W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 28 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce, ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 16. 


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy mostu,
a) wystąpienie sprawozdawcy - przedstawiciela grupy radnych,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki o  zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z  budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i  ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Ostrołęce oraz nadania jej Statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki oraz nadania jej Statutu,
a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz określenia  zasad  usytuowania  miejsc  sprzedaży  i   podawania  napojów  alkoholowych,      
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrołęki w 2020 roku”,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2020 roku,
a)  wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b)  dyskusja,
c)  podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku na terenie Miasta Ostrołęki,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie regulaminu targowiska miejskiego,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wydania przepisów porządkowych,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie opłaty targowej,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
21. Rozpatrzenie Raportu z wykonania w 2019 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2017-2022,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) przyjęcie raportu.
22. Rozpatrzenie Informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) przyjęcie informacji. 
23. Rozpatrzenie Informacji z  realizacji  zadań  określonych  w  ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t.  j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2277,  ze zm.)  za  2019  rok,
a) wystąpienie sprawozdawcy Prezydenta Miasta,
b) dyskusja,
c) przyjęcie informacji. 
24.Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres od 1 lutego do 29 lutego 2020 roku.
25. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za okres 
od 1 marca do 31 marca 2020 roku.
26. Oświadczenia radnych.
27. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
a) przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta Ostrołęki w 2019 rok.
28. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

                                                                                 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                                     Ostrołęki

                                                                                               Wojciech Zarzycki                                                                 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane