Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

RPB 4 Pozwolenie na budowę

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Treść

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o pozwolenie na budowę (RPB-W-16).
 2. W przypadku wielu inwestorów, pełnomocników lub kilku działek informacja uzupełniająca (RPB-P-4).
 3. Projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami szczególnymi.
 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (RPB-A-1).
 5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 6. Specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 7 lipca
  1994 r. Prawo budowlane.
 7. Upoważnienie pełnomocnika strony.
 8. Dowód opłaty skarbowej.
Opłaty

Opłata skarbowa:
- od decyzji:
1) Za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:
na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna : za każdy m2 powierzchni użytkowej 1zł, nie więcej niż – 539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym -14 zł
c) innego budynku - 48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych
telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra - 105 zł
h) innych budowli - 155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł
W przypadku wydania pozwolenia na budowę o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie
2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50% stawek określonych w pkt.1

Opłaty skarbowej nie pobiera się w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę była zwolniona z opłaty skarbowej (tj. w sprawach mieszkaniowych, budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek robót górniczych (szkód górniczych) lub klęsk żywiołowych, budynków służby zdrowia oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne). Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

- od pełnomocnictwa – 17 zł

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie RPB 4

Katarzyna Peczyńska
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 224 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 296

Dorota Kowalczyk
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 224 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 296

Maria Piątkowska
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 222 (II piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 298

Termin odpowiedzi
 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Brak

Podstawa prawna
 • Art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2018.1202 ze zm.).
 • Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2018.2096 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U.2018.1044 ze zm.).

Załączniki

RPB-W-16 (4) pdf, 103 kB metryczka
RPB-P-4 (3) pdf, 56 kB metryczka
RPB-A-1 (5) pdf, 87 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij