W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WUK 18 Rejestracja pojazdu nowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Uprawnień Komunikacyjnych

Treść

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację pojazdu (WUK-W-2)

Załączniki:

  1. Dowód własności pojazdu (faktura VAT , rachunek) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu.
  2. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do  rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane.
  3. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny" podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e),  samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon-podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 N1)został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE i jest rejestrowany po raz pierwszy.

   Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu, o którym mowa w pkt 4.

   Istnieje możliwość rozpoczęcia rejestracji pojazdu pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy , jednakże przedmiotowy dokument musi  być dostarczony przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu .
  4. pełnomocnictwo(w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę oraz dokument tożsamości pełnomocnika),
  5. potwierdzenie wniesieni opłat,
  6. umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego ),
  7. oświadczenie o podleganiu zapewnienia sieci zbierania pojazdów (może być złożone na fakturze) wystawione przez przedsiębiorcę wprowadzającego pojazd (producent lub importer pojazdu), który wydaje kartę pojazdu – dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015r.
  8. Oświadczenie o podleganiu zapewnienia sieci zbierania pojazdów ( może być złożone na fakturze) wystawione przez przedsiębiorcę wprowadzającego pojazd (producent lub importer pojazdu), który wydaje kartę pojazdu - dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium RP lub nabytych do dnia 31.12.2015r.
  9. dokument określający tożsamość właściciela:
   1. dla osoby fizycznej - dowód osobisty,
   2. dla osoby prawnej - oryginały lub uwierzytelnione kserokopie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
   3. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany  pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki dodatkowo umowa spółki.
Opłaty

Opłata skarbowa:

od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Inne opłaty:

za tablice rejestracyjne samochodowe - 80 zł.

za indywidualne tablice rejestracyjne samochodowe - 1.000 zł.

za tablice rejestracyjne do motocykla, ciągnika rolniczego i przyczepy - 40 zł.

za indywidualne tablice rejestracyjne motocyklowe - 500 zł.

za tablice rejestracyjne motorowerowe - 30 zł.

za dowód rejestracyjny - 54 zł.

za znaki legalizacyjne -12,50 zł.

za pozwolenie czasowe - 13,50 zł.

Opłata ewidencyjna:

Nie podlega.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279 czynny:                                               

• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.


Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294 czynny:                                                                             
• poniedziałek, środa, czwartek  -  7:30 - 16:00,                                               • wtorek  -  7:30 - 17:00,                                                                                    • piątek - 7:30 - 15:00.

Wydział Uprawnień  Komunikacyjnych
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 206, 220, 224, 246, 304

Godziny przyjęć  interesantów:                                                                     rejestracja pojazdów:

• poniedziałek, środa, czwartek -  8:15 - 15:00,                                                 • wtorek -   8:15 - 16:00,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:00.

odbiór dowodów rejestracyjnych: 

• poniedziałek, środa, czwartek -   8:15 - 15:00,                                               • wtorek  -  8:15 - 16:30,                                                                                    • piątek -  8:15 - 14:30.

W każdy dzień roboczy w godzinach od 11:30 do 12:30 następuje przerwa techniczna w obsłudze interesantów.

Godziny pracy zgodne z BIP                                             https://bip.um.ostroleka.pl/artykul/9/5/godziny-pracy

Kontakt w sprawie WUK 18

Ewa Wójcicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 246

Mirosława Zera
Agata Roicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Angelika Szymaniak                                                                               Iwona Grabowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 103 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 224

Julita Żebrowska                                                                                           Wioletta Miniszewska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 104 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11  w. 304                            

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów. Stała rejestracja do 30 dni od dnia czasowej rejestracji. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór dowodu może wynosić 44 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta lub w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o rejestracji pojazdu.

Uwagi
 1. W przypadku, gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu,
 2. W przypadku jeśli pojazd zakupiony na terytorium RP został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego członkiem UE na fakturze sprzedaży powinna być wykonana adnotacja określająca datę i numer odprawy celnej oraz nazwę urzędu celnego, który dokonał tej odprawy.

Podstawa prawna:

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. poz.1047 t.j. ze zm.).

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 t.j.  ze zm.)

Załączniki

WUK-W-2(2) docx, 26 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane