W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 25 Wpis do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy działalność regulowana
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców [DG -W-20].

2. Załączniki do wniosku:

a) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców/kursu uzupełniającego dla wykładowców;

b) zaświadczenie/oświadczenie o niekaralności, potwierdzające niekaralność za:

· przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

· przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub      osobistej,

· przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

· prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

· przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

· przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

c)  dotychczasowe zaświadczenie wykładowcy – w przypadku rozszerzenia posiadanych uprawnień;

d)  potwierdzenie wniesienia opłaty;

e)  pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela. 

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł. 

inne: Za wpis do ewidencji wykładowców - 50 zł. 

ewidencyjna: Nie podlega 

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka (29) 764 68 11 w. 279
czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 - 16:00; wtorek w godz. 8:00 - 17:00; piątek w godz. 8:00 - 15:00 

Wydział Działalności Gospodarczej
ul. pl. Gen. Józefa Bema 7A, 07-410 Ostrołęka (29) 764 68 11 w. 367
czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 - 16:00; wtorek w godz. 8:00 - 17:00; piątek w godz. 8:00 - 15:00 

Kontakt w sprawie DG 25

Wioletta Ludwiniak
Pl. gen. Józefa Bema 7A
tel. (29) 765 43 67 

Termin odpowiedzi
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego               
w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Uwagi
Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki tytułem: za wpis do ewidencji wykładowców (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna 
Art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.). 

Załączniki

DG-W-20 (2) pdf, 112 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane