Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kierownictwo

Łukasz Kulik

 Prezydent Miasta Ostrołęki

Łukasz Kulik

Godziny pracy

Urząd Miasta Ostrołęki pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 17:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 16:00Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów:

we wtorki: 9:00 - 16:30
w pozostałe dni:  9:00 - 15:00

Konta bankowe

09 1020 1592 0000 2102 0218 1394 - rachunek podstawowy miasta (konto budżetu)


32 1020 1592 2300 0410 0000 0162 – rachunek do wpłat należności z tytułu opłaty skarbowej,


62 1020 1592 0000 2702 0224 4457 – rachunek do wpłat należności o charakterze niepodatkowym miasta Ostrołęki

 

39 1020 1592 0000 2602 0218 6526 – rachunek dochodów Skarbu Państwa


Ochrona danych osobowych

Tablica ogłoszeń

Informacja Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu schodów w klatkach schodowych  w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej  przy Alei Wojska Polskiego WP 42 w Ostrołęce . Termin na składanie niezbędnej dokumentacji upływa 14 czerwca o godzinie 11.00. 

Informacja o ofercie pracy w II LO

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce informuje o wolnych stanowiskach pracy w charakterze nauczyciela: - wychowania fizycznego – etat, - wychowania fizycznego – 15/18 etatu, - matematyki – etat, - języka angielskiego –...

Informacja o ofercie pracy w SP Nr 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce informuje o wolnych stanowiskach pracy w charakterze nauczyciela: - matematyki – wymiar zatrudnienia 4/18, umowa na czas określony od dnia 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. więcej informacji na stronie:...

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych

Informacja dla kandydatów na ławników sądowych   Z dniem 31 grudnia 2019r. kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów okręgowych oraz rejonowych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 52...

Informacja o ofercie pracy w ZSZ Nr 2

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce informuje o wolnych stanowiskach pracy w charakterze: - nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych budowlanych w wymiarze 1/2 etatu, - nauczyciela zajęć praktycznych budowlanych (roboty...

Praca

stanowisko: inspektor ochrony danych

stanowisko inspektor ochrony danych

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Pl.Gen. J. Bema 1 w Ostrołęce

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: podinspektor ds.prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

stanowisko podinspektor ds.prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz wpływów i wydatków za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: podinspektor ds. informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego

stanowisko podinspektor ds. informatycznej obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce, Wydział Geodezji i Kartografii

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: inspektor ds. ewidencji ludności

stanowisko inspektor ds. ewidencji ludności

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, ul. gen. T. Kościuszki 45 w Ostrołęce, Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen.J.Bema 1

stanowisko: inspektor ds. komunikacji społecznej

stanowisko inspektor ds. komunikacji społecznej

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Biuro Prasowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

stanowisko: inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i edukacji ekologicznej

stanowisko inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i edukacji ekologicznej

miejsce pracy Urząd Miasta Ostrołęki, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. Józefa Bema 1

Przetargi i oferty

zamówienie na: roboty budowlane zagospodarowania istniejącego terenu pod plac zabaw w zabawki terenowe dla dzieci 3-4 letnich zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki na 2019 r. pn.:„Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 „Bajkowa Kraina” w Ostrołęce”

zamówienie na roboty budowlane zagospodarowania istniejącego terenu pod plac zabaw w zabawki terenowe dla dzieci 3-4 letnich zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki na 2019 r. pn.:„Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 „Bajkowa Kraina” w Ostrołęce”

nr sprawy WIM.7011.13.6.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg dotyczących utwardzenia drogi wewnętrznej łączącej ulicę Stefana Żeromskiego z ulicą Bolesława Prusa w Ostrołęce - etap II

zamówienie na Wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg dotyczących utwardzenia drogi wewnętrznej łączącej ulicę Stefana Żeromskiego z ulicą Bolesława Prusa w Ostrołęce - etap II

nr sprawy WD.271.24.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: wykonywanie w 2019 r. i 2020 r. operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki i Skarbu Państwa

zamówienie na wykonywanie w 2019 r. i 2020 r. operatów szacunkowych wyceny nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki i Skarbu Państwa

nr sprawy GN.271.1.2019 GN.271.2.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce” – etap I i etap II

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce” – etap I i etap II

nr sprawy WIM.7011.12.7.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

zamówienie na: usługę kruszenia gruzu budowlanego na terenie działki miejskiej przy ulicy Targowej w Ostrołęce

zamówienie na usługę kruszenia gruzu budowlanego na terenie działki miejskiej przy ulicy Targowej w Ostrołęce

nr sprawy WD.271.28.2019

zamawiający Miasto Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

nr sprawy WIM.7011.34.4.2018

zamawiający Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka

tryb zamówienia zapytanie cenowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1

Obwieszczenia i zawiadomienia

Znak sprawy: RPB.6743.1.3.2019

Znak sprawy RPB.6743.1.3.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis 1. Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy: WAB.6743.1.3.2019 2. Data zgłoszenia budowy: 31.05.2019 r. 3. Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: TREI REAL ESTATE POLAND Sp. z o.o. 4. Adres projektowanego obiektu: Ostrołęka, ul. Zielna, działki nr ew. 40010/15, 40010/3, 40010/2, 40236/2, 40476, 40481/55 5....

Znak sprawy: WAB.6740.78.2019

Znak sprawy WAB.6740.78.2019

Znak pisma WAB.6740.78.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Prezydent Miasta Ostrołęki,  zawiadamia, że na wniosek HYDRO-INSTAL Tadeusz Sieruta, Beata Sieruta Spółka Jawna, 07-410 Ostrołęka, ul. Bohaterów Westerplatte 11, w dniu 22.05.2019 r,  wydana została decyzja  Nr 89/19 znak WAB.6740.78.2019 o pozwoleniu na budowę płyty...

Znak sprawy: WAB.6733.11.2019

Znak sprawy WAB.6733.11.2019

Znak pisma WAB.6733.11.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej znak: BT 12631 Ostrołęka Żeromskiego II, jako elementu...

Znak sprawy: WAB.6733.9.2019

Znak sprawy WAB.6733.9.2019

Znak pisma WAB.6733.9.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci WN-110 kV wraz z budową słupa w osi istniejącej linii WN-110 kV na terenie działek oznaczonych nr 40868, 40872, 40874,...

Znak sprawy: WAB.6733.8.2019

Znak sprawy WAB.6733.8.2019

Znak pisma WAB.6733.8.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci WN-110 kV wraz z budową dwóch nowych słupów w osi istniejącej linii WN-110 kV na terenie działek oznaczonych...

Znak sprawy: WAB.6740.48.2019

Znak sprawy WAB.6740.48.2019

Znak pisma WAB.6740.48.2019

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Prezydent Miasta Ostrołęki, zawiadamia, że na wniosek Miasta Ostrołęka reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Orłowskiego wydana została w dniu 26.04.2019 r, decyzja Nr 72/19 znak WAB.6740.48.2019o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrołęce os. Leśniewo. Adres zamierzenia budowlanego:...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij