Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 105385
Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji 50492
Godziny pracy 34862
Konta bankowe 25579
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 24356
Kierownictwo 23285
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 19458
SSO 1 Wydanie dowodu osobistego. 18881
Wydział Geodezji i Kartografii 11124
Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020 11091
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 9956
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 9838
Urząd Stanu Cywilnego 9355
OMK 19 Rejestracja pojazdu rejestrowanego w kraju 9011
Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa 8714
OMK 21 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 8608
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 8472
Wydział Oświaty 8125
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 8116
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 7964
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 7426
Straż Miejska Ostrołęki 6807
RPB 4 Pozwolenie na budowę 6619
SSO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 6062
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6037
OMK 2 Wtórnik krajowego prawa jazdy 5919
OMK 4 Profil kandydata na kierowcę 5896
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 5581
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 5530
SSO 21 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 5361
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 5071
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4852
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4638
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 4630
Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich 4595
OMK 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 4546
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 4474
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 4443
Informator - Gdzie szukać pomocy 4098
Kleczkowski Maciej 3955
Referat Zarządzania Kryzysowego 3802
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 3794
Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu 3780
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 3669
Kotowski Janusz 3663
Żebrowska-Rosak Ewa 3644
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 3576
WGK 3 Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 3525
USC 5 Zawarcie związku małżeńskiego. Sporządzenie aktu małżeństwa 3507
Dyrektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu 3420
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 83336
Zarządzenie nr 149/2017 2325
Zarządzenie nr 331/2018 1588
Zarządzenie nr 263/2019 1501
Zarządzenie nr 46/2019 1460
Zarządzenie nr 71/2015 977
Zarządzenie nr 170/2015 972
Zarządzenie nr 76/2016 780
Zarządzenie nr 301/2015 764
Zarządzenie nr 407/2015 688
Zarządzenie nr 63/2017 685
Zarządzenie nr 373/2018 682
Zarządzenie nr 216/2017 644
Zarządzenie nr 271/2015 638
Zarządzenie nr 53/2016 635
Zarządzenie nr 263/2015 597
Zarządzenie nr 398/2018 577
Zarządzenie nr 19/2017 574
Zarządzenie nr 402/2019 558
Zarządzenie nr 50/2016 550
Zarządzenie nr 377/2018 547
Zarządzenie nr 87/2016 540
Zarządzenie nr 251/2017 537
Zarządzenie nr 347/2016 532
Zarządzenie nr 374/2018 532
Zarządzenie nr 281/2019 528
Zarządzenie nr 304/2015 525
Zarządzenie nr 32/2017 514
Zarządzenie nr 24/2016 511
Zarządzenie nr 4/2015 508
Zarządzenie nr 54/2016 501
Zarządzenie nr 302/2015 492
Zarządzenie nr 379/2018 491
Zarządzenie nr 89/2018 486
Zarządzenie nr 94/2016 481
Zarządzenie nr 369/2015 478
Zarządzenie nr 20/2015 477
Zarządzenie nr 372/2016 475
Zarządzenie nr 65/2015 473
Zarządzenie nr 1/2015 471
Zarządzenie nr 399/2015 467
Zarządzenie nr 107/2015 454
Zarządzenie nr 2/2019 452
Zarządzenie nr 137/2019 450
Zarządzenie nr 256/2015 450
Zarządzenie nr 268/2015 449
Zarządzenie nr 28/2016 447
Zarządzenie nr 376/2018 446
Zarządzenie nr 184/2015 445
Zarządzenie nr 331/2015 445
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady VII Kadencji (2014-2018) 42112
Prezydium Rady VIII kadencji (2018 - 2023) 27206
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 5001
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki VII Kadencji (2014-2018) 3005
Terminy i porządki posiedzeń 2666
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 2415
Przedmiot działalności 2362
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1774
Ryszard Żukowski 1763
Magdalena Jaworowska 1751
Edward Górecki 1721
Komisja Oświaty 1671
Michał Skowroński 1659
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1620
Ewa Żebrowska-Rosak 1563
Dariusz Artur Bralski 1444
Łukasz Kulik 1392
Piotr Wierzba 1391
Maciej Kleczkowski 1344
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 1322
Henryk Gut 1317
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 1284
Adam Kurpiewski 1279
Komisja Budżetu i Finansów 1267
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 1263
Irena Nosek 1228
Grzegorz Milewski 1222
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 1201
Dariusz Maciak 1136
Wojciech Zarzycki - Przewodniczący Rady Miasta 1118
Komisja Sportu i Turystyki 1110
Uchwała nr 136/XIX/2015 1099
Tadeusz Giers 1081
Terminy i porządki posiedzeń VIII kadencji Rady Miasta 1060
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1037
Waldemar Popielarz 1037
Komisja Rewizyjna 1026
Uchwała nr 382/LIII/2017 901
Uchwała nr 104/XV/2015 891
Andrzej Rykowski 866
Grażyna Lilla Sosnowska 837
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 825
Wojciech Zarzycki 809
Komisja Inwentaryzacyjna 805
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 790
Jan Rzewnicki 763
Uchwała nr 89/XIV/2015 736
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 734
XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r. 725
XX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 stycznia 2016r. 680
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 27906
Symbole Miasta 3629
Statut Miasta 3555
Miasta partnerskie 3248
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 2988
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 1448
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 1376
Statut Miasta - Rozdział 1 1149
Statut Miasta - Rozdział 3 1079
Nabór propozycji projektów - otwarty 1059
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 1043
Kwestionariusz ankiety 1027
Statut Miasta - Rozdział 6 943
Statut Miasta - Rozdział 7 927
Statut Miasta - Rozdział 4 923
Statut Miasta - Rozdział 9 855
Statut Miasta - Rozdział 11 844
Statut Miasta - Rozdział 5 808
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 768
Statut Miasta - Rozdział 2 762
Statut Miasta - Rozdział 10 727
Statut Miasta - Rozdział 8 704
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 686
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 673
Spotkanie podsumowujące 662
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 651
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 630
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 627
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 626
Konsultacje społeczne 608
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 607
"Plan inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 951/347/18 z dn.12.06.2018 r. 600
Kwestionariusz ankiety - II 588
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 551
Zaproszenie na konsultacje społeczne 508
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 467
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 450
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 421
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 392
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 392
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 387
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 356
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 334
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2017 225
Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok 163
Informacja dla mieszkańców Ostrołęki dotycząca możliwości udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki za 2018 rok. 73
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2018 42
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 40334
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 3775
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce 3700
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 3186
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 3120
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 2960
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 2907
Żłobek Miejski w Ostrołęce 2828
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2703
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 2631
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 2525
Przedszkole Miejskie Nr 9 2328
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 2305
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce 2273
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 2258
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce 2201
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce 2168
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 2120
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 2110
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 2044
Przedszkole Miejskie Nr 1 2010
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 1931
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej 1832
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 1795
Przedszkole Miejskie Nr 17 1759
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce 1738
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1724
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 1718
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 1717
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 1618
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce 1580
Ostrołęckie Centrum Kultury 1451
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 1445
Centrum Kształcenia Zawodowego 1440
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 1426
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika 1411
Przedszkole Miejskie Nr 10 1341
Przedszkole Miejskie Nr 16 1311
Przedszkole Miejskie Nr 7 1201
Park Wodny w Ostrołęce 1188
Przedszkole Miejskie Nr 18 1151
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 1064
Przedszkole Miejskie Nr 8 1058
Przedszkole Miejskie Nr 15 1052
Przedszkole Miejskie Nr 5 953
Przedszkole Miejskie Nr 13 906
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce 726
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Pomian 1502
Osiedle Wojciechowice 1352
Osiedle Centrum 1345
Osiedle Śródmieście 1207
Osiedle Bursztynowe 1165
Osiedle Leśne 1156
Osiedle Stacja 1153
Osiedle Łęczysk 1054
Wniosek Rady Osiedla Łazek 1032
Osiedle Łazek 1004
Osiedle Dzieci Polskich 956
Osiedle Sienkiewicza 955
Osiedle Stare Miasto 926
Osiedle Parkowe 910
Osiedle Witosa 825
Osiedle Starosty Kosa 824
Osiedle Traugutta 787
Wniosek Rady Osiedla Stacja 752
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 751
Wniosek Rady Osiedla Łazek 733
Wniosek Rady Osiedla Stacja 663
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 621
Wniosek Rady Osiedla Łazek 599
Wniosek Rady Osiedla Centrum 592
Wniosek Rady Osiedla Stacja 589
Wniosek Rady Osiedla Centrum 588
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 580
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 572
Wniosek Rady Osiedla Łazek 562
Wniosek Rady Osiedla Stacja 550
Wniosek Rady Osiedla Centrum 549
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 543
Wniosek Rady Osiedla Centrum 542
Wniosek Rady Osiedla Centrum 532
Wniosek Rady Osiedla Pomian 525
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 523
Wniosek Rady Osiedla Łazek 522
Wniosek Rady Osiedla Pomian 522
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 519
Wniosek Rady Osiedla Centrum 508
Wniosek Rady Osiedla Stacja 508
Wniosek Rady Osiedla Pomian 503
Wniosek Rady Osiedla Pomian 496
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 478
Wniosek Rady Osiedla Pomian 472
Wniosek Rady Osiedla Łazek 462
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 449
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 446
Wniosek Rady Osiedla Łazek 445
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 439

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij