W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LVII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 listopada 2017r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LVII sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 30 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Wybór sekretarza obrad.

3.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4.    Przyjęcie protokołu LIII, LIV i LV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

5.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrołęki

    a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,

    b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

    c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

    d) dyskusja,

    e) podjęcie uchwały.

6.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,

    a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

    b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

    c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

    d) dyskusja,

7.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka,

    a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,

    b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

    c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

    d) dyskusja.

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki

    a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, 

    b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

    c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

    d) dyskusja,

    e) podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki,

    a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,  

    b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

    c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

    d) dyskusja,

    e) podjęcie uchwały.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,

    a)  wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

    b)  opinia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

    c)  rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

    d)  dyskusja,

    e)  podjęcie uchwały.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Ostrołęce,

    a) wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

    b) opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

    c) rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

    d) dyskusja,

    e) podjęcie uchwały.

12.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 października do 31 października 2017 roku.

13.  Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

14.  Oświadczenia radnych.

15.  Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

16.  Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

  • Oświaty w dniu 20.11.2017r., godz. 16.15, sala 113 pkt (7),
  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 22.11.2017r., godz. 16.15, pkt (11) Dzienny Dom Pobyty Seniora „U św. Antoniego”, ul. Gomulickiego 1a,
  • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w dniu 27.11.2017r., godz. 16.15, sala 113 pkt (5, 8, 9) wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów,
  • Budżetu i Finansów w dniu 27.11.2017r, godz. 16.15, sala 113 pkt (6) wspólne posiedzenia z Komisją Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 29.11.2017r., godz. 16.15, sala 113 pkt (10).

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

  • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 21.11.2017r., godz. 16.15 sala 9.

Przewodniczący Rady Miasta

Ostrołęki

 (-) Jerzy Grabowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane