W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

EL 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Biuro Ewidencji Ludności

Treść

Wymagane dokumenty
  • Druk zgłoszenia pobytu stałego EL-P-1
  • Druk zgłoszenia pobytu czasowego EL-P-2
  • Wzór pełnomocnictwa do zameldowania  EL-P-5

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,      a także w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • Dowód osobisty albo paszport,
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej z działów I i II, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 
  • Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie elektronicznej (musi posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP) dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania lub elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa) w przypadku zameldowania przez internet,
  • Dowód lub paszport pełnomocnika.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały   z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 

Opłaty

Opłata skarbowa:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Biuro Ewidencji Ludności
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 12(parter)
07-410 Ostrołęka
tel. +48 (29) 765 42 41

Kontakt w sprawie EL 6

Beata Zadrożna
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 2 (parter)
tel. (+48 29) 765 42 41

Monika Rzepka-Małkowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 2 (parter)
tel. (+48 29) 765 42 41

Termin odpowiedzi

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy

BRAK.

Uwagi

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz.U.z 2022r. poz.1191, ze zm.).

Załączniki

EL-P-1(1) pdf, 414 kB
EL-P-2(1) EL-P-, 399 kB
EL-P-5(1) pdf, 123 kB
EL-P-11(1 pdf, 167 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane