W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

DG 14 Zmiana danych (nazwy lub adresu) w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Działalność gospodarcza
Komórka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o zmianę danych (nazwy lub adresu) w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (DGK-W-9)
 2. Załączniki do wniosku:
  • aktualny odpis z KRS lub kopia wniosku o dokonanie zmiany w KRS - z potwierdzeniem przyjęcia przez sąd
  • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (DGK-A-8) – należy złożyć w przypadku zmiany adresu i siedziby przedsiębiorcy
  • dowód uiszczenia opłaty za zmianę zezwolenia i wypisów z tego zezwolenia
Opłaty

Opłata skarbowa:
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17 zł

Inne opłaty:

 • a zmianę zezwolenia: 100 zł
 • za wydanie wypisu ze zmienionego zezwolenia: 50 zł za każdy zmieniony wypis

Opłata ewidencyjna:
Nie podlega

Miejsce złożenia dokumentów

Punkt Obsługi Interesantów
Plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 765 42 79
czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00; wtorek 8.00 – 17.00

Wydział Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu (parter, pokój 17)
Plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka, tel. (29) 765 43 67
czynny: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Kontakt w sprawie DGK 14

Marzena Biwald
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, pokój 17 (parter)
tel. +48 (29) 765 43 67

Termin odpowiedzi

Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów lub Wydziale Działalności Gospodarczej, Kultury i Sportu w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Uwagi

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia zmiany danych o których mowa w art. 14 ustawy o transporcie drogowym nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.)

Załączniki

DGK-A-8(1) pdf, 84 kB
DGK-W-9(1) pdf, 121 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane