W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WUK 7 Wyrejestrowanie pojazdu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Treść

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. (WUK-W-2 )


2. Załączniki, w zależności od powodu wyrejestrowania: 


1) w przypadku przekazania pojazdu bądź pojazdu niekompletnego do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów: 
- zaświadczenie o demontażu pojazdu  lub zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
- dowód rejestracyjny,
- tablice ( tablicę) rejestracyjne.


2) w przypadku kradzieży: 
- dowód rejestracyjny,
- oświadczenie o kradzieży złożone przez właściciela pojazdu pod odpowiedzialnością karną (WUK-A-2),


3) w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności: 
- dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy.


4) w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę: 
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
- stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,


5) w przypadku zniszczenia ( kasacji pojazdu za granicą): 
- dokument potwierdzający zniszczenie ( kasację ) pojazdu za granicą,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,


6) w przypadku wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art 70g ust.5 ustawy - dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 3 ustawy, albo kopię decyzji administracyjne, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy, poświadczoną przez organ ją wydający.


7) pełnomocnictwo ( w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę oraz dokument tożsamości pełnomocnika);


8) umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu);


9) potwierdzenie wniesienia opłat;


10) dokument określający tożsamość właściciela: 
a) dla osoby fizycznej - dowód osobisty,                                                                            

 b) dla osoby prawnej - oryginały lub uwierzytelnione kserokopie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,                  

 c) dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany  pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki dodatkowo umowa spółki.                       

Opłaty

Opłata skarbowa:

za wydanie decyzji - 10zł .

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Inne opłaty:
Nie podlega

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279 czynny:                                               

• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.


Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294 czynny:                                                                              

• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.

Wydział Uprawnień  Komunikacyjnych
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 206, 220, 224, 246, 304

Godziny przyjęć  interesantów:                                                                     rejestracja pojazdów:

• poniedziałek, środa, czwartek -  8:15 - 15:00,                                                 • wtorek -   8:15 - 16:00,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:00.

odbiór dowodów rejestracyjnych: 

• poniedziałek, środa, czwartek -   8:15 - 15:00,                                               • wtorek  -  8:15 - 16:30,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:30.

W każdy dzień roboczy w godzinach od 11:30 do 12:30 następuje przerwa techniczna w obsłudze interesantów.

Godziny pracy zgodne z BIP                                             https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/9/5/godziny-pracy

Kontakt w sprawie WUK 7

Ewa Wójcicka                                                                                      Aleksandra Choroszewska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 246

Mirosława Zera
Agata Roicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Angelika Szymaniak                                                                               Iwona Grabowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 103 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 224

Julita Żebrowska                                                                                           Wioletta Miniszewska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 104 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11  w. 304                            

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz. 1047 t.j.  ze zm.)

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t.j.  ze zm.)

Załączniki

WUK-W-2(2) docx, 26 kB
WUK-A-2(2) docx, 22 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane