Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 64287
Wydział Komunikacji i Transportu 31502
Godziny pracy 19943
Konta bankowe 16576
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 15106
Kierownictwo 13761
SO 1 Wydanie dowodu osobistego. 13549
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12626
Wydział Geodezji i Kartografii 6795
WKT 5 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 6645
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 6492
Wydział Dróg 6110
Wydział Architektury i Budownictwa 5748
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 5580
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 5394
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 5347
Wydział Spraw Obywatelskich 5314
Wydział Oświaty 5018
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 4955
Urząd Stanu Cywilnego 4925
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4901
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 4788
WAB 4 Pozwolenie na budowę 4674
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4619
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 4231
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 4150
WKT 3 Wtórnik krajowego prawa jazdy 4091
Straż Miejska Ostrołęki 4014
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3910
SSM 1 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3889
WKT 40 Profil kandydata na kierowcę 3842
SO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 3839
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 3766
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 3665
Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta 3528
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 3310
stanowisko ds. kancelaryjnych 3213
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu 3192
WKT 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 3168
Dyrektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu 3121
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 2977
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 2913
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 2909
Dyrektor Parku Wodnego w Ostrołęce 2903
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 2750
Żebrowska-Rosak Ewa 2618
Wydział Inwestycji Miejskich 2595
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych 2531
Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020 2515
WAB 7 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 2478
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 28789
Zarządzenie nr 149/2017 855
Zarządzenie nr 71/2015 848
Zarządzenie nr 170/2015 818
Zarządzenie nr 301/2015 625
Zarządzenie nr 76/2016 532
Zarządzenie nr 407/2015 475
Zarządzenie nr 53/2016 466
Zarządzenie nr 271/2015 441
Zarządzenie nr 50/2016 420
Zarządzenie nr 263/2015 419
Zarządzenie nr 63/2017 407
Zarządzenie nr 304/2015 394
Zarządzenie nr 24/2016 380
Zarządzenie nr 216/2017 372
Zarządzenie nr 32/2017 371
Zarządzenie nr 54/2016 368
Zarządzenie nr 20/2015 361
Zarządzenie nr 372/2016 346
Zarządzenie nr 107/2015 342
Zarządzenie nr 19/2017 340
Zarządzenie nr 1/2015 337
Zarządzenie nr 4/2015 334
Zarządzenie nr 87/2016 333
Zarządzenie nr 347/2016 332
Zarządzenie nr 65/2015 329
Zarządzenie nr 256/2015 327
Zarządzenie nr 251/2017 326
Zarządzenie nr 2/2016 318
Zarządzenie nr 254/2015 317
Zarządzenie nr 405/2015 316
Zarządzenie nr 28/2016 311
Zarządzenie nr 394/2015 311
Zarządzenie nr 396/2015 308
Zarządzenie nr 110/2015 307
Zarządzenie nr 184/2015 307
Zarządzenie nr 331/2015 306
Zarządzenie nr 94/2016 306
Zarządzenie nr 382/2015 305
Zarządzenie nr 25/2015 300
Zarządzenie nr 268/2015 299
Zarządzenie nr 3/2016 299
Zarządzenie nr 411/2015 299
Zarządzenie nr 399/2015 298
Zarządzenie nr 1/2016 296
Zarządzenie nr 302/2015 296
Zarządzenie nr 369/2015 291
Zarządzenie nr 350/2015 280
Zarządzenie nr 285/2015 275
Zarządzenie nr 349/2015 275
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady 36031
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 4107
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki 2546
Terminy i porządki posiedzeń 2219
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1847
Przedmiot działalności 1442
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1392
Magdalena Jaworowska 1384
Michał Skowroński 1315
Edward Górecki 1292
Ewa Żebrowska-Rosak 1280
Komisja Oświaty 1235
Ryszard Żukowski 1234
Dariusz Artur Bralski 1199
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1176
Piotr Wierzba 1070
Maciej Kleczkowski 1026
Henryk Gut 999
Komisja Budżetu i Finansów 988
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 968
Uchwała nr 136/XIX/2015 959
Irena Nosek 956
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 939
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 928
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 922
Adam Kurpiewski 915
Grzegorz Milewski 900
Dariusz Maciak 895
Komisja Sportu i Turystyki 886
Tadeusz Giers 828
Łukasz Kulik 799
Waldemar Popielarz 756
Uchwała nr 382/LIII/2017 733
Komisja Rewizyjna 729
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 658
Andrzej Rykowski 621
Uchwała nr 104/XV/2015 619
Grażyna Lilla Sosnowska 608
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 602
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 588
XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r. 585
Uchwała nr 89/XIV/2015 566
XX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 stycznia 2016r. 563
Komisja Inwentaryzacyjna 557
XIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 24 września 2015r. 548
Jan Rzewnicki 547
Wojciech Zarzycki 540
XI Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 25 czerwca 2015r. 536
XXVII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 23 czerwca 2016r. 529
XXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 kwietnia 2016r. 528
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 17769
Symbole Miasta 2833
Statut Miasta 2125
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 2020
Miasta partnerskie 1791
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 855
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 843
Kwestionariusz ankiety 837
Nabór propozycji projektów - otwarty 745
Statut Miasta - Rozdział 1 686
Statut Miasta - Rozdział 3 676
Statut Miasta - Rozdział 7 616
Statut Miasta - Rozdział 6 604
Statut Miasta - Rozdział 4 576
Statut Miasta - Rozdział 11 532
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 519
Statut Miasta - Rozdział 2 517
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 510
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 500
Statut Miasta - Rozdział 5 497
Statut Miasta - Rozdział 9 492
Statut Miasta - Rozdział 8 482
Statut Miasta - Rozdział 10 472
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 440
Spotkanie podsumowujące 438
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 418
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 412
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 403
Konsultacje społeczne 403
Kwestionariusz ankiety - II 387
Zaproszenie na konsultacje społeczne 375
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 370
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 318
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 236
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 234
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 204
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 196
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 194
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 174
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 173
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 155
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 153
"Plan inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 951/347/18 z dn.12.06.2018 r. 37
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 27556
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 1895
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej 1838
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1723
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 1689
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 1600
Żłobek Miejski w Ostrołęce 1557
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 1531
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 1483
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 1458
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 1316
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 1281
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 1238
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 1204
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki 1194
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 1190
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1178
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 1167
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1135
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 1117
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 1103
Przedszkole Miejskie Nr 1 1096
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 1054
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 970
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 953
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej 950
VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 909
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego 888
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 805
Centrum Kształcenia Praktycznego 791
Przedszkole Miejskie Nr 17 788
Przedszkole Miejskie Nr 10 780
Ostrołęckie Centrum Kultury 774
Przedszkole Miejskie Nr 16 773
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza 772
Przedszkole Miejskie Nr 9 763
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica 707
Przedszkole Miejskie Nr 18 706
Przedszkole Miejskie Nr 15 676
Park Wodny w Ostrołęce 674
III Liceum Ogólnokształcące 661
Przedszkole Miejskie Nr 7 642
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 637
V Liceum Ogólnokształcące 634
IV Liceum Ogólnokształcące 608
Przedszkole Miejskie Nr 13 536
Przedszkole Miejskie Nr 8 511
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika 482
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 457
Przedszkole Miejskie Nr 5 422
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Wojciechowice 1032
Osiedle Pomian 1015
Osiedle Śródmieście 852
Wniosek Rady Osiedla Łazek 834
Osiedle Bursztynowe 799
Osiedle Centrum 771
Osiedle Łęczysk 757
Osiedle Stacja 672
Osiedle Sienkiewicza 665
Osiedle Dzieci Polskich 656
Osiedle Leśne 652
Osiedle Parkowe 643
Osiedle Łazek 631
Osiedle Stare Miasto 621
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 616
Wniosek Rady Osiedla Łazek 573
Osiedle Witosa 536
Wniosek Rady Osiedla Stacja 523
Osiedle Starosty Kosa 511
Wniosek Rady Osiedla Łazek 469
Osiedle Traugutta 466
Wniosek Rady Osiedla Stacja 440
Wniosek Rady Osiedla Stacja 428
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 415
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 414
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 413
Wniosek Rady Osiedla Pomian 402
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 397
Wniosek Rady Osiedla Centrum 394
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 394
Wniosek Rady Osiedla Pomian 392
Wniosek Rady Osiedla Stacja 390
Wniosek Rady Osiedla Pomian 388
Wniosek Rady Osiedla Łazek 387
Wniosek Rady Osiedla Centrum 386
Wniosek Rady Osiedla Centrum 382
Wniosek Rady Osiedla Centrum 382
Wniosek Rady Osiedla Pomian 376
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 370
Wniosek Rady Osiedla Centrum 369
Wniosek Rady Osiedla Centrum 365
Wniosek Rady Osiedla Łazek 363
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 350
Wniosek Rady Osiedla Pomian 347
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 346
Wniosek Rady Osiedla Łazek 345
Wniosek Rady Osiedla Łazek 321
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 316
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 315
Wniosek Rady Osiedla Łazek 304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij