W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 19 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIX sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 19 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania na radnego Miasta Ostrołęki przez pana Krzysztofa Adama Czartoryskiego oraz pana Jana Rzewnickiego.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka, w roku szkolnym 2020/2021,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) przyjęcie sprawozdania.
12. Rozpatrzenie Raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2019 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) przyjęcie sprawozdania.
13. Rozpatrzenie Informacji z realizacji w 2019 r. uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, zmienionej uchwałą Nr 159/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) przyjęcie sprawozdania.
14. Oświadczenia radnych.
15. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
a)  Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2020 roku.
16. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

                                                                      
                                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                                       Ostrołęki

                                                                                                                Wojciech Zarzycki  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane