W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki

pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka

tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20

email: um@um.ostroleka.pl

 

adres skrytki ePUAP: /umostroleka/skrytka
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002

 

REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

ZSS 16 Uzyskanie wpisu /zmiany wpisu/ wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Treść

Wymagane dokumenty

Niezbędne e-Formularze:

dostępne na Portalu Emp@tia, moduł eWnioski, składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/).

1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1).

2. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów  ich zatrudniających (RKZ-2).

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub  wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających  (RKZ-3).

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1) dostępny na Portalu Emp@tia, moduł eWnioski, do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

2) pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu, o którym mowa w Części I wniosku chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS.

W celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku Prezydent Miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona opieka przez dziennego opiekuna. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku, gdy Prezydent Miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Przed dokonaniem wpisu do wykazu Prezydent Miasta może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

2. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów  ich zatrudniających (RKZ-2) dostępna na  Portalu Emp@tia, moduł eWnioski, do informacji należy dołączyć:

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu podmiotu zakładającego żłobek lub klub dziecięcy lub podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, chyba że uprawnienie  to wynika z CEIDG, KRS lub innego dostępnego publicznie rejestru lub ewidencji.

3. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych  lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów  ich zatrudniających (RKZ-3).

 


Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się

Inne opłaty:

Nie pobiera się

Opłata ewidencyjna:

Nie pobiera się


Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów – wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/).


Kontakt w sprawie SSO 24

Ewelina Ludwiczak
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 202  (II piętro)
tel. (+48) 29 764 68 11 w. 264 lub bezpośredni 29 765 42 64


Termin odpowiedzi

7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Forma załatwienia wniosku:
Wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub zmiana wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających lub wydanie decyzji o odmowie wpisu do wykazu dziennych opiekunów  oraz podmiotów ich zatrudniających lub wykreśleniu z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi

Dokumenty załączane do wniosku/informacji składane są: w oryginale w postaci elektronicznej lub jako elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Podstawa prawna

Art. 36 – 47a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.).
 

Załączniki

RKZ-1 pdf, 1.77 MB
RKZ-2 pdf, 1.87 MB
RKZ-3 pdf, 846 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane