W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 27 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zwołuję LVI sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 27 stycznia 2022 roku o godz. 10.00, (sesja odbędzie się w zdalnym trybie obrad).

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie włączenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi  Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
12. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc grudzień 2021 roku.
13. Oświadczenia radnych.
14. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
15. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 24.01.2022 r., godz. 16.15 (posiedzenie w zdalnym trybie obrad) pkt 5, 6,
· Budżetu i Finansów w dniu 25.01.2022 r., godz. 16.15 (posiedzenie w zdalnym  trybie obrad) pkt 9, 10, 11,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 26.01.2022 r., godz. 16.10 (posiedzenie w zdalnym  trybie obrad) pkt 7,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 26.01.2022 r., godz. 16.30 (posiedzenie w zdalnym  trybie obrad) pkt 8.

                                                       Przewodniczący Rady Miasta
                                                                       Ostrołęki

                                                                 Wojciech Zarzycki 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane