Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 110697
Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji 54191
Godziny pracy 36700
Konta bankowe 27860
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 25457
Kierownictwo 24196
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20848
SSO 1 Wydanie dowodu osobistego. 19876
OMK 19 Rejestracja pojazdu rejestrowanego w kraju 12962
Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020 12116
Wydział Geodezji i Kartografii 11972
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 10408
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 10174
Urząd Stanu Cywilnego 10049
OMK 21 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 9154
Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 9103
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 8774
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 8714
Wydział Oświaty 8503
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 8419
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 7701
Straż Miejska Ostrołęki 7363
RPB 4 Pozwolenie na budowę 6893
SSO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 6419
OMK 2 Wtórnik krajowego prawa jazdy 6271
OMK 4 Profil kandydata na kierowcę 6271
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6265
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 5869
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 5738
SSO 21 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 5604
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 5093
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5017
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich 4935
OMK 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 4899
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4882
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 4754
Informator - Gdzie szukać pomocy 4567
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 4551
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 4504
Referat Zarządzania Kryzysowego 4058
Kleczkowski Maciej 4051
Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu 3992
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 3946
Kotowski Janusz 3759
WGK 3 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3756
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 3752
USC 5 Zawarcie związku małżeńskiego. Sporządzenie aktu małżeństwa 3751
Żebrowska-Rosak Ewa 3717
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 3700
OMK 9 Zbycie pojazdu zarejestrowanego 3472
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 88925
Zarządzenie nr 149/2017 2348
Zarządzenie nr 263/2019 1942
Zarządzenie nr 331/2018 1650
Zarządzenie nr 46/2019 1488
Zarządzenie nr 71/2015 1010
Zarządzenie nr 170/2015 990
Zarządzenie nr 76/2016 796
Zarządzenie nr 301/2015 778
Zarządzenie nr 407/2015 707
Zarządzenie nr 373/2018 702
Zarządzenie nr 63/2017 702
Zarządzenie nr 216/2017 659
Zarządzenie nr 271/2015 656
Zarządzenie nr 53/2016 653
Zarządzenie nr 263/2015 608
Zarządzenie nr 398/2018 600
Zarządzenie nr 402/2019 591
Zarządzenie nr 19/2017 587
Zarządzenie nr 50/2016 567
Zarządzenie nr 377/2018 561
Zarządzenie nr 87/2016 558
Zarządzenie nr 281/2019 557
Zarządzenie nr 251/2017 554
Zarządzenie nr 374/2018 552
Zarządzenie nr 347/2016 550
Zarządzenie nr 304/2015 544
Zarządzenie nr 32/2017 531
Zarządzenie nr 24/2016 528
Zarządzenie nr 4/2015 525
Zarządzenie nr 54/2016 518
Zarządzenie nr 302/2015 512
Zarządzenie nr 379/2018 508
Zarządzenie nr 89/2018 507
Zarządzenie nr 94/2016 500
Zarządzenie nr 1/2015 495
Zarządzenie nr 20/2015 495
Zarządzenie nr 369/2015 493
Zarządzenie nr 372/2016 491
Zarządzenie nr 65/2015 488
Zarządzenie nr 399/2015 480
Zarządzenie nr 2/2019 478
Zarządzenie nr 107/2015 470
Zarządzenie nr 137/2019 467
Zarządzenie nr 256/2015 466
Zarządzenie nr 28/2016 461
Zarządzenie nr 331/2015 460
Zarządzenie nr 376/2018 460
Zarządzenie nr 184/2015 457
Zarządzenie nr 407/2019 456
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady VII Kadencji (2014-2018) 42230
Prezydium Rady VIII kadencji (2018 - 2023) 30303
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 5034
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki VII Kadencji (2014-2018) 3031
Terminy i porządki posiedzeń 2709
Przedmiot działalności 2467
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 2440
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1802
Ryszard Żukowski 1798
Magdalena Jaworowska 1772
Edward Górecki 1749
Komisja Oświaty 1709
Michał Skowroński 1681
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1662
Ewa Żebrowska-Rosak 1584
Dariusz Artur Bralski 1464
Łukasz Kulik 1413
Piotr Wierzba 1410
Maciej Kleczkowski 1363
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 1356
Henryk Gut 1338
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 1330
Adam Kurpiewski 1308
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 1292
Komisja Budżetu i Finansów 1284
Wojciech Zarzycki - Przewodniczący Rady Miasta 1255
Irena Nosek 1254
Grzegorz Milewski 1239
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 1216
Terminy i porządki posiedzeń VIII kadencji Rady Miasta 1202
Dariusz Maciak 1157
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1134
Komisja Sportu i Turystyki 1128
Uchwała nr 136/XIX/2015 1116
Tadeusz Giers 1102
Waldemar Popielarz 1058
Komisja Rewizyjna 1047
Uchwała nr 104/XV/2015 918
Uchwała nr 382/LIII/2017 914
Andrzej Rykowski 884
Grażyna Lilla Sosnowska 859
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 844
Wojciech Zarzycki 828
Komisja Inwentaryzacyjna 824
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 806
Jan Rzewnicki 781
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 751
Uchwała nr 89/XIV/2015 750
XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r. 744
XX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 stycznia 2016r. 698
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 29287
Statut Miasta 3723
Symbole Miasta 3722
Miasta partnerskie 3324
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 3115
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1481
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 1433
Statut Miasta - Rozdział 1 1212
Statut Miasta - Rozdział 3 1126
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 1122
Nabór propozycji projektów - otwarty 1082
Kwestionariusz ankiety 1053
Statut Miasta - Rozdział 6 968
Statut Miasta - Rozdział 4 958
Statut Miasta - Rozdział 7 950
Statut Miasta - Rozdział 9 888
Statut Miasta - Rozdział 11 863
Statut Miasta - Rozdział 5 840
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 796
Statut Miasta - Rozdział 2 792
Statut Miasta - Rozdział 10 757
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 730
Statut Miasta - Rozdział 8 727
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 697
Spotkanie podsumowujące 676
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 671
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 647
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 646
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 642
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 636
"Plan inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 951/347/18 z dn.12.06.2018 r. 628
Konsultacje społeczne 627
Kwestionariusz ankiety - II 611
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 579
Zaproszenie na konsultacje społeczne 525
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 485
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 474
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 436
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 421
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 408
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 408
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 377
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 349
Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok 290
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2017 242
Informacja dla mieszkańców Ostrołęki dotycząca możliwości udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok. 94
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2018 67
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 42279
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 3962
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce 3811
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 3351
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 3262
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 3105
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 3092
Żłobek Miejski w Ostrołęce 3033
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2799
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 2772
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 2607
Przedszkole Miejskie Nr 9 2566
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 2468
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2373
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce 2325
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce 2293
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce 2223
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 2188
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 2181
Przedszkole Miejskie Nr 1 2151
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 2103
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 1975
Przedszkole Miejskie Nr 17 1926
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 1905
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej 1898
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1824
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce 1822
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 1810
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 1809
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 1715
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce 1713
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika 1538
Centrum Kształcenia Zawodowego 1525
Ostrołęckie Centrum Kultury 1499
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 1499
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 1494
Przedszkole Miejskie Nr 10 1414
Przedszkole Miejskie Nr 16 1396
Przedszkole Miejskie Nr 7 1290
Park Wodny w Ostrołęce 1254
Przedszkole Miejskie Nr 18 1227
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1188
Przedszkole Miejskie Nr 8 1124
Przedszkole Miejskie Nr 15 1102
Przedszkole Miejskie Nr 5 1044
Przedszkole Miejskie Nr 13 985
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce 805
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Pomian 1546
Osiedle Centrum 1421
Osiedle Wojciechowice 1393
Osiedle Śródmieście 1252
Osiedle Stacja 1225
Osiedle Leśne 1215
Osiedle Bursztynowe 1209
Osiedle Łęczysk 1090
Osiedle Łazek 1060
Wniosek Rady Osiedla Łazek 1050
Osiedle Dzieci Polskich 994
Osiedle Sienkiewicza 992
Osiedle Stare Miasto 973
Osiedle Parkowe 948
Osiedle Starosty Kosa 867
Osiedle Witosa 847
Osiedle Traugutta 825
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 768
Wniosek Rady Osiedla Stacja 767
Wniosek Rady Osiedla Łazek 752
Wniosek Rady Osiedla Stacja 684
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 644
Wniosek Rady Osiedla Łazek 619
Wniosek Rady Osiedla Stacja 611
Wniosek Rady Osiedla Centrum 609
Wniosek Rady Osiedla Centrum 606
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 599
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 597
Wniosek Rady Osiedla Łazek 580
Wniosek Rady Osiedla Centrum 577
Wniosek Rady Osiedla Stacja 570
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 564
Wniosek Rady Osiedla Centrum 557
Wniosek Rady Osiedla Centrum 553
Wniosek Rady Osiedla Pomian 549
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 540
Wniosek Rady Osiedla Pomian 540
Wniosek Rady Osiedla Łazek 539
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 536
Wniosek Rady Osiedla Stacja 531
Wniosek Rady Osiedla Centrum 525
Wniosek Rady Osiedla Pomian 523
Wniosek Rady Osiedla Pomian 511
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 497
Wniosek Rady Osiedla Pomian 490
Wniosek Rady Osiedla Łazek 479
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 467
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 463
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 463
Wniosek Rady Osiedla Łazek 461

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij