Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Nieodpłatna pomoc prawna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE


Informacja
o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osobach uprawnionych do ich otrzymania oraz  sposobie  wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019r. poz. 294, z późn. zm.).

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej 


 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

  2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

  4)       sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Możliwość wyrażenia przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim (anonimowa opinia).

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie pomocy. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (część B).  Wypełnienie tej części karty jest dobrowolne.Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 764 68 11 w. 278.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radcę prawnego
i adwokata

07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Augusta  Emila  Fieldorfa „Nila” 15,  pok. 51 a

Od poniedziałku do piątku:

radca prawny:

poniedziałek 8.00-12.00,

wtorek   8.00-12.00,

środa      8.00-10.00,

adwokat::

środa     10.00-12.00,

czwartek 8.00-12.00,

piątek     8.00 -12.00.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 

PROWADZĄCY

ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,

07-410 Ostrołęka,

ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6

1)       nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana: od poniedziałku do czwartku    w godz. 13.00 – 17.00 (radca prawny, adwokat)

2)       nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie
w piątek w godz.13.00 – 17.00 (doradca)        EDUKACJA PRAWNA

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1)      prawach i obowiązkach obywatelskich,

2)      działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

3)      mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

4)      możliwościach udziału obywali w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

5)      dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

Zadania w zakresie edukacji prawnej realizowane są przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego.

Informacje: http://swo.ngo/biuletyn


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij