W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WGK 4 Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji i Kartografii

Treść

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (WGK-W-4).

Opłaty

Opłata skarbowa:
17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Inne opłaty:
Opłaty naliczane zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990, ze zm.).

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkty Obsługi Interesantów
Pl. gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 279 
czynne: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30 - 16:00
we wtorki w godzinach 7:30 - 17:00
w piątki w godzinach 7:30 – 15.00

Punkty Obsługi Interesantów
ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 294
czynne: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:30 - 16:00
we wtorki w godzinach 7:30 - 17:00
w piątki w godzinach 7:30 – 15.00

Bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii
ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15, pokój 53 i 53A
tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 319 lub (+48 29) 765 43 19
tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 275 lub (+48 29) 765 42 75
czynne: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00
w piątki w godzinach 8:00 – 15.00

Kontakt w sprawie WGK 4

Katarzyna Darmochwał
Tomasz Bogdanowski
ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15, pokój 53
tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 275 lub (+48 29) 765 42 75

Natalia Biedrzycka
Lidia Czapska-Hałys
ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15, pokój 53a
tel. (+48 29) 764 68 11 wew. 319 lub (+48 29) 765 43 19

Termin odpowiedzi

Według terminów określonych w ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty organ wydaje decyzję administracyjną, od której przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Uwagi
Wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające dane osobowe wydaje się na żądanie:
1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a) operatorów:
a) sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784),
b) systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642);
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz.2142 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r.  w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 1135).

Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.).

Załączniki

WGK-W-4(02) pdf, 187 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane