W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XXIV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 stycznia 2020 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XXIV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 30 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

 


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
b) opinia Komisji:
       · Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
       · Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Leśniewo w mieście Ostrołęka,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) rozpatrzenie sprawozdania komisji,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia Programu ,,Ostrołęcka Karta Młodzieży’’,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
b) opinia Komisji:
    · Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
    · Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) wystąpienie przedstawiciela grupy radnych,
d) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Sportu i Turystyki,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Targowisko miejskie” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Lokalna” w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Ostrołęckim w sprawie powierzenia zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie projektu do budżetu obywatelskiego „Enklawa Sport Zabawa”,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego,
a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
d)   dyskusja,
e)    podjęcie uchwały.
20. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 roku.
21. Oświadczenia radnych.
22. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
23. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji: 

· Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 23.01.2020 r., godz. 16.15, sala 113 pkt 16 (wspólnie posiedzenie z Komisją Oświaty),
· Oświaty w dniu 23.01.2020 r., godz. 16.15, sala 113, pkt 11 (wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej),
· Sportu i Turystyki  w dniu 27.01.2020 r., godz. 16.00 sala 113 pkt 13,
· Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 27.01.2020 r., godz. 17.15 sala 113 pkt 12,
· Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 28.01.2020 r., godz. 16.15, sala 113 pkt 6, 9, 10, 14, 15, 17 (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów),
· Budżetu i Finansów w dniu 28.01.2020 r., godz. 16.15, sala 113 pkt 5 (wspólne posiedzenie Komisją Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska),
· Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 29.01.2020 r., godz. 16.15, sala 113 pkt 7, 8.

 
Przewodniczący Rady Miasta
             Ostrołęki

      Wojciech Zarzycki

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane