W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 grudnia 2017r.

 Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LIX sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu LVI i LVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja.
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,  
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, 
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki (dot. uchwały Nr 24/IV/2010),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Ostrołęki (dot. uchwały Nr 559/LXVIII/2010),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rewizyjnej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Sportu i Turystyki,
   • Oświaty,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Rewizyjnej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Sportu i Turystyki,
   • Oświaty,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdań i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 listopada do 30 listopada 2017 roku.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 20. Oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,
  1. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki na rok 2018,
   • wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
   • rozpatrzenie sprawozdania komisji,
   • dyskusja,
   • podjęcie uchwały.
  2. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki na rok 2018,
   • wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
   • rozpatrzenie sprawozdania komisji,
   • dyskusja,
   • podjęcie uchwały.
  3. przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki na I półrocze 2018 roku,
 22. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

  Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

  • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 19.12.2017r., godz. 15.45 sala 113 pkt (6),
  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 19.12.2017r., godz. 16.15, pkt (11, 12),
  • Budżetu i Finansów w dniu 21.12.2017r, godz. 16.15, sala 113 pkt (13, 14, 15, 16, 17),
  • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 21.12.2017r., godz. 17.15, sala 113 pkt (5, 7, 8, 9, 10).

  Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

  • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 22.12.2017r., godz. 15.00, sala 113.

   Przewodniczący Rady Miasta
   Ostrołęki

   (-) Jerzy Grabowski

   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane