W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych

Kontakt:

Marzenna Suski, Dyrektor Wydziału

Anna Piasta, Zastępca Dyrektora Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych należy wykonywanie zadań związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane, zapewnienie zgodności przeprowadzanych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem krajowym i unijnym oraz informowanie instytucji pośredniczącej o terminach 
i wynikach postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi objęte projektem oraz pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych,  a w szczególności:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie  wniosków poszczególnych wydziałów, referatów i biur  urzędu 
z wyłączeniem  miejskich jednostek organizacyjnych,
2)  opracowywanie regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej,
3) udzielanie wyjaśnień miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) opracowywanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań,
6) występowanie w imieniu miasta do urzędu zamówień publicznych,
7) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej  miasta ogłoszeń o zamówieniu publicznym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
8)  bieżące monitorowanie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
9)  stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania projektów oraz koordynacja działań podczas realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
10) współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia wspólnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
11) przygotowanie i/lub koordynowanie przygotowań wniosków o dofinansowanie  ze środków zewnętrznych- przy współudziale właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu, kompletowanie niezbędnych dokumentów
12) nadzór nad prawidłowym- z punktu widzenia obowiązujących przepisów i zawartych umów- przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
13) koordynowanie spraw rozliczeniowych projektów dofinansowanych  ze środków zewnętrznych wraz z monitorowaniem, kontrolą i sprawozdawczością przy współpracy wydziałów merytorycznych,
14) stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi,
15) podejmowanie innych działań mających na celu rozwój Miasta przy wykorzystaniu środków zewnętrznych,
16) koordynowanie zadań bezpośrednio związanych z wdrażaniem i administrowaniem projektu ,,Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)’’ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Priorytet 2.2 Rozwój Infrastruktury ICT,
17) koordynowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem posiedzeń, prowadzeniem bieżącej wymiany informacji z   Zespołem Zarządzającym Projektem po stronie Miasta Ostrołęki jako beneficjenta wiodącego oraz Biblioteki Rejonowej  w Mostach – Białoruś, będącego partnerem -  beneficjentem w projekcie,
18) stała współpraca ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, instytucją odpowiedzialną za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi,
19) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonywanie zadań i obowiązków określonych w regulaminie pracy Zespołu Zarządzającego Projektem,
20)  monitorowanie i raportowanie przebiegu prac w ramach projektu,
21) prowadzenie spraw związanych z organizacją spotkań projektowych, wizyt w miejscu realizacji projektu, spotkań z organami realizującymi Program, seminariów, konferencji itp.,
22) dbałość o dokumentację związaną z wdrażaniem i realizacją projektu,
23) wykonywanie innych zadań wspierających Zespół Zarządzający Projektem w codziennym wdrażaniu projektu.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane