W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LXII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 26 maja 2022 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LXII sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 26 maja 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z LIX i LX sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Centrum II” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilcza 3” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2021,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
13. Rozpatrzenie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla gminy  Miasta Ostrołęki,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie oceny.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2021 rok,
a) wniosek Komisji:
· Sportu i Turystyki,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) rozpatrzenie wniosków komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
15. Rozpatrzenie Sprawozdania Straży Miejskiej Ostrołęki z zakresu realizacji zadań ustawowych za 2021 rok,
a) wniosek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
16. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc kwiecień 2022 roku.
17. Oświadczenia radnych.
18. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,
19. Zakończenie obrad LXII sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:
· Budżetu i Finansów w dniu 23.05.2022 r., godz. 17.00 pkt 10, 11,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 24.05.2022 r., godz. 16.15 pkt 5, 6, 7,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 25.05.2022 r., godz. 16.30 pkt 8, 9.

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:
· Sportu i Turystyki w dniu 23.05.2022 r., godz. 16.00,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 23.05.2022 r., godz. 16.30,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 25.05.2022 r., godz. 16.10,
· Oświaty w dniu 25.05.2022 r., godz. 17.15.


                                                         Przewodniczący Rady Miasta
                                                                          Ostrołęki

                                                                    Wojciech Zarzycki  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane