W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Udostępnianie informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Ostrołęki w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  1. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka,

  2. złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. Gen. J. Bema 1 lub ul. T. Kościuszki 45,

  3. przesłać  faxem na numer +48 29 7654320,

  4. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@um.ostroleka.pl

  5. w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że:

  1. informacja nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od złożenia wniosku);

  2. środki techniczne urzędu nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, wówczas wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie, wskazanej w powiadomieniu, może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca, w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku
    o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu - postępowanie umarza się.

Jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej, a w szczególności: czas pracy pracownika (liczony wg. stawki godzinowej wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej), zużycie materiałów, koszt eksploatacji oraz amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji, wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty za przekazanie informacji, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Postępowanie w tym zakresie określa art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Sprawdzenia można dokonać poprzez przegląd wniosków o udostępnienie informacji wraz
z odpowiedziami na stronie:

https://bip.um.ostroleka.pl/artykuly/221/wnioski-o-udostepnienie-informacji-publicznej

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane