W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Nabór uczestników do Klubu Senior+ w Ostrołęce

1. Rekrutacja uczestników do Klubu ma charakter otwarty i dobrowolny. 

2. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które spełniają następujące kryteria formalne: 

− zamieszkują na terenie miasta Ostrołęki, 

− ukończyły 60 rok życia, 

− są nieaktywne zawodowo. 

3. Rekrutacja główna prowadzona jest 1 raz w styczniu 2023 roku, ze szczególnym nasileniem w okresie od 16 do 24 stycznia 2023 r., do momentu zebrania 30 osobowej grupy. 

4. Procedurę rekrutacji rozpoczyna złożenie następujących dokumentów: 

1) deklaracji uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Ostrołęce

2) zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

3) zgody lub braku zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

4) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach ruchowych i sportowo – rekreacyjnych, jeżeli seniorka/senior chce w nich uczestniczyć

5. Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji z dokumentem tożsamości osoby ubiegającej się o uczestnictwo w Klubie, okazanego w trakcie przyjmowania deklaracji. 

6. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów.

7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Klubu przy ulicy gen. Ludwika Bogusławskiego 4 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki. 

8. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście u kierownika Klubu w dni powszednie w godzinach od 12.00 do 16.00. 

9. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

10. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż ilość miejsc w Klubie, decyduje kolejność zgłoszeń. 

11. Osoby, które spełnią kryteria, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Klubie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby te będą kwalifikowane do uczestnictwa w Klubie w przypadku rezygnacji lub skreślenia osób z listy podstawowej. 

12. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, do momentu wykorzystania limitu miejsc. 

13. Informacja o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Klubie zostanie przekazana osobom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

14. Od wyników rekrutacji nie przysługuje prawo odwołania. 

15. Osoba zakwalifikowana będzie zobowiązana, pod rygorem skreślenia z listy uczestników, do dostarczenia w ciągu 7 dni dokumentu potwierdzającego jej dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji oraz złożenia oświadczenia o liczbie osób w rodzinie i dochodzie rodziny osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane