W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LXXIV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LXXIV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 29 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z LXX, LXXI, LXXII i LXXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2023 roku”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Programu „Ostrołęcka Karta Mieszkańca”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,  
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Goworowska I” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji:
· Sportu i Turystyki,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji:
· Sportu i Turystyki,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki uchylającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów, 
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Sportu i Turystyki,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Sportu i Turystyki,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2042,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Rewizyjnej,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Sportu i Turystyki,
· Oświaty,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
· Rewizyjnej,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
· Sportu i Turystyki,
· Oświaty,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
21. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc listopad 2022 roku.
22. Oświadczenia radnych.
23. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki,
a) przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2023 roku,
b) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki na rok 2023,
· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
· rozpatrzenie sprawozdania komisji,
· dyskusja,
· podjęcie uchwały.
c) rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostrołęki,
· wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
· rozpatrzenie sprawozdania komisji,
· dyskusja,
· podjęcie uchwały.
24. Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 27.12.2022 r., godz. 15.45 pkt 10,
· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 27.12.2022 r., godz. 16.15 pkt 6, 7, 8, 12,
· Budżetu i Finansów w dniu 27.12.2022 r., godz. 17.00 pkt 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 28.12.2022 r., godz. 16.30 pkt 5, 9, 11, 13.

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:
· Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27.12.2022 r., godz. 16.00,
· Sportu i Turystyki w dniu 27.12.2022 r.. godz. 17.00,
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 28.12.2022 r., godz. 16.10. 

                                               Przewodniczący Rady Miasta
                                                               Ostrołęki

                                                        Wojciech Zarzycki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane