W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia i zawiadomienia

RSS XML
Znak sprawy: PZR.041.1.2023
Znak sprawy PZR.041.1.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o naborze wstępnych wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków
Znak sprawy: GKOŚ.6140.15.202
Znak sprawy GKOŚ.6140.15.202
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie ws. wyłapywania bezdomnych zwierząt w Mieście Ostrołęka w 2023 roku.
Znak sprawy: PZR.621.4.2022
Znak sprawy PZR.621.4.2022
Znak pisma PZR.621.4.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 34.1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Prezydent Miasta Ostrołęki informuje o przystąpieniu do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Ostrołęki. Tym samym Miasto Ostrołęka...
Znak sprawy: PZR.6721.4.10.2021
Znak sprawy PZR.6721.4.10.2021
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Centrum I" w Ostrołęce - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Znak sprawy: PRZ.6721.4.1.2022
Znak sprawy PRZ.6721.4.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ,,Osiedle Parkowe" w Ostrołęce
Znak sprawy: PRZ.6721.6.2.2022
Znak sprawy PRZ.6721.6.2.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ,,Osiedle Stare Miasto" w Ostrołęce
Znak sprawy: WB.6220.14.2022
Znak sprawy WB.6220.14.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zwiększenie zdolności magazynowych LPG na potrzeby instalacji do spalania stężonych gazów złowonnych na terenie zakładu Stora Enso Poland S.A.” zlokalizowanego na dz. nr ew. 30024/24 na terenie miasta Ostrołęki.
Znak sprawy: WB.6733.1.2023
Znak sprawy WB.6733.1.2023
Znak pisma WB.6733.1.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPa na terenie działki nr 61867 w obrębie 0006 – Plac Dworcowy, m. Ostrołęka, woj. mazowieckie
Znak sprawy: PZR.6721.7.1.2022
Znak sprawy PZR.6721.7.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Traugutta” w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.6721.9.1.2022
Znak sprawy PZR.6721.9.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Dzieci Polskich" w Ostrołęce
Znak sprawy: WB.6220.17.2022
Znak sprawy WB.6220.17.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 marca 2023r., znak: WB.6220.17.2022 o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Ostrołęce przy al. Wojska Polskiego 7” zlokalizowanego na  częściach dz....
Znak sprawy: WB.6220.3.2023
Znak sprawy WB.6220.3.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 marca 2023r., znak: WB.6220.3.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku od portu do mostu im. Kard. St. Wyszyńskiego” zlokalizowanego...
Znak sprawy: WB.6220.2.6.2023
Znak sprawy WB.6220.2.6.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.10
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.39.2022.PS.10 w sprawie poinformowania stron postępowania o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 lipca 2022r., znak: WOOŚ-II.420.76.2021.DF.11...
Znak sprawy: PZR.6721.5.1.2022
Znak sprawy PZR.6721.5.1.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Stacja" w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.6721.6.1.2021
Znak sprawy PZR.6721.6.1.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Bursztynowe" w Ostrołęce
Znak sprawy: PZR.3.1.2021
Znak sprawy PZR.3.1.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Osiedle Śródmieście" w Ostrołęce
Znak sprawy: WB.6220.13.2021
Znak sprawy WB.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 lutego 2023r., znak: WB.6220.13.2021 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:  : „Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce o budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną i techniczną, halę magazynu wysokiego składowania,...
Znak sprawy: WB.6220.15.2022
Znak sprawy WB.6220.15.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2023r., znak: WB.6220.15.2022 o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Warszawskiej wraz z przyległymi w Ostrołęce” zlokalizowanej na dz. o nr ew. 10427/1,...
Znak sprawy: WB.6220.16.2022
Znak sprawy WB.6220.16.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2023r., znak: WB.6220.16.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie placu składowego makulatury wraz ze stacją kontroli makulatury na terenie zakładu Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce”...
Znak sprawy: GKOŚ.6341.3.2023
Znak sprawy GKOŚ.6341.3.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.7.2023.TG
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GKOS.6223.3.2023
Znak sprawy GKOS.6223.3.2023
Znak pisma PZ-OP-II.7222.28.2022.MP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: GKOS.6341.2.2023
Znak sprawy GKOS.6341.2.2023
Znak pisma BI.RUZ.4210.93.2023.TG
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: WB.6220.2.4.2023
Znak sprawy WB.6220.2.4.2023
Znak pisma DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.24
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 lutego 2023r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.34.2021.KM/SO.24, dotyczące poinformowania stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ-II.420.117.2020.JK.27,...
Znak sprawy: WB.0124.5.4.2023
Znak sprawy WB.0124.5.4.2023
Znak pisma WB.0124.5.4.2023
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawiadamiające, że w dniu 25 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 55/SAAB/2023 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: inwestor: CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. ul. Krańcowa 1K/Budynek B, 07-401 Ostrołęka, inwestycja: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z...
Znak sprawy: GKOS.7021.12.10.2022
Znak sprawy GKOS.7021.12.10.2022
Rodzaj dokumentu pismo inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.