W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Nieodpłatna pomoc prawna

XML

Lead

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNA  MEDIACJA

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019r. poz. 294, ze. zm.).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   Zakres nieodpłatnej mediacji
 1.  Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
  1)  poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2)  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3)  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4)  przeprowadzenie mediacji,
  5)  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 2.  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 
  1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,  w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Możliwość wyrażenia przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej (anonimowa opinia)

  Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę. 
  Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do Urzędu Miasta Ostrołęki na adres: npp@ um.ostroleka.pl 

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 Wizytę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  należy umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 764 68 11 w. 278.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radcę prawnego
i adwokata

07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Augusta  Emila  Fieldorfa „Nila” 15,  pok. 51 a

Od poniedziałku do piątku:

radca prawny:

poniedziałek 8.00-12.00,

wtorek 8.00-12.00,

środa              8.00-10.00,

adwokat::

środa            10.00-12.00,

czwartek        8.00-12.00,

piątek  8.00 -12.00.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radcę prawnego
i adwokata

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,

07-410 Ostrołęka,

ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6

Od poniedziałku do piątku:

radca prawny:

poniedziałek 13.00-17.00,

wtorek 13.00-17.00,

środa 13.00-15.00,

adwokat::

środa 15.00-17.00,

czwartek 13.00-17.00,

piątek 13.00 -17.00.


Informacja dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

       Zgodnie z § 3a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. poz. 2492, z późn. zm.) pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu...