W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt:

Anna Wasiewicz - p.o. Dyrektora Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem miasta i Skarbu Państwa, gospodarowaniem gruntami rolnymi oraz  komunalizacją, a w szczególności:
1)   prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będących własnością miasta oraz Skarbu Państwa  w  drodze przewidzianej w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
2) prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia na nieruchomościach osób prawnych i osób fizycznych na podstawie przysługujących im roszczeń,
3) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości lokalowych w trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
4)  wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
5)  zamiana nieruchomości,
6) przygotowywanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości w sprawach o zasiedzenie na rzecz miasta i Skarbu Państwa,
7)   prowadzenie spraw związanych z nabywaniem na rzecz  miasta i Skarbu Państwa spadków i darowizn.
8)   kontrola wykonania terminów zabudowy,
9)  kontrola obrotu wtórnego zbywanych lub przekształconych nieruchomości z bonifikatą bądź wykorzystanych na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty,
10)  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości,
11)   udzielanie bonifikaty od opłat,
12)  prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu udzielonej bonifikaty,
13)  prowadzenie rejestru umów notarialnych w zakresie prowadzonych spraw,
14)  nabywanie nieruchomości na rzecz miasta i Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości,
15)  przejmowanie nieruchomości w trybie ustawy ordynacja podatkowa na rzecz miasta i Skarbu Państwa,
16)  prowadzenie komunalizacji z mocy prawa,
17) ustalanie odszkodowań w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, za działki nabyte z mocy prawa jako przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne,
18)  prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń oraz zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
19)  prowadzenie spraw w zakresie mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego,
20)  wnioskowanie o wpisy lub wykreślenia do ksiąg wieczystych,
21)  obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w zakresie prowadzonych spraw,
22)  aktualizacja cen gruntów,
23)   ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów miasta i Skarbu Państwa,
24) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem i przekazaniem środków trwałych – składników majątkowych dowodami PT jednostkom organizacyjnym miasta,
25)   prowadzenie ewidencji nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
26)   opracowanie i aktualizacja planów wykorzystania zasobu,
27)  gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa,
28)  dysponowanie mieniem gminy na rzecz cudzoziemców,
29)  prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i pobieranie opłat z tego tytułu,
30)  prowadzenie spraw związanych z wygaszaniem zarządu ustanowionego na nieruchomościach miasta i Skarbu Państwa,
31)   aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
32)   zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
33)  prowadzenie postępowań dotyczących scaleń nieruchomości,
34)  prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłat adiacenckich,
35) prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta,
36) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w dzierżawę, najem, użytkowanie i  użyczenie nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
37)  naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
38)  ustalanie odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
39) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń na terenie prywatnych nieruchomości wraz z zezwoleniem na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i ustalanie odszkodowań z tego tytułu,
40)  udostępnianie nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych 
z konserwacją, remontami, oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów 
i urządzeń  i ustalanie odszkodowań z tego tytułu,
41) udostępnianie terenu stanowiącego własność miasta i Skarbu Państwa pod budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
42) wykonywanie egzekucji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami,
43)  ustalanie na rzecz miasta jednorazowych opłat od właścicieli zbywanych nieruchomości tytułem wzrostu ich wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
44)  prowadzenie spraw roszczeń i odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości z tytułu obniżenia ich wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
45)  prowadzenie całości spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
46)  rekultywacja i zagospodarowanie gruntów,
47)  zapobieganie degradacji gruntów,
48)  ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,
49) współpraca z Agencją Rynku Rolnego w zakresie zagospodarowania nadwyżek produktów rolnych i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą kredytowania zadań w rolnictwie,
50) wyłączanie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze i  nieleśne,
51) gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
52) współpraca z Izbą Rolniczą,
53) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane