W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Przedmiot działalności

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście. Rada składa się z radnych, wybieranych przez mieszkańców Miasta, w ilości określonej przez ustawę o samorządzie terytorialnym. Kadencja Rady trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Obecna Rada Miasta liczy 23 radnych. Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.:

 • uchwalanie Statutu Miasta oraz innych aktów prawa miejscowego,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Prezydenta Miasta.
 • uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu,
 • rozpatrywanie raportu o stanie Miasta oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania wotum zaufania z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  • określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  • zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
  • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi i gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 • nadawanie odznaki honorowej "Za zasługi dla miasta Ostrołęki", honorowego obywatelstwa Miasta oraz innych wyróżnień według wzorów i zasad określonych przez Radę,

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane