Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 117998
Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji 58041
Godziny pracy 38575
Konta bankowe 31727
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 26910
Kierownictwo 25452
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22850
SSO 1 Wydanie dowodu osobistego. 21274
OMK 19 Rejestracja pojazdu rejestrowanego w kraju 19197
Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020 13266
Wydział Geodezji i Kartografii 13141
Urząd Stanu Cywilnego 11294
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 11090
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 10684
OMK 21 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 10029
Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 9651
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 9525
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 9113
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 8990
Wydział Oświaty 8986
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 8041
Straż Miejska Ostrołęki 7922
RPB 4 Pozwolenie na budowę 7362
OMK 4 Profil kandydata na kierowcę 7124
SSO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 6851
OMK 2 Wtórnik krajowego prawa jazdy 6738
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6539
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 6211
SSO 21 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 6153
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 5971
OMK 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 5640
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5505
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich 5472
Informator - Gdzie szukać pomocy 5145
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 5129
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 4962
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4917
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 4913
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 4563
Referat Zarządzania Kryzysowego 4462
Kleczkowski Maciej 4298
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 4189
Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu 4185
WGK 3 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 4131
USC 5 Zawarcie związku małżeńskiego. Sporządzenie aktu małżeństwa 4107
Kotowski Janusz 4018
OMK 9 Zbycie pojazdu zarejestrowanego 4011
Żebrowska-Rosak Ewa 3884
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 3845
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 3736
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 97743
Zarządzenie nr 149/2017 2375
Zarządzenie nr 263/2019 2122
Zarządzenie nr 331/2018 1720
Zarządzenie nr 46/2019 1517
Zarządzenie nr 71/2015 1034
Zarządzenie nr 170/2015 1017
Zarządzenie nr 76/2016 824
Zarządzenie nr 301/2015 805
Zarządzenie nr 123/2020 787
Zarządzenie nr 63/2017 735
Zarządzenie nr 373/2018 729
Zarządzenie nr 407/2015 726
Zarządzenie nr 271/2015 685
Zarządzenie nr 53/2016 679
Zarządzenie nr 216/2017 676
Zarządzenie nr 263/2015 634
Zarządzenie nr 402/2019 625
Zarządzenie nr 398/2018 624
Zarządzenie nr 19/2017 613
Zarządzenie nr 87/2016 593
Zarządzenie nr 281/2019 591
Zarządzenie nr 50/2016 589
Zarządzenie nr 374/2018 582
Zarządzenie nr 251/2017 580
Zarządzenie nr 377/2018 580
Zarządzenie nr 347/2016 570
Zarządzenie nr 304/2015 569
Zarządzenie nr 24/2016 552
Zarządzenie nr 32/2017 551
Zarządzenie nr 4/2015 547
Zarządzenie nr 89/2018 547
Zarządzenie nr 54/2016 543
Zarządzenie nr 302/2015 539
Zarządzenie nr 379/2018 536
Zarządzenie nr 1/2015 524
Zarządzenie nr 94/2016 519
Zarządzenie nr 20/2015 517
Zarządzenie nr 65/2015 513
Zarządzenie nr 369/2015 512
Zarządzenie nr 372/2016 510
Zarządzenie nr 2/2019 506
Zarządzenie nr 399/2015 499
Zarządzenie nr 407/2019 495
Zarządzenie nr 107/2015 491
Zarządzenie nr 108/2020 491
Zarządzenie nr 331/2015 489
Zarządzenie nr 256/2015 488
Zarządzenie nr 137/2019 485
Zarządzenie nr 28/2016 485
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady VII Kadencji (2014-2018) 42389
Prezydium Rady VIII kadencji (2018 - 2023) 34591
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 5096
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki VII Kadencji (2014-2018) 3075
Terminy i porządki posiedzeń 2753
Przedmiot działalności 2587
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 2489
Ryszard Żukowski 1868
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1849
Edward Górecki 1805
Magdalena Jaworowska 1801
Komisja Oświaty 1756
Michał Skowroński 1718
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1704
Ewa Żebrowska-Rosak 1610
Dariusz Artur Bralski 1496
Łukasz Kulik 1450
Piotr Wierzba 1435
Wojciech Zarzycki - Przewodniczący Rady Miasta 1425
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 1395
Maciej Kleczkowski 1394
Henryk Gut 1375
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 1367
Adam Kurpiewski 1342
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 1332
Komisja Budżetu i Finansów 1314
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1291
Irena Nosek 1289
Terminy i porządki posiedzeń VIII kadencji Rady Miasta 1289
Grzegorz Milewski 1264
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 1245
Dariusz Maciak 1187
Komisja Sportu i Turystyki 1157
Uchwała nr 136/XIX/2015 1136
Tadeusz Giers 1132
Waldemar Popielarz 1083
Komisja Rewizyjna 1073
Uchwała nr 104/XV/2015 951
Uchwała nr 382/LIII/2017 935
Andrzej Rykowski 909
Grażyna Lilla Sosnowska 883
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 872
Wojciech Zarzycki 859
Komisja Inwentaryzacyjna 850
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 832
Jan Rzewnicki 812
Harmonogram posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki VIII kadencja 811
Jakub Frydryk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 781
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 779
Uchwała nr 89/XIV/2015 774
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 31171
Symbole Miasta 3927
Statut Miasta 3905
Miasta partnerskie 3460
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 3276
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1535
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 1510
Statut Miasta - Rozdział 1 1288
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 1187
Statut Miasta - Rozdział 3 1172
Nabór propozycji projektów - otwarty 1119
Kwestionariusz ankiety 1088
Statut Miasta - Rozdział 4 998
Statut Miasta - Rozdział 6 997
Statut Miasta - Rozdział 7 980
Statut Miasta - Rozdział 9 925
Statut Miasta - Rozdział 11 894
Statut Miasta - Rozdział 5 867
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 837
Statut Miasta - Rozdział 2 828
Statut Miasta - Rozdział 10 804
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 765
Statut Miasta - Rozdział 8 761
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 729
Spotkanie podsumowujące 706
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 693
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 679
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 678
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 677
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 676
"Plan inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 951/347/18 z dn.12.06.2018 r. 658
Kwestionariusz ankiety - II 653
Konsultacje społeczne 650
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 630
Zaproszenie na konsultacje społeczne 548
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 510
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 497
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 471
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 452
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 439
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 438
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 406
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 377
Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok 371
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2017 262
Informacja dla mieszkańców Ostrołęki dotycząca możliwości udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok. 136
Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2019 rok 97
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2018 91
Informacja dla mieszkańców Ostrołęki dotycząca możliwości udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki za 2019 rok. 30
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 44463
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 4252
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce 3942
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 3573
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 3538
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 3274
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 3245
Żłobek Miejski w Ostrołęce 3194
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2955
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 2918
Przedszkole Miejskie Nr 9 2900
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 2738
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 2641
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2536
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce 2397
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce 2378
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce 2302
Przedszkole Miejskie Nr 1 2293
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 2291
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 2266
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 2189
Przedszkole Miejskie Nr 17 2068
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 2030
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 1995
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej 1973
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1963
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 1934
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 1929
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce 1914
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce 1898
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 1790
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika 1699
Centrum Kształcenia Zawodowego 1638
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 1580
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 1578
Ostrołęckie Centrum Kultury 1578
Przedszkole Miejskie Nr 10 1495
Przedszkole Miejskie Nr 16 1492
Przedszkole Miejskie Nr 7 1479
Park Wodny w Ostrołęce 1372
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1291
Przedszkole Miejskie Nr 18 1287
Przedszkole Miejskie Nr 8 1215
Przedszkole Miejskie Nr 5 1198
Przedszkole Miejskie Nr 15 1164
Przedszkole Miejskie Nr 13 1074
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce 898
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Pomian 1595
Osiedle Centrum 1545
Osiedle Wojciechowice 1443
Osiedle Leśne 1322
Osiedle Śródmieście 1313
Osiedle Stacja 1291
Osiedle Bursztynowe 1261
Osiedle Łęczysk 1138
Osiedle Łazek 1117
Wniosek Rady Osiedla Łazek 1074
Osiedle Sienkiewicza 1051
Osiedle Dzieci Polskich 1035
Osiedle Stare Miasto 1021
Osiedle Parkowe 996
Osiedle Starosty Kosa 930
Osiedle Witosa 878
Osiedle Traugutta 865
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 789
Wniosek Rady Osiedla Stacja 788
Wniosek Rady Osiedla Łazek 773
Wniosek Rady Osiedla Stacja 705
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 667
Wniosek Rady Osiedla Stacja 637
Wniosek Rady Osiedla Łazek 636
Wniosek Rady Osiedla Centrum 631
Wniosek Rady Osiedla Centrum 625
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 624
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 619
Wniosek Rady Osiedla Łazek 603
Wniosek Rady Osiedla Centrum 595
Wniosek Rady Osiedla Stacja 589
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 582
Wniosek Rady Osiedla Centrum 575
Wniosek Rady Osiedla Centrum 574
Wniosek Rady Osiedla Pomian 571
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 561
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 560
Wniosek Rady Osiedla Pomian 560
Wniosek Rady Osiedla Łazek 558
Wniosek Rady Osiedla Stacja 551
Wniosek Rady Osiedla Centrum 543
Wniosek Rady Osiedla Pomian 537
Wniosek Rady Osiedla Pomian 530
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 516
Wniosek Rady Osiedla Pomian 508
Wniosek Rady Osiedla Łazek 495
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 487
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 487
Wniosek Rady Osiedla Łazek 482
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 482

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij