Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 61594
Wydział Komunikacji i Transportu 28763
Godziny pracy 17797
Konta bankowe 15284
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 13608
Kierownictwo 12975
SO 1 Wydanie dowodu osobistego. 12476
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11919
Wydział Geodezji i Kartografii 6046
WKT 5 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 5916
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 5835
Wydział Dróg 5363
Wydział Architektury i Budownictwa 5206
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 4817
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4793
Wydział Spraw Obywatelskich 4776
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 4704
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 4700
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4414
Wydział Oświaty 4402
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4315
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 4309
WAB 4 Pozwolenie na budowę 4118
Urząd Stanu Cywilnego 4104
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 3835
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 3832
Straż Miejska Ostrołęki 3492
WKT 3 Wtórnik krajowego prawa jazdy 3465
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3462
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 3394
SSM 1 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3317
SO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 3312
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 3310
stanowisko ds. kancelaryjnych 3149
WKT 40 Profil kandydata na kierowcę 3140
Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta 3138
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 3076
Dyrektor Parku Wodnego w Ostrołęce 2836
Dyrektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu 2803
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu 2734
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 2712
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 2678
WKT 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 2604
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 2439
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 2361
Żebrowska-Rosak Ewa 2246
Wydział Inwestycji Miejskich 2243
Główny Księgowy w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce 2213
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 2122
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Wiejska za Torami" w Ostrołęce 2115
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 27003
Zarządzenie nr 71/2015 815
Zarządzenie nr 170/2015 779
Zarządzenie nr 149/2017 730
Zarządzenie nr 301/2015 595
Zarządzenie nr 76/2016 485
Zarządzenie nr 53/2016 425
Zarządzenie nr 271/2015 400
Zarządzenie nr 263/2015 386
Zarządzenie nr 50/2016 385
Zarządzenie nr 407/2015 376
Zarządzenie nr 304/2015 360
Zarządzenie nr 63/2017 358
Zarządzenie nr 24/2016 343
Zarządzenie nr 20/2015 335
Zarządzenie nr 32/2017 331
Zarządzenie nr 54/2016 329
Zarządzenie nr 216/2017 322
Zarządzenie nr 372/2016 321
Zarządzenie nr 107/2015 316
Zarządzenie nr 87/2016 309
Zarządzenie nr 19/2017 308
Zarządzenie nr 1/2015 305
Zarządzenie nr 256/2015 296
Zarządzenie nr 65/2015 296
Zarządzenie nr 347/2016 294
Zarządzenie nr 254/2015 286
Zarządzenie nr 405/2015 286
Zarządzenie nr 2/2016 284
Zarządzenie nr 396/2015 284
Zarządzenie nr 4/2015 284
Zarządzenie nr 331/2015 282
Zarządzenie nr 394/2015 282
Zarządzenie nr 184/2015 281
Zarządzenie nr 382/2015 281
Zarządzenie nr 251/2017 279
Zarządzenie nr 110/2015 277
Zarządzenie nr 25/2015 277
Zarządzenie nr 28/2016 273
Zarządzenie nr 302/2015 270
Zarządzenie nr 268/2015 269
Zarządzenie nr 399/2015 269
Zarządzenie nr 94/2016 269
Zarządzenie nr 3/2016 267
Zarządzenie nr 411/2015 265
Zarządzenie nr 1/2016 261
Zarządzenie nr 369/2015 260
Zarządzenie nr 350/2015 256
Zarządzenie nr 285/2015 254
Zarządzenie nr 349/2015 246
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady 34407
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 3610
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki 2286
Terminy i porządki posiedzeń 2129
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1761
Przedmiot działalności 1306
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1181
Magdalena Jaworowska 1167
Michał Skowroński 1124
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1093
Ewa Żebrowska-Rosak 1092
Edward Górecki 1081
Komisja Oświaty 1043
Dariusz Artur Bralski 1013
Ryszard Żukowski 1009
Komisja Budżetu i Finansów 927
Uchwała nr 136/XIX/2015 922
Piotr Wierzba 916
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 912
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 881
Maciej Kleczkowski 875
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 857
Komisja Sportu i Turystyki 841
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 810
Henryk Gut 769
Irena Nosek 764
Adam Kurpiewski 745
Grzegorz Milewski 725
Dariusz Maciak 705
Tadeusz Giers 660
Łukasz Kulik 634
Komisja Rewizyjna 629
Waldemar Popielarz 603
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 591
Uchwała nr 104/XV/2015 564
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 559
Andrzej Rykowski 552
Grażyna Lilla Sosnowska 547
Uchwała nr 89/XIV/2015 539
XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r. 537
XX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 stycznia 2016r. 536
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 525
XIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 24 września 2015r. 520
Komisja Inwentaryzacyjna 515
XI Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 25 czerwca 2015r. 502
Wojciech Zarzycki 490
XXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 kwietnia 2016r. 489
Jan Rzewnicki 488
XXVII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 23 czerwca 2016r. 482
XV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 29 października 2015r. 478
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 16433
Symbole Miasta 2468
Statut Miasta 1818
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 1806
Miasta partnerskie 1479
Kwestionariusz ankiety 737
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 636
Statut Miasta - Rozdział 1 612
Nabór propozycji projektów - otwarty 605
Statut Miasta - Rozdział 3 577
Statut Miasta - Rozdział 7 553
Statut Miasta - Rozdział 6 538
Statut Miasta - Rozdział 4 517
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 483
Statut Miasta - Rozdział 11 474
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 472
Statut Miasta - Rozdział 2 458
Statut Miasta - Rozdział 5 453
Statut Miasta - Rozdział 8 436
Statut Miasta - Rozdział 10 434
Statut Miasta - Rozdział 9 430
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 410
Spotkanie podsumowujące 396
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 387
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 380
Konsultacje społeczne 376
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 366
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 359
Kwestionariusz ankiety - II 355
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 343
Zaproszenie na konsultacje społeczne 338
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 273
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 238
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 193
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 168
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 152
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 149
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 139
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 123
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 120
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 112
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 108
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 26403
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 1468
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 1308
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 1231
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1200
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 1154
Żłobek Miejski w Ostrołęce 1144
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej 1130
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 1004
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 998
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 941
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 915
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 876
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 840
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 835
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 759
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 757
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 755
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki 751
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 740
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 717
VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 687
Przedszkole Miejskie Nr 1 673
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 672
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 655
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza 636
Park Wodny w Ostrołęce 604
III Liceum Ogólnokształcące 560
Ostrołęckie Centrum Kultury 558
Przedszkole Miejskie Nr 17 546
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 541
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 532
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej 524
V Liceum Ogólnokształcące 518
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego 496
IV Liceum Ogólnokształcące 487
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 458
Przedszkole Miejskie Nr 10 457
Przedszkole Miejskie Nr 16 447
Centrum Kształcenia Praktycznego 442
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica 419
Przedszkole Miejskie Nr 15 383
Przedszkole Miejskie Nr 9 381
Przedszkole Miejskie Nr 18 361
Przedszkole Miejskie Nr 5 350
Przedszkole Miejskie Nr 7 330
Przedszkole Miejskie Nr 13 319
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 298
Przedszkole Miejskie Nr 8 295
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza 293
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Pomian 896
Osiedle Wojciechowice 861
Wniosek Rady Osiedla Łazek 753
Osiedle Śródmieście 732
Osiedle Bursztynowe 668
Osiedle Centrum 666
Osiedle Stacja 621
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 589
Osiedle Parkowe 583
Osiedle Łęczysk 581
Osiedle Dzieci Polskich 572
Osiedle Leśne 566
Osiedle Łazek 548
Wniosek Rady Osiedla Łazek 546
Osiedle Sienkiewicza 540
Osiedle Stare Miasto 505
Osiedle Witosa 483
Wniosek Rady Osiedla Stacja 481
Osiedle Starosty Kosa 465
Wniosek Rady Osiedla Łazek 424
Osiedle Traugutta 411
Wniosek Rady Osiedla Stacja 399
Wniosek Rady Osiedla Stacja 397
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 386
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 367
Wniosek Rady Osiedla Stacja 366
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 366
Wniosek Rady Osiedla Centrum 363
Wniosek Rady Osiedla Pomian 362
Wniosek Rady Osiedla Centrum 360
Wniosek Rady Osiedla Łazek 360
Wniosek Rady Osiedla Pomian 359
Wniosek Rady Osiedla Centrum 358
Wniosek Rady Osiedla Pomian 357
Wniosek Rady Osiedla Centrum 353
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 352
Wniosek Rady Osiedla Pomian 350
Wniosek Rady Osiedla Centrum 345
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 344
Wniosek Rady Osiedla Centrum 341
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 334
Wniosek Rady Osiedla Łazek 333
Wniosek Rady Osiedla Pomian 320
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 319
Wniosek Rady Osiedla Łazek 317
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 311
Wniosek Rady Osiedla Łazek 301
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 295
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 287
Wniosek Rady Osiedla Łazek 276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij