W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LXIII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 26 kwietnia 2018r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LXIII sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

 

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
 4. Przyjęcie protokołu LXI i LXII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  2.  rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „5 Pułku Ułanów” w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Koszarowa” w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrołęce,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Pani Elżbiety Zofii Jakowickiej),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Pana Wojciecha Kraszewskiego),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 12. 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Pana Zenona Kowalczyka),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Pana Ákosa Engelmayera),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” (dot. Szkoły Podstawowej Nr 4),
  1. wystąpienie sprawozdawcy Miejskiej Komisji ds. Nadania Odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki,
  2. opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
  1. wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,
  2. opinia Komisji:
   • Oświaty,
   • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
   • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
  3. rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 17. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 18. Rozpatrzenie informacji z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) za 2017 rok.
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 19. Rozpatrzenie raportu z wykonania w 2017 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2017 – 2022,
  1. wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie raportu.
 20. Rozpatrzenie informacji o zamówieniach publicznych udzielonych przez Miasto Ostrołęka w 2017 roku,
  1. wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
  2. rozpatrzenie wniosku komisji,
  3. dyskusja,
  4. przyjęcie informacji.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 31 marca 2018 roku.
 22. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.
 23. Oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.
 25. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.

  Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

  • Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (wspólne posiedzenie z Komisją Budżetu i Finansów) w dniu 16.04.2018r., godz. 16.00, pkt (6, 7),
  • Budżetu i Finansów (wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska) w dniu 16.04.2018 r., godz. 16.00, sala 113 pkt (15, 16),
  • Oświaty w dniu 23.04.2018 r., godz. 16.15, sala 113 pkt (8, 9),
  • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 25.04.2018r., godz. 16.15, sala 113 pkt (5).

  Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

  • Rewizyjna w dniu 19.04.2018 r., godz. 16.15, sala 113,
  • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 19.04.2018r., godz. 16.45, sala 113,
  • Samorządy Osiedlowe w dniu 23.04.2018 r., godz. 17.30, sala 113.

   Przewodniczący Rady Miasta
   Ostrołęki

   (-) Jerzy Grabowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane