Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ARR jest spółką prawa handlowego, powstałą z przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziałowcami Spółki są:

 1. Miasto Ostrołęka - 170 udziałów (74,24%)
 2. OPWiK Sp. z o.o. - 30 udziałów (13,10 %)
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ostrołęce - 20 udziałów (8,73%)
 4. Osoby fizyczne - 9 udziałów (3,93%)

Głównymi celami statutowymi Agencji są:

 1. Wspieranie istniejących i inicjowanie nowych działań ze szczególnym ich ukierunkowaniem na tworzenie nowych miejsc pracy, prowadzenie działań na rynku pracy, rozwój przedsiębiorczości, działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób i grup wymagających wsparcia, wprowadzanie menedżerskiego modelu zarządzania, osiąganie dużej efektywności i rentowności przedsięwzięć, realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii, wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
 2. Inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności gospodarczej i innych celów zgodnych z umową Spółki.

Spółka działa w sferach:

 1. pomocy społecznej,
 2. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 5. wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
 6. nauki, edukacji i oświaty,
 7. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 8. upowszechnia niania i ochrony wolności, swobód obywatelskich i rozwoju demokracji,
 9. upowszechniania i ochrony praw konsumenckich,
 10. działania na rzecz integracji europejskiej,
 11. promocji i organizacji wolontariatu.

Celem działania Spółki nie jest osiąganie zysku. Dochód z działalności przeznaczany jest na cele statutowe.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych wspierających przemiany gospodarcze oraz rozwój przedsiębiorczości, opracowanie i wdrażanie projektów wymagających wsparcia finansowego, doradztwa i oceny przedsięwzięć.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 3. wyrażanie zgody dotyczącej operacji finansowych o wartości przekraczającej 1/2 wartość kapitału zakładowego;
 4. uchwalanie rocznych planów działalności Spółki, w tym planu wydatków i dochodów;
 5. opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 6. opiniowanie wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysków lub pokrycia strat;
 7. wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalania zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;
 8. opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
 9. wyrażanie zgody w sprawach otwierania przez Spółkę oddziałów i zakładów oraz uczestnictwa w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Majątek i finanse: Majątek Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce na dzień 31.12.2014 r. wynosi 395.906 zł
Miasto Ostrołęka objęło udziały Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. o wartości nominalnej 200.000 zł
Zysk Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. przeznaczany jest na cele statutowe i nie podlega wypłacaniu w formie dywidendy.
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. nie otrzymała pomocy publicznej.


Kierownictwo
 • Krzysztof Andrzej Strzyżewski
  Likwidator
 • Tadeusz Brzozowski
  Przewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Miasta
 • Marzena Ziemska
  Zastępca Przewodniczącego -przedstawiciel OPWiK Sp. z o.o.
 • Halina Lechmańska
  Sekretarz Rady Nadzorczej - przedstawiciel PBK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
 • Jolanta Pędzich
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel pozostałych wspólników

Kontakt:

Siedziba Spółki:
ul. 11 Listopada 44
07-410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 760 51 33
Fax: +48 (29) 760 92 97
E-mail: arrost@wp.pl


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij