W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Urząd Stanu Cywilnego

Kontakt:

Hanna Kuć - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce

Anna Stefanowska - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce

  • Telefon: +48 (29) 764 68 11

Kompetencje:

Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności,  o zmianie imienia i nazwiska, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Administracyjnego, konwencji i umów międzynarodowych oraz rozporządzeń Rady (WE) w sprawach związanych z zakresem działania Urzędu Stanu Cywilnego, a w szczególności:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) migrowanie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
3) aktualizowanie danych z zakresu stanu cywilnego w rejestrze PESEL,
4)  usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL,
5) nadawanie numeru PESEL noworodkom,
6) meldowanie noworodków,
7) wymeldowanie osób zmarłych,
8) przyjmowanie od nupturientów zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
9) przyjmowanie w formie uroczystej oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu i poza lokalem USC,
10) prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego,
11) uzupełnianie danych w aktach stanu cywilnego,
12) wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
13) wydawanie decyzji administracyjnych i zezwoleń w zakresie rejestracji stanu cywilnego   dotyczących:
a) skrócenia terminu na zawarcie związku małżeńskiego,
b) zmiany imienia i nazwiska,
14)  wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
15) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
16) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
17) wydawanie zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa,
18) wydawanie zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL,
19) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
20) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska  noszonego   przed       zawarciem związku małżeńskiego,
21) uznawanie orzeczeń sadów zagranicznych i innych organów w sprawach rodzinnych,
22) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
23) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecku,
24) przyjmowanie oświadczeń o nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku ich dzieci,
25)  wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji   administracyjnych oraz innych dokumentów,
26) wydawanie zaświadczeń o braku księgi stanu cywilnego,
27) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej,
28) przygotowywanie zleceń migracji aktów do innych USC,
29) realizacja zleceń migracji aktów z innych USC,
30) przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
31) organizowanie uroczystości Złotych Godów.

Sprawy do załatwienia:

Karty informacyjne Urzędu Stanu Cywilnego


Klauzule stosowane w Urzędzie Stanu Cywilnego:

Wobec osób wnioskujących o zawarcie związku małżeńskiego

Wobec osób składających wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wobec osób zgłaszających narodziny dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego

wobec osób wnioskujących o zawarcie małżeństawa przed upływem miesiąca

Wobec osób składających wniosek w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego

Wobec osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych

Wobec osób składających wniosek w sprawie sprostowania aktu stanu cywilnego

Wobec osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia dla władz kościelnych

Wobec osób składających wniosek o wydanie zaświadczenia dla o stanie cywilnym

Wobec osób zgłaszających zgon osoby

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane