W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Budownictwa

Kontakt:

Monika Jaworowska - Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Budownictwa należy prowadzenie spraw wynikających z ustaw: prawo budowlane, prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw, a w szczególności:
1)    opiniowanie koncepcji urbanistycznych oraz wstępnych projektów podziału nieruchomości,
2)    przygotowywanie projektów decyzji o pozwoleniu na budowę,
3)    przygotowywanie projektów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
4)    przygotowywanie projektów decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych,
5)   przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
6)   przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
7)  przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę łącznie z projektem budowlanym,
8)  uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
9)  współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
10) przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
11)  przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
12) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w przypadkach jeżeli:
a)  inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) dla tego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
13) przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody dla planowanych przedsięwzięć:
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne,
b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,
14)  przyjmowanie zgłoszeń na budowy i roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę,
15)  przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórkę budynków i budowli,
16)  przygotowywanie projektów decyzji o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
17)  przygotowywanie projektów decyzji zgłaszających sprzeciw w sprawie wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem,
18) przygotowywanie postanowień udzielających zgodę na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
19) przygotowywanie projektów decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
20)  przygotowywanie projektów decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego,
21)  przygotowywanie projektów decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora,
22)  prowadzenie:
a)    rejestru wniosków w sprawie pozwoleń na budowę,
b)    rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
c)    rejestru zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
d)    rejestru decyzji o warunkach zabudowy,
e)    rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
f)     publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
g)   rejestru wniosków o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
h)   rejestru decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
i)    ewidencji wydanych dzienników budowy,
j)    elektronicznego rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,
23)  wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,
24) współdziałanie z Biurem Planowania i Zintegrowanego Rozwoju  oraz innymi samorządami gminnymi i jednostkami administracji rządowej w zakresie działania wydziału,
25) przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z zakresu wydanych pozwoleń na budowę.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Budownictwa

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane