W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LXI Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 29 marca 2018r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LXI sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 29 marca 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podziału miasta Ostrołęki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 15 w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 13 w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu środkami transportu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie sposobu ustalenia opłaty dodatkowej,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszewo-Borki na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres
  od 1 do 28 lutego 2018 roku.
 19. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 20. Oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
  1. przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Ostrołęki za 2017 rok.
 22. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Miasta Ostrołęki.

  Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

  • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 21.03.2018 r., godz. 16.15, sala 113 pkt (5),
  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 26.03.2018r., godz. 16.15, sala 113             pkt (15),
  • Oświaty w dniu 26.03.2018 r., godz. 16.45, sala 113 pkt (9, 10, 11),
  • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów) w dniu 27.03.2018r., godz. 16.15, pkt (6, 8, 12),
  • Budżetu i Finansów (wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska) w dniu 27.03.2018 r., godz. 16.15, sala 113 pkt (13, 14, 16, 17),
  • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 28.03.2018r., godz. 16.15, sala 113 pkt (7).

  Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

  • Inwentaryzacyjna  w dniu 19.03.2018 r., godz. 16.15,
  • Rewizyjna w dniu 21.03.2018 r., godz. 16.00.

   Przewodniczący Rady Miasta
   Ostrołęki

   (-) Jerzy Grabowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane