W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Uchwały Rady

RSS

Lead

Uchwały z lat 2003 - 2014 poprzednich kadencji Rady Miasta znajdują się na ARCHIWALNEJ STRONIE BIP  prowadzonej do dnia 30.06.2015r.

uchwała nr: 736/LXXXIII/2023
uchwała nr 736/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 735/LXXXIII/2023
uchwała nr 735/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 734/LXXXIII/2023
uchwała nr 734/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 733/LXXXIII/2023
uchwała nr 733/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce - etap I
uchwała nr: 732/LXXXIII/2023
uchwała nr 732/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Leśniewo - Krańcowa” w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 731/LXXXIII/2023
uchwała nr 731/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Róg Sienkiewicza i Czarnieckiego” w Ostrołęce
uchwała nr: 730/LXXXIII/2023
uchwała nr 730/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie apelu do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wsparcia działań Stowarzyszenia Rodzina Polska w celu pozyskania środków pieniężnych na remont obiektu zabytkowego położonego w Ostrołęce przy ul. Szpitalnej 2 z przeznaczeniem na działalność oświatową
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 729/LXXXIII/2023
uchwała nr 729/LXXXIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 728/LXXX/2023
uchwała nr 728/LXXX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6011
uchwała nr: 727/LXXX/2023
uchwała nr 727/LXXX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 726/LXXX/2023
uchwała nr 726/LXXX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały o utworzeniu Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu
status uchwały obowiązująca
Uwagi opublikowana w formie Obwieszczenia
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6012
uchwała nr: 725/LXXX/2023
uchwała nr 725/LXXX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego z zakresu pomocy społecznej „Posiłek w szkole i w domu” w mieście Ostrołęka na lata 2019-2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 724/LXXX/2023
uchwała nr 724/LXXX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6010
uchwała nr: 723/LXXX/2023
uchwała nr 723/LXXX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku na terenie Miasta Ostrołęki
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6009
uchwała nr: 722/LXXX/2023
uchwała nr 722/LXXX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6008
uchwała nr: 721/LXXIX/2023
uchwała nr 721/LXXIX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 6007
uchwała nr: 720/LXXIX/2023
uchwała nr 720/LXXIX/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 719/LXXVIII/2023
uchwała nr 719/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 718/LXXVIII/2023
uchwała nr 718/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4470
uchwała nr: 717/LXXVIII/2023
uchwała nr 717/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 716/LXXVIII/2023
uchwała nr 716/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 715/LXXVIII/2023
uchwała nr 715/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 714/LXXVIII/2023
uchwała nr 714/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4469
uchwała nr: 713/LXXVIII/2023
uchwała nr 713/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 712/LXXVIII/2023
uchwała nr 712/LXXVIII/2023
jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Ostrołęki
status uchwały obowiązująca
Uwagi Została w części uchylona uchwałą Nr 11.178.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 712/LXXVIII/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Ostrołęki
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 4468