W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Geodezji i Kartografii

Kontakt:

Marlena Domian, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Geodezji i Kartografii nnależy prowadzenie spraw związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, w tym:
1)   prowadzenie i obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
a) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz uzgadnianie z wnioskodawcą zakresu udostępnianych materiałów,
b)  przygotowywanie i udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c)  przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencjonowanie materiałów zasobu oraz opatrywanie odpowiednimi klauzulami dokumentów dla zamawiającego, a także naliczanie opłat za uwierzytelnianie materiałów,
d) weryfikacja przekazanych zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem kompletności przekazywanych rezultatów wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
e)  weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów zawartych w przekazywanej dokumentacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
f)  prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzonej w systemie teleinformatycznym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
g)  prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danej zwanej powiatową bazą GESUT,
h) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
i) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanej 
z bazami danych wymienionymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
j) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych; mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
k)  wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za wydane materiały dokumenty udostępniane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
l) wystawianie licencji określających uprawnienia podmiotu, dotyczących możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów,
m) bieżąca aktualizacja baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
n)  bieżące zasilanie danymi systemu Geoportal Ostrołęka,
2)  prowadzenie spraw związanych z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:
a)   organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych,
b)   weryfikacja przedkładanych do koordynacji dokumentacji projektowych,
c)   współpraca z podmiotami branżowymi, władającymi poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu,
d)   prowadzenie rejestru wniosków o dokonanie koordynacji, wydawanie protokołów oraz dokumentów obliczenia opłaty za przedkładane sprawy,
e) dokonywanie jednoosobowej koordynacji dokumentacji projektowej w przypadkach nieskomplikowanych i niewymagających uzgodnień wielobranżowych,
3)   udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków w postaci: wypisów z rejestrów,
kartotek i wykazów z operatu ewidencyjnego, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz naliczanie stosownych opłat,
4)  wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego w związku z zaliczeniem okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym,
5)    prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymywaniem szczegółowych osnów geodezyjnych,
6)   ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7)   wdrażanie funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,
8)   cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
9)  dysponowanie środkami za wykorzystanie danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
10) współpraca z Wydziałem Koordynacji Projektów i Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania w oparciu  o ustawę prawo zamówień publicznych,
11) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego ze środków za wykorzystanie danych z zasobu,
12)  wdrażanie nowych systemów informatycznych na potrzeby prowadzenia zasobu,
13)  prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,
14)  prowadzenie bazy danych ewidencji, miejscowości, ulic i adresów,
15)  wydawanie zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego dla budynku,
16)  przygotowywanie (we współdziałaniu z Biurem Rady Miasta) projektów uchwał rady  w sprawie nadania nazwy ulicy,
17)   rejestrowanie w systemie Mdok korespondencji wpływającej do wydziału,
18)  prowadzenie obsługi kasowej wydziału,
19) w celu przeprowadzania na szczeblu miasta wyborów Prezydenta RP, do Sejmu  i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego i organów osiedli oraz przewidzianych przepisami prawa referendów:
a)  przygotowywanie aktualnych map sytuacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem granic okręgów, obwodów i osiedli oraz nazw ulic w m. Ostrołęka (we współpracy z Wydziałem Organizacji i Kadr oraz Biurem Rady Miasta),
b)  aktualizacja  granic okręgów wyborczych, obwodów głosowania i granic osiedli w mieście Ostrołęka (we współpracy z Wydziałem Organizacji i Kadr oraz Biurem Rady Miasta).


Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Wydziału Geodezji i Kartografii

Klauzule informacyjne stosowane w Wydziale Geodezji i Kartografii:

Wobec osób składających wniosek o dokonanie rozgraniczeń nieruchomości

Wobec osób składających wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Wobec osób składających wniosek o wydanie wypisu wyrysu z ewidencjio gruntów i budynków

Wobec osób składających wniosek o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego nieruchomości

Wobec osób składających wniosek o dokonanie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane