W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Posiedzenie nr 3 dnia 23 marca 2016 roku o godz.16.15

Miejsce posiedzenia sala konferencyjna (nr 113) Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Gen. Józefa Bema 1,

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Ostrołęka udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce do Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie zabezpieczenia pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia z tytułu spłaty części kwoty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.”Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki do kwoty 10.921.230. PLN (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych),
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia z tytułu spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.”Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki do kwoty 23.092.450. PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 –2026,
 8. Zaopiniowanie projektu Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2016 roku”,
 10. Rozpatrzenie informacji o realizacji „Programu edukacji ekologicznej społeczeństwa Ostrołęki ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów” w 2015 roku,
 11. Rozpatrzenie propozycji podziału środków finansowych, na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”,
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok, 
 13. Sprawy różne:
 • przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 22 lutego2016 r.,
 • zapoznanie się z pismem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w sprawie rozwiązania problemu ulicy Henryka Dobrzańskiego na odcinku od ronda przy ul. Gorbatowa do ulicy Krzywej,
 • zapoznanie się z odpowiedzią Wiceprezydenta Miasta na pismo Pana L. Szymczyka w sprawie naprawy wygrodzenia terenu PKP od strony pasa drogowego ulicy Kolejowej w Ostrołęce,

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane