W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Ostrołęki

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651), Urząd Miasta Ostrołęki uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP epuap.gov.pl

Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego:


Architektura i budownictwo
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie dziennika budowy/rozbiórki
Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego
Geodezja i kartografia
Nadanie numeru porządkowego budynku
Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli
Wydawanie wypisów, wyrysów i wypisów, informacji z operatu ewidencyjnego, mapy ewidencyjnej oraz kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego
Gospodarka nieruchomościami
Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Inne
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
Pismo ogólne do urzędu
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Komunikacja i transport
Czasowa rejestracja pojazdu
Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM
Pierwsza rejestracja pojazdów nowych zakupionych na terenie RP
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie RP
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy
Wyrejestrowanie pojazdu
Ochrona środowiska
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydawanie kart wędkarskich
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
Podatki i opłaty
Deklaracja DR-1 na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja o gruntach
Informacja o lasach
Informacja o nieruchomościach i zwolnieniach w podatku od nieruchomości
Nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
Umorzenie zaległości podatkowych dla osób fizycznych (dotyczy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego)
Wybory
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Adresy skrytek:

/umostroleka/skrytka
/umostroleka/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Miasta Ostrołęki (8:00-16:00) do pokoju nr 206 przy Pl. Gen. Bema 1 w Ostrołęce na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony Urzędowi Miasta Ostrołęki zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane