Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Janusz Kotowski


Prezydent Miasta Ostrołęki

Janusz Kotowski


Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Ochrona danych osobowych

Tablica ogłoszeń

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

w sprawie otwartego naboru na wyłonienie Partnera (Partnerów) spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki

o otwartym naborze na wyłonienie Partnera (Partnerów) spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu numer RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BI.ZUZ.5.421.192.2018.Ł.B. z dnia 20.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. na odprowadzanie do istniejącego rowu melioracyjnego wód opadowych...

Zestawienie danych

dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 roku położonych na obszarze miasta Ostrołęki.

KPZ.271.26.2018

Informacja o zamiarze zawarcia umowy przed udzieleniem zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości...

Praca

stanowisko: stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

stanowisko stanowisko ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: stanowisko ds. planowania przestrzennego

stanowisko stanowisko ds. planowania przestrzennego

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Architektury i Budownictwa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: Kierownik działu Infrastruktury Technicznej

stanowisko Kierownik działu Infrastruktury Technicznej

miejsce pracy Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, ul. Hallera 10

stanowisko: referent ds. obsługi księgowości

stanowisko referent ds. obsługi księgowości

miejsce pracy Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i infrastruktury Technicznej w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, ul. Hallera 10

stanowisko: konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

stanowisko konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

miejsce pracy szkoły i placówki oświatowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1 w Ostrołęce

stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

miejsce pracy Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1 w Ostrołęce

Przetargi i oferty

zamówienie na: Budowa ul.J.Wybickiego oraz ul.A.Markowskiego w Ostrołęce

zamówienie na Budowa ul.J.Wybickiego oraz ul.A.Markowskiego w Ostrołęce

nr sprawy KPZ.271.33.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Wycenę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 50856/2, położonej w Ostrołęce.

zamówienie na Wycenę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 50856/2, położonej w Ostrołęce.

nr sprawy WD.271.21.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki

zamówienie na Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki

nr sprawy KPZ.271.32.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki"

zamówienie na Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki"

nr sprawy KPZ.271.27.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Budowa ul. Irysowej wraz z parkingiem oraz budową miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej w Ostrołęce

zamówienie na Budowa ul. Irysowej wraz z parkingiem oraz budową miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej w Ostrołęce

nr sprawy KPZ.271.31.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Budowa ulicy Bolesława Leśmiana w Ostrołęce realizowana w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców"

zamówienie na Budowa ulicy Bolesława Leśmiana w Ostrołęce realizowana w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców"

nr sprawy KPZ.271.29.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: WAB.6733.7.2018

Znak sprawy WAB.6733.7.2018

Znak pisma WAB.6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działki oznaczonej nr 40941 w ulicy Poziomkowej oraz części działki oznaczonej nr 40880 w ulicy...

Znak sprawy: WAB.6740.139.2018

Znak sprawy WAB.6740.139.2018

Znak pisma WAB.6740.139.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Prezydent Miasta Ostrołęki, zawiadamia, że na wniosek Państwa Bożeny Hanny i Kazimierza Godzina prowadzących działalność gospodarczą G7 Kazimierz Godzina i Bożena Hanna Godzina S.C., wydana została decyzja Nr 159/18 z dnia 17.09.2018 r. znak WAB.6740.139.2018 zmieniająca decyzję Nr 162/17 z dnia...

Znak sprawy: GKOS.630.18.2018

Znak sprawy GKOS.630.18.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.210.2018.Ł.B.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ze studni zlokalizowanej na działce o nr ew. 30679 w Ostrołęce przy ul. Krańcowej.

Znak sprawy: WAB.6220.2.2.2016

Znak sprawy WAB.6220.2.2.2016

Znak pisma DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.75

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 23.08.2018 r., znak:DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74 uchylającej w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03.08.2017r., znak:WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Znak sprawy: GKOŚ.7021.1.28.2018

Znak sprawy GKOŚ.7021.1.28.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.181.2018.Ł.B

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu  firmy "OSCAR" Sp. z o.o. w Ostrołęce.

Znak sprawy: GKOS.7021.16.2018

Znak sprawy GKOS.7021.16.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ostrołęki"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij