W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Inwestycji Miejskich

Wersja strony w formacie XML
Kontakt:

 Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Marcin Rogalski, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Inwestycji Miejskich należy prowadzenie spraw z zakresu przygotowywania i realizacji inwestycji własnych miasta, przeprowadzania remontów kapitalnych dróg i obiektów publicznych, a w szczególności:
1) przygotowywanie propozycji do budżetu miasta w zakresie planowanych inwestycji
i remontów kapitalnych od strony rzeczowo - finansowej,
2) przygotowywanie materiałów projektowych i geodezyjnych niezbędnych do nabycia gruntu pod budowę inwestycji miejskich i przekazywanie kompletu dokumentów umożliwiających nabycie gruntów Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami,
3) przygotowywanie i realizacja inwestycji kubaturowych oraz remontów kapitalnych dróg i obiektów publicznych,
4) przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego,
5) przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu inwestycji drogowych (budowa
i remonty kapitalne),
6) prowadzenie nadzoru inwestycyjnego lub organizowanie zastępstwa inwestycyjnego
i opracowywanie projektów umów w tym zakresie,
7) kontrola bieżąca oraz koordynacja przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
8) weryfikacja kosztów dotyczących realizacji inwestycji w celu dokonania płatności zgodnie z zawartymi umowami,
9) opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji i kapitalnych remontów,
10) rozliczanie finansowo - rzeczowe zakończonych inwestycji i przekazywanie ich na stan mienia komunalnego,
11) przygotowywanie wniosków do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje miejskie,
12) realizacja i rozliczanie wspólnych inwestycji wykonywanych przez miasto przy współudziale finansowym mieszkańców,
13) współpraca z Wydziałem Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w zakresie opracowywania części techniczno-finansowej oraz części sprawozdawczej danego zadania,
14) aktualizacja i monitoring Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
15) współpraca z Wydziałem Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
w sprawach związanych ze Strategią Rozwoju Miasta w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
16) przygotowanie i realizacja inwestycji kubaturowych, remontów kapitalnych i budowy dróg,
17) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
w następstwie budowy dróg,
18) przygotowywanie i przekazywanie kompletu dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji liniowych do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w celu naliczania opłat adiacenckich,
19) kompleksowa pomoc inwestorom w zakresie spraw załatwianych przez urzędy administracji publicznej znajdujących się na terenie miasta,
20) przygotowywanie projektów umów dotyczących realizacji inwestycji w celu wypłacania odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości (procedura bez wykupu gruntu),
21) zapewnienie zgodności realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami,
22) rozliczanie, monitorowanie i kontrolowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie,
23) przygotowywanie wystąpień w sprawie pozyskania środków finansowych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskich,
24) przygotowywanie wniosków dotyczących usunięcia drzew i krzewów
z terenów nieruchomości miejskich w ramach prowadzonych zadań inwestycyjnych oraz egzekwowanie zapisów umownych od wykonawcy robót odnośnie zagospodarowania drewna pozyskanego z wycinki w związku z realizacją zadań inwestycyjnych,
25) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem miejskich placów zabaw,
26) wsparcie w zakresie opiniowania rzeczowo - finansowego wniosków wpływających do komórek organizacyjnych urzędu dotyczących prac remontowych, modernizacyjnych i budowlanych obiektów w zasobach miasta.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane