W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 31 marca 2022 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LIX sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 31 marca 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z LV, LVI i LVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi a także wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu tego handlu,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ostrołęki na lata 2014 – 2023,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2022 roku”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr 105/XVI/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym  ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki w zakresie jednostek strukturalnych: 
B1 I, B1 II i B3 II (część północna) – rejon „Wojciechowice”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z systemów kanalizacji deszczowej stanowiących własność Miasta Ostrołęki w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Goworowska I” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Sportu i Turystyki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie Informacji z realizacji uchwały nr 139/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzenia kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku” w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.,
a) wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
19. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc styczeń 2022 roku.
20. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc luty 2022 roku.
21. Oświadczenia radnych.
22. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,
a) przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ostrołęki w 2021 roku.
23. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:
· Sportu i Turystyki w dniu 24.03.2022 r., godz. 16.30 pkt 14,
· Budżetu i Finansów w dniu 28.03.2022 r., godz. 16.30 pkt 16, 17,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 29.03.2022 r., godz. 16.45 pkt 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 30.03.2022 r., godz. 16.15 pkt 6, 10, 15.

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:
· Skarg, Wniosków i Petycji 22.03.2022 r., 16.15,
· Oświaty 22.03.2022 r., godz. 16.45,
· Inwentaryzacyjna 24.03.2022 r., godz. 16.15,
· Rewizyjna 28.03.2022 r., godz. 16.15,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 29.03.2022 r., godz. 16.10,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji  29.03.2022 r., godz. 16.30.

                                                   Przewodniczący Rady Miasta
                                                                    Ostrołęki

                                                              Wojciech Zarzycki 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane