W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Nieodpłatna pomoc prawna

XML

Lead

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism  w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
2.  Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

      Zakres nieodpłatnej mediacji

 1.  Nieodpłatna mediacja obejmuje: 
  1)  poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  2)  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  3)  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  4)  przeprowadzenie mediacji,
  5)  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
 2.  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 
  1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

  Możliwość wyrażenia przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (anonimowa opinia)

  Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej. W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej, które mogą bezsprzecznie identyfikować osobę. 
  Karta pomocy zawierająca część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do Urzędu Miasta Ostrołęki na adres: npp@ um.ostroleka.pl.
  Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres: Urząd Miasta Ostrołęki, Pl. Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka lub telefonicznie na nr tel. (29) 765 42 78.

  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 w następujących dniach i godzinach:
·         poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00,
·         wtorek 8:00-17:00,
·         piątek 8:00-15:00.

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej:

PROWADZĄCY ADRES

DYŻURÓW
DNI i GODZINY
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radcę prawnego i adwokata 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, pok. 51 a

poniedziałek - piątek:

radca prawny:
poniedziałek 8.00-12.00,
wtorek 8.00-12.00,
środa   8.00-10.00,

adwokat:
środa 10.00-12.00,
czwartek 8.00-12.00,
piątek 8.00 -12.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

PROWADZĄCY ADRES

DYŻURÓW
DNI i GODZINY
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez FUNDACJĘ HONESTE VIVERE siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka,
ul. Gen. J. Hallera 12, pok. 6
1) nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana: od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00 – 17.00 (adwokat)

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w piątek w godz. 13.00 – 17.00 (doradca)

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punktach organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji.

 
Informacja dodatkowa:

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takim przypadku o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego decyduje Prezydent Miasta.

 

Komunikat z dnia 11 lipca 2024 r.

       W związku ze skróceniem czasu pracy Urzędu Miasta Ostrołęki w dniu 11 lipca 2024 r. wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy w tym dniu umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 do godziny 14.00. Sekretarz Miasta Ostrołęki

Komunikat z dnia 28 czerwca 2024 r.

W związku ze skróceniem czasu pracy Urzędu Miasta Ostrołęki w dniu 28 czerwca 2024 r. wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy w tym dniu umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 do godziny 14.00. Sekretarz Miasta Ostrołęki

Komunikat z dnia 19 czerwca 2024 r.

       W związku ze zmianą czasu pracy Urzędu Miasta Ostrołęki w okresie od 1 lipca 2024 r.  do 31 sierpnia 2024 r. wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 w każdy dzień roboczy w godzinach:  -    ...

Komunikat z dnia 28 marca 2024 r.

     W związku ze skróceniem czasu pracy Urzędu Miasta w dniu 29 marca 2024 r. wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy w tym dniu umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 w godzinach od 8.00 do 13.00. Sekretarz Miasta Ostrołęki

Komunikat z dnia 19 grudnia 2023 r.

    W związku ze skróceniem czasu pracy Urzędu Miasta w dniu 22 grudnia 2023 r. wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy w tym dniu umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 w godzinach od 8.00 do 12.00. Sekretarz Miasta Ostrołęki

 Komunikat  z dnia 17 sierpnia 2023 r.

W związku ze skróceniem czasu pracy Urzędu Miasta w dniach 17-18 sierpnia 2023r. wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy w tych dniach umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 w godzinach od 8.00 do 14.00. Sprawy pilne proszę kierować na...

Komunikat Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2023 r.

Komunikat  Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2023 r.  Od dnia 1 kwietnia 2023 r. wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić telefonicznie pod nr tel. (29) 765 42 78 w następujących dniach i godzinach:  ·        poniedziałek, środa,...

Komunikat  Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 maja 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  i punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

Komunikat  Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 maja 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  i punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego      Na podstawie § 3 ust. 4...

Komunikat Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w czasie obowiązywania stanu epidemii

Komunikat  Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  i punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w czasie obowiązywania stanu epidemii        Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia...

DYŻURY SPECJALISTYCZNE

Na terenie kraju, w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, uruchomione zostały punkty specjalistyczne, w których odbywają się dyżury specjalistyczne. Istnieje możliwość korzystania z dyżurów specjalistycznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Aktualna lista dyżurów dostępna jest na...

Komunikat Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 stycznia 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w czasie obowiązywania stanu epidemii

Komunikat  Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 stycznia 2022 r. o wyborze sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy  w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  i punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki w czasie obowiązywania stanu epidemii      Na podstawie § 3 ust. 4...

Komunikat Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie Miasta Ostrołęki

Komunikat Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki            Prezydent Miasta informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. wznawia się...

Informacja dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

    Zgodnie z § 3a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. poz. 2492, z późn. zm.) pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie...

Komunikat Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki

Komunikat Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Ostrołęki      W związku z obowiązującym stanem epidemii informuję, że w dalszym ciągu zawieszone...

Informacja dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

       Zgodnie z § 3a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz.U. poz. 2492, z późn. zm.) pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu...