W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 24 października 2019 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 24 października 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

 

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot.  pani R.L.),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pani M.O.),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (dot. pan D.O.),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2020 – 2023,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Natura” w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony  Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Targowa” w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony  Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsca sprzedaży i podawania alkoholu,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ostrołęckiego Centrum Kultury,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrołęki (dot. skargi pana J.SZ.),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej oświatowym miejskim jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji:
   • Budżetu i Finansów,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie opłaty targowej,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę   w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 20. Rozpatrzenie Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska miasta Ostrołęki na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku” za lata 2017 – 2018,
  1. wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 21. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 września do 30 września 2019 roku.
 22. Oświadczenia radnych.
 23. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
 24. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

  Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

  • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 21.10.2019 r., godz. 16.15 sala 113 pkt 8, 9,
  • Budżetu i Finansów  w dniu 22.10.2019 r., godz. 16.15 sala 113 pkt 14, 16, 17, 18, 19,
  • Oświaty w dniu 22.10.2019 r., godz. 16.15, sala 113 pkt 15,
  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 22.10.2019 r., godz. 17.30, sala 113 pkt 10, 11,
  • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 23.10.2019 r., godz. 16.15, sala 113 pkt 4, 5, 6, 7.
   Przewodniczący Rady Miasta
      Ostrołęki
    
                                                                                                (-) Wojciech Zarzycki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane