W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

LXV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 24 maja 2018 r.

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Miasta Ostrołęki zwołuję LXV sesję Rady Miasta Ostrołęki, która odbędzie się 24 maja 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki przy placu gen. Józefa Bema 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Oświaty,

b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d)   dyskusja,

e)    podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rok 2018 na terenie Miasta Ostrołęki,

a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Sportu i Turystyki,

b)   opinia Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d)   dyskusja,

e)    podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036,

a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b)   opinia Komisji:

 • Oświaty,
 • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d)   dyskusja,

e)    podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

a)   wystąpienie sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów,

b)   opinia Komisji:

 • Oświaty,
 • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,

c)    rozpatrzenie sprawozdania i opinii komisji,

d)   dyskusja,

e)    podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy M. Ostrołęka,

a)   wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b)   rozpatrzenie wniosku komisji,

c)    dyskusja,

d)   przyjęcie oceny.

9. Rozpatrzenie informacji z realizacji uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki w 2017 r.,

a)   wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b)   rozpatrzenie wniosku komisji,

c)    dyskusja,

d)   przyjęcie informacji.

10. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Ostrołęki za 2017 rok,

a)   wniosek Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,

b)   rozpatrzenie wniosku komisji,

c)    dyskusja,

d)   przyjęcie oceny.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrołęki z realizacji „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

a)   wniosek:

 • Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • Komisji Sportu i Turystyki,
 • Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji,

b)   rozpatrzenie wniosku komisji,

c)    dyskusja,

d)   przyjęcie sprawozdania.

12.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Ostrołęki za okres od 1 do 30 kwietnia 2018 roku.

13.  Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach udzielonych przez Prezydenta Miasta.

14.  Oświadczenia radnych.

15.  Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

16.  Zakończenie obrad LXV sesji Rady Miasta Ostrołęki.

Jednocześnie informuję, że pierwsze czytanie projektów uchwał Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się na posiedzeniu Komisji:

 • Oświaty w dniu 18.05.2018 r., godz. 17.00, sala 113 (pkt 4)
 • Budżetu i Finansów w dniu 21.05.2018 r., godz. 16.15, sala 113 (pkt 6, 7)
 • Sportu i Turystyki w dniu 22.05.2018 r., godz. 16.15., sala nr 113 (pkt. 5)

Posiedzenia pozostałych Komisji i spotkań odbędą się:

 • Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji w dniu 17.05.2018 r. godz. 16.15, sala 113
 • Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 18.05.2018 r., godz. 16.15, sala 113
 • Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców w dniu 23.05.2018 r., godz. 16.15, sala 113


Przewodniczący Rady Miasta
   Ostrołęki
 
   (-) Jerzy Grabowski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane