W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Organizacji i Kadr

Wersja strony w formacie XML
Kontakt:

Aneta Gutowska-Grucelska, Sekretarz Miasta

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Organizacji i Kadr  należy prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu, całokształtu spraw kadrowych i socjalnych, szkoleń pracowników urzędu, organizacyjno - technicznego przygotowania na szczeblu miasta wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego oraz przewidzianych przepisami prawa referendów,  a w szczególności:
1) opracowywanie propozycji programu działania urzędu i sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań w nim zawartych,
2) współdziałanie z sądem i komornikiem sądowym,  w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego wynikającego z wyroków, ogłoszeń i obwieszczeń – wywieszanie na tablicy ogłoszeń urzędu,
3) prowadzenie spraw szkoleń, kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników urzędu,
4) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników urzędu,
5) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta,
6) obsługa narad prezydenta z kierownictwem urzędu,
7) koordynowanie spraw z zakresu działalności lobbingowej,
8) prowadzenie rejestrów i zbiorów zarządzeń prezydenta wraz z ich aktualizacją,
9) prowadzenie rejestru i zbioru pism okólnych prezydenta wraz z ich aktualizacją,
10) prowadzenie ewidencji umów i porozumień zawieranych przez miasto,
11)  prowadzenie rejestru i zbioru poleceń służbowych prezydenta,
12) przygotowywanie upoważnień oraz pełnomocnictw prezydenta,
13) prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień oraz pełnomocnictw prezydenta,
14) prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wydziałów, referatów i biur oraz nadzór nad ich aktualizacją,
15) przygotowywanie informacji prezydenta o sprawach bieżących między sesjami i przekazywanie ich pod obrady rady,
16) przygotowywanie propozycji aktów prawnych z zakresu działania wydziału, a w szczególności regulaminu organizacyjnego urzędu,
17) koordynowanie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej,
18) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz powoływanych przez prezydenta kierowników miejskich służb, inspekcji i straży,
19) organizowanie zadań związanych z dokonywaniem ocen pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych podlegających ocenie,
20)  prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
21) organizowanie   zadań związanych z przebiegiem procesu naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  oraz naborów kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
22) organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym oraz egzaminu kończącego tę służbę,
23) pomoc przy kompletowaniu dokumentacji przekazywanej do zakładu ubezpieczeń społecznych w celu uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych przez pracowników  urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz powoływanych przez prezydenta kierowników miejskich służb, inspekcji i straży,
24) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, karaniem i awansowaniem pracowników oraz przyznawaniem odznaczeń państwowych i wyróżnień,
25) współpraca z Referatem Zarządzania Kryzysowego w sprawach szkolenia obronnego, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego kadry kierowniczej i pracowników urzędu,
26) organizowanie staży, praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie,
27) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej oraz realizacja wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe i zapomogi,
28)  nadzór nad wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
29)  współdziałanie z zakładową organizacją związkową, w zakresie spraw należących do właściwości wydziału,
30) obsługa sekretariatu prezydenta, wiceprezydenta i sekretarza, a w szczególności:
a) prowadzenie całości prac związanych z wykonywaniem przez prezydenta i wiceprezydenta funkcji reprezentacyjnych,
b) obsługa w systemie Mdok pism wpływającej z kancelarii ogólnej oraz wydziałów, referatów i biur i przekazywanie ich zgodnie z dekretacją,
c) prowadzenie ewidencji przyjęć interesantów zgłaszających się do prezydenta i wiceprezydenta,
d) prowadzenie kalendarza spotkań prezydenta i wiceprezydenta,
 e) prawidłowe zabezpieczenie pieczęci oraz ich właściwe stosowanie,
31) współpraca z Biurem Rady Miasta w zakresie przeprowadzenia wyborów  do organów osiedli.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane