Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kontakt:

Grażyna Rogowicz, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem miasta i Skarbu Państwa, gospodarowaniem gruntami rolnymi oraz komunalizacją, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych będących własnością miasta oraz Skarbu Państwa w drodze przewidzianej w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
2) prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia na nieruchomościach osób prawnych
i osób fizycznych na podstawie przysługujących im roszczeń,
3) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości lokalowych
w trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
4) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
5) zamiana nieruchomości,
6) przygotowywanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego nieruchomości
w sprawach o zasiedzenie na rzecz miasta i Skarbu Państwa,
7) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem na rzecz miasta i Skarbu Państwa spadków i darowizn.
8) kontrola wykonania terminów zabudowy,
9) kontrola obrotu wtórnego zbywanych lub przekształconych nieruchomości
z bonifikatą bądź wykorzystanych na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty,
10) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
11) udzielanie bonifikaty od opłat,
12) prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu udzielonej bonifikaty,
13) prowadzenie rejestru umów notarialnych w zakresie prowadzonych spraw,
14) nabywanie nieruchomości na rzecz miasta i Skarbu Państwa do zasobu nieruchomości,
15) przejmowanie nieruchomości w trybie ustawy ordynacja podatkowa na rzecz miasta
i Skarbu Państwa,
16) prowadzenie komunalizacji z mocy prawa,
17) ustalanie odszkodowań w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, za działki nabyte z mocy prawa jako przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne,
18) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń oraz zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
19) prowadzenie spraw w zakresie mienia pozostawionego poza granicami państwa polskiego,
20) wnioskowanie o wpisy lub wykreślenia do ksiąg wieczystych,
21) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w zakresie prowadzonych spraw,
22) aktualizacja cen gruntów,
23) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów miasta i Skarbu Państwa,
24) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejęciem i przekazaniem środków trwałych – składników majątkowych dowodami PT jednostkom organizacyjnym miasta,
25) prowadzenie ewidencji nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
26) opracowanie i aktualizacja planów wykorzystania zasobu,
27) gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa,
28) dysponowanie mieniem gminy na rzecz cudzoziemców,
29) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i pobieranie opłat z tego tytułu,
30) prowadzenie spraw związanych z wygaszaniem zarządu ustanowionego na nieruchomościach miasta i Skarbu Państwa,
31) aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości miasta
i Skarbu Państwa,
32) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,
33) prowadzenie postępowań dotyczących scaleń nieruchomości,
34) prowadzenie spraw z zakresu ustalania opłat adiacenckich,
35) prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta,
36) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w dzierżawę, najem, użytkowanie
i użyczenie nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
37) naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości miasta i Skarbu Państwa,
38) ustalanie odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
39) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń na terenie prywatnych nieruchomości wraz z zezwoleniem na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i ustalanie odszkodowań z tego tytułu,
40) udostępnianie nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych
z konserwacją, remontami, oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń i ustalanie odszkodowań z tego tytułu,
41) udostępnianie terenu stanowiącego własność miasta i Skarbu Państwa pod budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
42) wykonywanie egzekucji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami,
43) ustalanie na rzecz miasta jednorazowych opłat od właścicieli zbywanych nieruchomości tytułem wzrostu ich wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
44) prowadzenie spraw roszczeń i odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości
z tytułu obniżenia ich wartości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
45) prowadzenie całości spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
46) rekultywacja i zagospodarowanie gruntów,
47) zapobieganie degradacji gruntów,
48) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,
49) współpraca z Agencją Rynku Rolnego w zakresie zagospodarowania nadwyżek produktów rolnych i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą kredytowania zadań w rolnictwie,
50) wyłączanie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze
i nieleśne,
51) gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
52) współpraca z Izbą Rolniczą,
53) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.


Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij