W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statut Miasta - Rozdział 1

Wersja strony w formacie XML

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut określa:

 1. ustrój miasta,
 2. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miasta,
 3. zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Miasta i Komisji Rady Miasta oraz korzystania z nich,
 4. zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
 5. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miasta,
 6. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

§ 2.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. "Mieście", należy przez to rozumieć miejską wspólnotę samorządową oraz terytorium w granicach Miasta Ostrołęki na prawach powiatu,
 2. "Przewodniczącym Rady", "Wiceprzewodniczących Rady", należy przez to rozumieć odpowiednio: Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki, Wiceprzewodniczących Rady Miasta Ostrołęki,
 3. "Prezydencie", należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ostrołęki,
 4. "Radzie", "Komisji" "Urzędzie" należy przez to rozumieć, odpowiednio: Radę Miasta Ostrołęki, Komisję Rady Miasta Ostrołęki, Urząd Miasta Ostrołęki,
 5. "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
 6. "Statucie" należy przez to rozumieć Statut Miasta Ostrołęki.

§ 3.

 1. Mieszkańcy Miasta Ostrołęki, tworzą z mocy prawa miejską wspólnotę samorządową.
 2. Miasto obejmuje obszar w granicach określonych na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Władza w Mieście należy do jego mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów miasta.
 4. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów, Miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 4.

 1. W celu wykonywania swoich zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne.
 2. Prezydent prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 5.

 1. Miasto posiada swój herb, sztandar, flagę, hymn i hejnał, pieczęcie miejskie i tablicę samorządową.
 2. Wzory herbu, sztandaru, flagi, hymnu i hejnału, pieczęci miejskich oraz tablicy samorządowej stanowią odpowiednio załączniki nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do statutu.
 3. Herb jest znakiem prawnie chronionym.
 4. Zasady korzystania z herbu określa odrębna uchwała.

§ 6.

Siedzibą organów Miasta jest Ostrołęka.


<< wstecz GŁÓWNA dalej >>

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane