W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LXIV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 23 czerwca 2022 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LXIV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 23 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z LXI, LXII i LXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Raport o stanie Miasta Ostrołęki za 2021 rok,
a) debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrołęki,
b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki wotum zaufania.
· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
· opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
· rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
c) podjęcie uchwały
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 r.,
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Ostrołęki za rok 2021,
d) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rewizyjnej,
e) opinia Komisji:
· Budżetu i Finansów,
· Oświaty,
· Sportu i Turystyki,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
f) rozpatrzenie sprawozdań, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok,
a) przedstawienie wniosku i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki z tytułu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrołęki za 2021 rok,
c) opinia Komisji:
· Budżetu i Finansów,
· Oświaty,
· Sportu i Turystyki,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
d) rozpatrzenie sprawozdania, opinii komisji oraz opinii Regionalnej Izby  Obrachunkowej,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Przy Czeczotce” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Goworowska I” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Ostrołęki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka, w roku szkolnym 2022/2023,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 1 w Ostrołęce przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki 30/32,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 14,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu  Pryluky w Ukrainie,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi stron internetowych oraz poczty elektronicznej dla jednostek organizacyjnych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Ostrołęckim dotyczącego odpłatnego świadczenia usług przez Miasto Ostrołęka w zakresie zapewnienia mieszkańcom powiatu ostrołęckiego, będącym osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie lub będącym w stanie kryzysu, schronienia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Witosa w mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Sportu i Turystyki,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Oświaty,
· Sportu i Turystyki, 
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie informacji z realizacji w 2021 r. uchwały  Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
21. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań ujętych w „Programie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ostrołęka na lata 2019  - 2021 za 2021 rok,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
22.Rozpatrzenie „Sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021”,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
23. Rozpatrzenie rocznego raportu z podejmowanych działań na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie raportu.
24.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce za 2021 rok wraz z potrzebami w zakresie realizacji zadań  pomocy społecznej w 2022 roku,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie sprawozdania.
25. Rozpatrzenie Informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2021 rok,
a) wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) rozpatrzenie wniosku komisji,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
26. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc maj 2022 roku.
27. Oświadczenia radnych.
28. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,
a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w II półroczu 2022 roku.
29. Zakończenie obrad LXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 21.06.2022 r., godz. 16.00 pkt. 14, 15, 16,
· Oświaty w dniu 21.06.2022 r., godz. 17.00 pkt 11, 12, 13,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 22.06.2022 r., godz. 16.00 pkt. 17,
· Budżetu i Finansów w dniu 22.06.2022 r., godz. 17.15 pkt 18, 19 (wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska),
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 22.06.2022 r., godz. 17.15 pkt 8, 9, 10 (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów).

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 20.06.2022 r., godz. 16.15,
· Sportu i Turystyki w dniu 22.06.2022 r., godz. 16.15,
· Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23.06.2022r. godz. 9.30.


                                                          Przewodniczący Rady Miasta
                                                                         Ostrołęki

                                                                 Wojciech Zarzycki  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane