W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 19 Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność regulowana
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców [DG-W-14] wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:
    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą, 
            * znane są i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
            * określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 
  2. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - w przypadku rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru. 
  3. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
  4. Pełnomocnictwo lub prokura  – w przypadku działania przez przedstawiciela. 

Opłata skarbowa
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  lub prokury albo jego kopii (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

inne:
Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.

Za rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł. 

ewidencyjna: Nie podlega 

Miejsce złożenia dokumentów
Punkt Obsługi Interesantów
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00

Wydział Działalności Gospodarczej
ul. pl. Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 367
czynny: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00, 
wtorek 8:00 – 17:00 (pokój nr 17)

Termin odpowiedzi
W dniu złożenia kompletnego wniosku.

W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 7 dni.

Decyzja o odmowie dokonania wpisu - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego               
w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Uwagi
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć informację o wszelkich zmianach danych wymienionych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. 

Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrołęki tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (numer konta: 62 1020 1592 0000 2702 0224 4457) oraz wpłatę z tytułu opłaty skarbowej (numer konta: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna 
Art. 28 ust. 4, 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1268). 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem 
i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U. z 2019 r. poz. 596). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. 
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 poz. 1885).Załączniki

DG-W-14 (2) pdf, 81 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane