Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

XXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 kwietnia 2016r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję XXIV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie odmowy dokonania zmiany uchwały,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” Zrzeszeniu Przewoźników Drogowych w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” Stowarzyszeniu Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” Stowarzyszeniu Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” śp. Stanisławowi Jagielle,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” śp. Helenie Sierzputowskiej,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Oświaty
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Oświaty
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce nt. „Stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2015”,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 15. Rozpatrzenie informacji o zamówieniach publicznych udzielonych przez Miasto Ostrołęka w 2015 roku,
  1. wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 16. Rozpatrzenie raportu z wykonania w 2015 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011 – 2016,
  1. wniosek Komisji:
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
  2. rozpatrzenie wniosków komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie raportu.
 17. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 18. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.) za 2015 rok,
  1. wniosek Komisji:
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Oświaty,
  2. rozpatrzenie wniosków komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 31 marca 2016 roku.
 20. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 21. Oświadczenia radnych.
 22. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
  1. sprawy inne.
 23. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

 • Oświaty w dniu 19.04.2016r., godz. 16.00, sala 113 (pkt 5),
 • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 19.04.2016r., godz. 17.00, sala 113 (pkt 14),
 • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 21.04.2016r., godz. 16.15, sala 113 (pkt 6),
 • Budżetu i Finansów w dniu 25.04.2016r., godz. 16.15, sala 113 (pkt 12,13).

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

 • Samorządy Osiedlowe w dniu 18.04.2016r., godz. 16.15, sala 113,
 • Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 20.04.2016r., godz. 16.15, sala 113,
 • Sportu i Turystyki w dniu 25.04.2016r., godz. 17.15, Park Wodny „AQUARIUM” przy ulicy Witosa 3.
 • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 27.04.2016r., godz. 16.15, sala 113.

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki

(-) Jerzy Grabowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij