W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 22 lutego 2018r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LX sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 22 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

 

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu LVIII i LIX sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Partyzantów” w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2018 roku”,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. opinia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Ostrołęki przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. 11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ostrołęka a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. na lata 2018 – 2021”,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Ostrołęki – Osiedle „Leśniewo”,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia ulicy Energetycznej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 31 grudnia 2017 roku.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2018 roku.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 18. Oświadczenia radnych.
 19. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
 20. Zakończenie obrad LX sesji Rady Miasta Ostrołęki.

  Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

  • Oświaty w dniu 19.02.2018r., godz. 16.45, sala 113 pkt (9, 10, 11),
  • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (posiedzenie wyjazdowe – Osiedle Leśniewo)w dniu 20.02.2018r., godz. 14.00,       pkt (5, 6, 7, 12, 14),
  • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 21.02.2018r., godz. 16.15, sala 113 pkt (8, 13).

  Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 19.02.2018r., godz. 16.15.

   Przewodniczący Rady Miasta
   Ostrołęki

   (-) Jerzy Grabowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane