Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 67010
Wydział Komunikacji i Transportu 34046
Godziny pracy 21814
Konta bankowe 17669
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 16386
SO 1 Wydanie dowodu osobistego. 14396
Kierownictwo 14386
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13189
Wydział Geodezji i Kartografii 7486
WKT 5 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 7025
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 6991
Wydział Dróg 6627
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 6325
Wydział Architektury i Budownictwa 6086
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 5899
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 5719
Wydział Spraw Obywatelskich 5681
Wydział Oświaty 5471
Urząd Stanu Cywilnego 5444
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 5299
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 5006
WAB 4 Pozwolenie na budowę 4932
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4930
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4651
WKT 3 Wtórnik krajowego prawa jazdy 4436
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 4356
Straż Miejska Ostrołęki 4298
SO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 4275
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 4209
WKT 40 Profil kandydata na kierowcę 4209
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 4162
SSM 1 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 4120
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 3874
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 3822
Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta 3721
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu 3397
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 3387
WKT 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 3374
stanowisko ds. kancelaryjnych 3248
Dyrektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu 3178
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 3129
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 3055
Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020 3015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 2989
Dyrektor Parku Wodnego w Ostrołęce 2923
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 2865
Żebrowska-Rosak Ewa 2779
Wydział Inwestycji Miejskich 2731
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 2668
WAB 7 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2603
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 30884
Zarządzenie nr 149/2017 942
Zarządzenie nr 71/2015 865
Zarządzenie nr 170/2015 843
Zarządzenie nr 301/2015 645
Zarządzenie nr 76/2016 564
Zarządzenie nr 407/2015 504
Zarządzenie nr 53/2016 493
Zarządzenie nr 271/2015 464
Zarządzenie nr 63/2017 443
Zarządzenie nr 50/2016 441
Zarządzenie nr 263/2015 436
Zarządzenie nr 304/2015 413
Zarządzenie nr 216/2017 403
Zarządzenie nr 24/2016 394
Zarządzenie nr 32/2017 393
Zarządzenie nr 54/2016 386
Zarządzenie nr 19/2017 372
Zarządzenie nr 20/2015 372
Zarządzenie nr 372/2016 368
Zarządzenie nr 347/2016 365
Zarządzenie nr 87/2016 356
Zarządzenie nr 107/2015 355
Zarządzenie nr 4/2015 353
Zarządzenie nr 1/2015 352
Zarządzenie nr 65/2015 351
Zarządzenie nr 251/2017 350
Zarządzenie nr 256/2015 341
Zarządzenie nr 28/2016 331
Zarządzenie nr 254/2015 330
Zarządzenie nr 405/2015 330
Zarządzenie nr 2/2016 329
Zarządzenie nr 394/2015 327
Zarządzenie nr 110/2015 325
Zarządzenie nr 396/2015 325
Zarządzenie nr 94/2016 325
Zarządzenie nr 331/2015 324
Zarządzenie nr 184/2015 321
Zarządzenie nr 382/2015 319
Zarządzenie nr 411/2015 318
Zarządzenie nr 25/2015 317
Zarządzenie nr 302/2015 315
Zarządzenie nr 268/2015 314
Zarządzenie nr 399/2015 313
Zarządzenie nr 3/2016 312
Zarządzenie nr 369/2015 310
Zarządzenie nr 1/2016 307
Zarządzenie nr 350/2015 300
Zarządzenie nr 349/2015 288
Zarządzenie nr 285/2015 287
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady 37750
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 4375
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki 2636
Terminy i porządki posiedzeń 2282
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1991
Przedmiot działalności 1540
Magdalena Jaworowska 1480
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1480
Edward Górecki 1381
Michał Skowroński 1379
Ewa Żebrowska-Rosak 1358
Ryszard Żukowski 1353
Komisja Oświaty 1298
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1267
Dariusz Artur Bralski 1266
Piotr Wierzba 1142
Maciej Kleczkowski 1105
Henryk Gut 1103
Komisja Budżetu i Finansów 1042
Irena Nosek 1018
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 1017
Łukasz Kulik 1015
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 993
Adam Kurpiewski 989
Grzegorz Milewski 987
Uchwała nr 136/XIX/2015 978
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 971
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 962
Dariusz Maciak 949
Komisja Sportu i Turystyki 932
Tadeusz Giers 899
Waldemar Popielarz 818
Komisja Rewizyjna 769
Uchwała nr 382/LIII/2017 753
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 686
Andrzej Rykowski 684
Grażyna Lilla Sosnowska 672
Uchwała nr 104/XV/2015 662
Wojciech Zarzycki 621
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 618
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 610
XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r. 608
Komisja Inwentaryzacyjna 598
Jan Rzewnicki 596
Uchwała nr 89/XIV/2015 584
XX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 stycznia 2016r. 582
XIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 24 września 2015r. 563
XI Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 25 czerwca 2015r. 558
XV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 29 października 2015r. 556
XXVII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 23 czerwca 2016r. 552
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 18912
Symbole Miasta 2933
Statut Miasta 2290
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 2119
Miasta partnerskie 1884
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 936
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 900
Kwestionariusz ankiety 862
Nabór propozycji projektów - otwarty 783
Statut Miasta - Rozdział 1 723
Statut Miasta - Rozdział 3 719
Statut Miasta - Rozdział 6 664
Statut Miasta - Rozdział 7 647
Statut Miasta - Rozdział 4 617
Statut Miasta - Rozdział 11 587
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 572
Statut Miasta - Rozdział 2 549
Statut Miasta - Rozdział 9 543
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 538
Statut Miasta - Rozdział 5 527
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 526
Statut Miasta - Rozdział 8 521
Statut Miasta - Rozdział 10 520
Spotkanie podsumowujące 471
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 470
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 442
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 441
Konsultacje społeczne 436
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 433
Kwestionariusz ankiety - II 417
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 403
Zaproszenie na konsultacje społeczne 391
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 344
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 262
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 261
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 249
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 227
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 222
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 205
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 201
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 182
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 182
"Plan inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 951/347/18 z dn.12.06.2018 r. 66
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2017 26
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 28640
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce 2260
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 2085
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1952
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 1884
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 1852
Żłobek Miejski w Ostrołęce 1732
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 1683
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 1663
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 1572
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 1482
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce 1450
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 1448
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1442
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce 1413
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 1405
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 1339
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 1322
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1258
Przedszkole Miejskie Nr 1 1257
Przedszkole Miejskie Nr 9 1223
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 1203
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 1166
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej 1155
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce 1153
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 1116
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1115
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 1037
VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 1028
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce 959
Przedszkole Miejskie Nr 17 916
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 894
Centrum Kształcenia Praktycznego 874
Przedszkole Miejskie Nr 16 853
Ostrołęckie Centrum Kultury 851
Przedszkole Miejskie Nr 10 847
III Liceum Ogólnokształcące 810
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce 798
Przedszkole Miejskie Nr 18 775
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 744
Przedszkole Miejskie Nr 15 732
Park Wodny w Ostrołęce 727
Przedszkole Miejskie Nr 7 727
V Liceum Ogólnokształcące 682
IV Liceum Ogólnokształcące 668
Przedszkole Miejskie Nr 13 592
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika 587
Przedszkole Miejskie Nr 8 550
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 514
Przedszkole Miejskie Nr 5 478
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Wojciechowice 1065
Osiedle Pomian 1062
Osiedle Śródmieście 894
Wniosek Rady Osiedla Łazek 862
Osiedle Bursztynowe 841
Osiedle Centrum 830
Osiedle Łęczysk 798
Osiedle Stacja 719
Osiedle Sienkiewicza 709
Osiedle Dzieci Polskich 698
Osiedle Leśne 687
Osiedle Łazek 677
Osiedle Parkowe 670
Osiedle Stare Miasto 654
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 638
Wniosek Rady Osiedla Łazek 592
Osiedle Witosa 561
Wniosek Rady Osiedla Stacja 555
Osiedle Starosty Kosa 547
Osiedle Traugutta 504
Wniosek Rady Osiedla Łazek 487
Wniosek Rady Osiedla Stacja 466
Wniosek Rady Osiedla Stacja 440
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 438
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 435
Wniosek Rady Osiedla Centrum 430
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 427
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 419
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 419
Wniosek Rady Osiedla Pomian 417
Wniosek Rady Osiedla Centrum 410
Wniosek Rady Osiedla Łazek 410
Wniosek Rady Osiedla Pomian 408
Wniosek Rady Osiedla Stacja 407
Wniosek Rady Osiedla Pomian 406
Wniosek Rady Osiedla Centrum 405
Wniosek Rady Osiedla Centrum 399
Wniosek Rady Osiedla Pomian 397
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 394
Wniosek Rady Osiedla Centrum 389
Wniosek Rady Osiedla Łazek 388
Wniosek Rady Osiedla Centrum 382
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 368
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 367
Wniosek Rady Osiedla Łazek 365
Wniosek Rady Osiedla Pomian 364
Wniosek Rady Osiedla Łazek 344
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 336
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 334
Wniosek Rady Osiedla Łazek 324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij