W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Rewitalizacja

XML

Lead

rewitalizacja

PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA OSTROŁĘKI

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czy jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Kim są interesariusze rewitalizacji?
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

  1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
  2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
  3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. organy władzy publicznej;
  7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Jaki jest cel programu rewitalizacji?
Głównym celem realizacji programu rewitalizacji jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w trzech głównych aspektach:
• rozwój gospodarczy
• rozwój społeczny
• rozwój infrastrukturalno - przestrzenny

Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji

W związku z zakończeniem prac nad aktualizacją Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki, poniżej zamieszczamy formularz konsultacyjny, za pośrednictwem którego można zgłosić uwagi do Programu.  Formularz należy przekazać w terminie od 6.03.2017 r. do 10.03.2017 r.: pocztą - na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, ul. Plac gen. J. Bema 1,...

Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące

Prezydent Janusz Kotowski zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki, które odbędzie się dnia 7 marca 2017r. w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, plac gen. Józefa Bema 1 – sala nr 9, parter. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zarówno cele oraz główne...

Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji

Szanowni Państwo, W dniach 19-26.01.2017 r. zostanie przeprowadzone telefoniczne badanie ankietowe, które zostanie wykorzystane do pogłębienia diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023. Badanie będzie dotyczyło poszerzonego obszaru rewitalizacji o osiedle Wojciechowice i...

Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące

Dnia 12 września 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1 przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki. Interesariuszami spotkania byli przedstawiciele miejskich jednostek, organizacji pozarządowych, samorządów osiedli i Rady Miasta oraz mieszkańcy miasta...

Spotkanie podsumowujące

Prezydent Janusz Kotowski zaprasza do udziału w spotkaniu podsumowującym prace nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki, które odbędzie się dnia 12 września 2016r. w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1 – sala nr 9, parter. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zarówno główne...

Nabór propozycji projektów - otwarty

Drodzy mieszkańcy! W związku z realizacją Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki, Prezydent Janusz Kotowski zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Miasta. Zgłaszane przedsięwzięcia powinny być realizowane na obszarze problemowym, tj.: - OBSZAR 1 - STARE MIASTO WRAZ Z TERNEM NADBRZEŻA ORAZ CZĘŚCIĄ OSIEDLA...

Kwestionariusz ankiety - II

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki, Prezydent Janusz Kotowski zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu pogłębienie informacji dotyczących zjawisk i czynników kryzysowych na obszarach wskazanych do rewitalizacji. Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: http://ostroleka.badanie.net/ ...

Konsultacje społeczne

Dnia 1 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1 przeprowadzono konsultacje społeczne w ramach prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miejskich jednostek, organizacji pozarządowych, samorządów osiedli i Rady Miasta oraz mieszkańców. Konsultacje poświęcone...

Zaproszenie na konsultacje społeczne

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki, Prezydent Janusz Kotowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się dnia 1 lipca 2016r. w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1 – sala nr 9, parter. Godziny spotkań: -   8.30 – 10.00 – JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE -...

Kwestionariusz ankiety

Opracowanie kompleksowego programu rewitalizacji wymaga współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu programu. W tym celu prosimy o wypełnienie poniżej załączonego kwestionariusza ankiety. Wydrukowany dokument można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta...

Wspólnie zmieńmy Ostrołękę

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.