W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Posiedzenie nr 6 dnia 20 czerwca 2016 roku o godz.16.15

Miejsce posiedzenia sala konferencyjna (nr 113) Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Gen. Józefa Bema 1,

 Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Spółek z większościowym udziałem Miasta Ostrołęki za 2015 rok:

         a) Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i  Kanalizacji Sp. z o. o,

         b) Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o,

         c)  Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  w  Ostrołęce,

         d) Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.  w  Ostrołęce,
       2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
         finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
       3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi
          Miasta Ostrołęki absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok,
       4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie
          udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie realizacji zadania
          majątkowego,
       5.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie
          wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 –2026,
       6.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej
          na 2016 r.,
       7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie
          przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Ostrołęki,
       8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchwałę w sprawie ustalenia
          regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki, 
       9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchwałę w sprawie metody ustalania
          opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
     10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie
          ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
          odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
          zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
          komunalnymi,
     11. Rozpatrzenie informacji o realizacji uchwały Nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia
          26 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym
          zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 – 2017”  za 2015 rok,
     12.Sprawy różne:

 • przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 18 maja 2016 r.,
 • zapoznanie się z pismem Mieszkańców Kamianki gm. Rzekuń  dotyczącym prośby
  o przedłużenie linii autobusowej MZK ze wsi Korczaki do Kamianki,
 • zapoznanie się z odpowiedzią Wiceprezydenta Miasta na pismo Pana Krzysztofa Bulaka w sprawie terminu planowanych zmian do Uchwały Nr 164/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r, w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
 • zapoznanie się z wnioskiem Pani Ewy Jolanty Markowskiej  w sprawie umorzenia odsetek od upomnienia,
 • zapoznanie się z pismem Społecznego Komitetu Budowy ulicy D. Majewskiego
  w Ostrołęce  dotyczącym prośby o spowodowanie wznowienia dalszych prac przy budowie tej ulicy,
 • zapoznanie się z pismem Państwa K i B Bębenek oraz Państwa H i Z Filochowskich dotyczącym prośby o zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązania problemu dojazdu do garaży przy ul. Jagiełły w Ostrołęce,
 • zapoznanie się z wnioskiem Pani Krystyny- Bożeny  Gąsiorowskiej, Pana Jana Sojaka oraz Pana Mariana-Krzysztofa Sojaka dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego rejonu „Bemowo”,
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane