Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Nieodpłatna pomoc prawna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNA  MEDIACJA

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019r. poz. 294, z późn. zm.).

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  4. nieodpłatną mediację lub,
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
   z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Zakres nieodpłatnej mediacji

 1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiazywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4. przeprowadzenie mediacji,
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.


Możliwość wyrażenia przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej (anonimowa opinia)
Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie tej części karty jest dobrowolne. 

 

Wizytę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  należy umówić telefonicznie

 pod nr tel. (29) 764 68 11 w. 278.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radcę prawnego
i adwokata

07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Augusta  Emila  Fieldorfa „Nila” 15,  pok. 51 a

Od poniedziałku do piątku:

radca prawny:

poniedziałek 8.00-12.00,

wtorek 8.00-12.00,

środa              8.00-10.00,

adwokat::

środa            10.00-12.00,

czwartek        8.00-12.00,

piątek  8.00 -12.00.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radcę prawnego
i adwokata

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,

07-410 Ostrołęka,

ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6

Od poniedziałku do piątku:

radca prawny:

poniedziałek 13.00-17.00,

wtorek 13.00-17.00,

środa 13.00-15.00,

adwokat::

środa 15.00-17.00,

czwartek 13.00-17.00,

piątek 13.00 -17.00.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij