W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XXV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 25 lutego 2020 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XXV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 25 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.


Proponowany porządek obrad

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Ostrołęki w 2020 roku”,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Strategii adaptacji miasta Ostrołęki do zmian klimatu do roku 2025 z perspektywą do 2030,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 18 w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydatach na ławników sądowych,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b)   rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c)    dyskusja,
d)   podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu
ich przyznawania,
a)  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b)  opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)  rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)  dyskusja,
e)   podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia ulicy Alfreda Markowskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)  wystąpienie sprawozdawcy grupy radnych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki uprawnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone na Cmentarzu Miejskim w Ostrołęce oraz cen i opłat za korzystanie z obiektów tego cmentarza,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia petycji,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b)   opinia Komisji:
      · Oświaty,
      · Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
      · Oświaty,
      · Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały nr 139/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie prowadzenia kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku” za okres od 27 czerwca do 31 grudnia 2019 r.,
a)  wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2020 roku.
20. Oświadczenia radnych.
21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
22. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:
· Oświaty w dniu 19.02.2020 r., godz. 16.15, sala 9, pkt 8,
· Budżetu i Finansów w dniu 20.02.2020 r., godz. 16.15, sala 9 pkt 15, 16, 17,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 21.02.2020 r., godz. 16.15, sala 9 pkt 9,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 24.02.2020 r., godz. 16.00 sala 113 pkt 10, 12,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 24.02.2020 r., godz. 17.00, sala 113 pkt 5, 6, 7, 11, 13.

                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                      Ostrołęki

                                                                                              Wojciech Zarzycki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane