W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontakt:

Marek Żyjewski, Dyrektor Wydziału

  • Telefon: (+48 29) 765 43 91, 769 41 12

 


Kompetencje:

Do właściwości Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy prowadzenie spraw  z zakresu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, spraw  wojskowych, koordynowania spraw związanych z działalnością Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK), planowania oraz koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej i powszechnej samoobrony na terenie miasta,  obronnych oraz świadczeń na rzecz obrony i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony przeciwpożarowej i rolnictwa oraz spraw dotyczących imprez masowych, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej i ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz aktów wykonawczych, a w tym:
a) prowadzenie spraw związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,
b) prowadzenie dokumentacji planistycznej i operacyjnej oraz obsługa kancelaryjno-biurowa MZZK,
c)  opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Ostrołęki,
d) nadzór nad opracowaniem przez jednostki organizacyjne i instytucje procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych,
e)  zapewnienie odpowiednich warunków koordynacji działań ratowniczych na terenie miasta oraz poza terenem miasta w ramach współpracy,
f) utrzymanie i zaopatrzenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
g)  monitorowanie zagrożeń na terenie miasta,
h) zapewnienie warunków organizacyjnych i standardów technicznych do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), w tym również zapewnienie całodobowej jego pracy,
i) sporządzanie i aktualizacja graficznego planu zagrożenia powodziowego miasta,
j) współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy na terenie miasta Ostrołęki oraz realizacji zadań wynikających z Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym,
2) ustalanie zadań obrony cywilnej (OC) instytucjom, podmiotom gospodarczym   i jednostkom organizacyjnym w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i aktów wykonawczych, a w tym:
a) opracowanie i aktualizacja "Planu obrony cywilnej miasta" przy współudziale komórek organizacyjnych urzędu,
b) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu OC i powszechnej samoobrony,
c) monitorowanie zagrożeń na terenie miasta i alarmowanie ludności,
d) nadzór i kontrola realizacji zadań OC w jednostkach organizacyjnych, instytucjach  i podmiotach mających siedziby na terenie miasta,
e)   nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji OC,
f)   prowadzenie miejskiego magazynu OC oraz zaopatrywanie jednostek organizacyjnych i zakładów w sprzęt OC,
g)  organizacja i utrzymanie centralnego systemu alarmowania miasta,
h)  prowadzenie działalności popularyzacyjnej zagadnień OC,
3) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych w rozumieniu przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o stanie klęski żywiołowej i aktów wykonawczych,
4) opracowanie i aktualizacja baz danych nieruchomości, rzeczy ruchomych i usług,  które mogą być przedmiotem świadczeń,
5) koordynowanie prac związanych z "Planami ochrony obiektów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny", zaliczonych do II kategorii ochrony,
6) opracowanie i aktualizacja zestawów zadań obronnych dla urzędu,
7) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej oraz zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do jej  przeprowadzenia  na terenie miasta,
8) przy współudziale Wydziału Organizacji i Kadr, opracowanie aneksów do zakresów czynności, pracowników realizujących zadania obronne i OC,
9) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej i przepisów wykonawczych, a w tym:
a) nadzór nad opracowaniem i aktualizacją IBP przez miejskie jednostki organizacyjne,
b) nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej,
c) współpraca w Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta,
10) współpraca z wydziałami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami realizującymi zadania należące do właściwości referatu,
11) administrowanie obiektami  urzędu położonymi w Ostrołęce przy ul. Króla Jana Kazimierza 1,
12) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem niewybuchów i niewypałów znalezionych na terenie miasta,
13) współpraca z Izba Rolniczą i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie realizacji całokształtu zadań związanych ze stratami w rolnictwie spowodowanymi przez siły natury,
14) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w zakresie likwidacji skutków  zagrożeń epizootycznych,
15) prowadzenie spraw związanych  z wyrażeniem zgody na przelot statków powietrznych nad strefą „R”,
16) współpraca ze Starostwem  Powiatowym w Ostrołęce w zakresie realizacji ustaleń i decyzji Komisji Bezpieczeństwa Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego,
17) obsługa Inteligentnego Systemu Transportowego w ramach Centrum Sterowania Ruchem,
18) prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym ustawą o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
19) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach uregulowanych ustawą Prawo o zgromadzeniach,
20) prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych, których organizację  zgłoszono w trybie uproszczonym,
21) przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących imprez masowych  w rozumieniu przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Karty informacyjne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane