Ważny komunikat

Zmiany godzin pracy Urzędu

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 188/2020 z 3 lipca 2020 roku w sprawie  zmiany czasu pracy   wprowadza się następujące  godziny pracy Urzędu.   1. W okresie od 6 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Urząd Miasta Ostrołęki, czynny będzie w każdy dzień roboczy...

więcej o informacji: Zmiany godzin pracy Urzędu

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji stanu cywilnego

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji stanu cywilnego

miejsce pracy Urząd Stanu Cywilnego w Ostrołęce, ul. B. Joselewicza 2 w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

stanowisko Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Informatyki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Informatyki, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds.pracowniczych

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds.pracowniczych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Organizacji i Kadr, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji i oznaczenia pojazdów

stanowisko Nabór na stanowisko podinspektora ds. rejestracji i oznaczenia pojazdów

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki,Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Nabór na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki

stanowisko Nabór na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: "Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim" w Ostrołęce

zamówienie na "Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim" w Ostrołęce

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.20.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: "Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce"

zamówienie na Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: "Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.18.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Remont budynku Galerii w Ostrołęce"

zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z wymaganymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Remont budynku Galerii w Ostrołęce"

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WID.7011.20.2.2020

zamawiający Urzędu Miasta Ostrołęki

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1; e-mail

zamówienie na: Odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na drogach krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Ostrołęki

zamówienie na Odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej na drogach krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Ostrołęki

Status zamówienia aktualne

nr sprawy KPZ.271.17.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 350 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Usługa naprawy i odtworzenia elementów konstrukcji drogowego mostu składanego DMS-65 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul.Mostowa, Ostrołęka"

zamówienie na Usługa naprawy i odtworzenia elementów konstrukcji drogowego mostu składanego DMS-65 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61, ul.Mostowa, Ostrołęka"

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy KPZ.271.19.2020

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 214 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: GKOŚ.6140.8.2019

Znak sprawy GKOŚ.6140.8.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt w mieście Ostrołęka w 2020 roku.

Znak sprawy: RPB.6220.9.2019

Znak sprawy RPB.6220.9.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)”

Znak sprawy: RPB.6733.4.2020

Znak sprawy RPB.6733.4.2020

Znak pisma RPB.6733.4.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego na terenie działki oznaczonej nr...

Znak sprawy: RPB.6733.2.2020

Znak sprawy RPB.6733.2.2020

Znak pisma RPB.6733.2.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie działki nr 50424/12 – ul. Storczykowa, Magnoliowa,...

Znak sprawy: RPB.6733.3.2020

Znak sprawy RPB.6733.3.2020

Znak pisma RPB.6733.3.2020

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 90 PE na terenie działek oznaczonych nr 70291, 30714/2, 30649, 30655, 30667,...

Znak sprawy: RPB.6220.9.2019

Znak sprawy RPB.6220.9.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)”.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij